10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2018

Pasirinkite potemę


1

Žaidimas kultūros ženklais K. Ostrausko kūryboje.

2

Vaikystė be meilės V. Juknaitės kūrinyje „Išsiduosiu balsu“.

3

Garbės samprata Homero poemoje „Odisėja“. Kalbėjimas apie garbės sampratą. Kalbėjimas apie garbę.

4

Koks pasirinkimas yra teisingas? Kalbėjimas apie teisingą pasirinkimą.

5

K. Ostrausko pjesės „Jūratė ir Kastytis“ ir Ignaus Šeiniaus romano „Kuprelis” kūrinių palyginimas.

6

Moralinis nuosmukis – nesėkmių, giminės nikimo priežastis.

7

Statiški antikos viduramžių ir tautosakos veikėjai. Kalbėjimas apie statiškus viduramžių ir tautosakos veikėjus.

8

Moterų paveikslai J. Vaičiūnaitės eilėraščių cikle „Keturi portretai“.

9

Kalbėjimas apie klaidas, jų suvokimą ir atpirkimo galimybes. Klaidos, jų suvokimas ir atpirkimo galimybės.

10

Dantės „Dieviškosios komedijos“ sąsajos su antika.

11

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ ir I. Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ palyginimas.

12

Servanteso Don Kichoto ir Sančo Panso palyginimas.

13

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

14

Pasirinktų kūrėjų/menininkų/rašytojų biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

15

Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai vargina, bet kitaip išviso nieko nebūtų.

16

Kas brandina jauną žmogų? Kalbėjimas apie jauno žmogaus brandą.

17

Herojų paveikslai graikų mitologijoje. Kalbėjimas apie herojų paveikslus graikų mitologijoje.

18

Valdovo ir tautos santykiai. Kalbėjimas apie valdovo ir tautos santykius.

19

Justinas Marcinkevičius – žmogus ir istorija dramoje „Mažvydas“.

20

Meilės samprata literatūroje. Kalbėjimas apie meilės sampratą.

21

Kodėl verta skaityti knygas? Ką gero šie kūriniai gali duoti šiuolaikiniam skaitytojui?

22

„Ar verta gyventi negarbingai?“. Remiantis Alberas Kamiu „Sizifo mitas“ ir Sofoklio „Antigonė“ kūriniais.

23

I. Meras “Lygiosios trunka akimirką”- tai romanas apie tariamą ir tikrąją stiprybę.

24

Meilės tema remiantis „Odisėjas“ ir „Eglė žalčių karalienė“. Kalbėjimas apie meilę.

25

Krikščioniškoji meilės samprata Jono Biliūno novelėse.

26

Riterių literatūros suvokimas ankščiau ir dabar. Kalbėjimas apie riterių supratimą ankščiau ir dabar.

27

Kokios Senojo Testamento tekstų idėjos ir vertybės pateikiamos grožinės lietuvių literatūros kūriniuose?

28

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX a. J. Grušas “Meilė, džiazas ir velnias”.

29

Antikos mitai – išminties lobynas. Kalbėjimas apie antikos mitų išminties lobynus.

30

Nuskriausto žmogaus tema J. Biliūno apsakymuose „Lazda“ ir „Ubagas“.

31

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

32

Senojo ir Naujojo Testamentų vaizdiniai, herojai ir siužetai: jų interpretacija literatūroje.

33

Palyginkite Odisėją viliojusias deives ir nifmas (Kvilkę, Kalipsę, Nausikąją). Kuo jos skiriasi nuo Odisėjo žmonos Penelopės?

34

Viešo žodžio svarba ir galia. Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią.

35

Meilės gerumas lyginant Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ ir Viljamo Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“.

36

Krikščioniškoji meilės samprata Biblijoje ir literatūroje. Kalbėjimas apie krikščioniškos meilės sampratą Biblijoje ir literatūroje.

37

Asmens pasirinkimo laisvė I. Mero kūryboje. Kalbėjimas apie asmens pasirinkimo laisvę.

38

Valdovo paveikslo interpretacija. Kalbėjimas apie valdovo paveikslo interpretaciją. Valdovo paveikslas.

39

Valstybės kūrimas ir valdovo atsakomybė. Kalbėjimas apie valstybės kūrimą ir valdovo atsakomybę.

40

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymas. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymą.

41

Lietuvio vaizdavimas M. Mažvydo „Katekizmas“ prakalboje.

42

Justinas Marcinkevičius – biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

43

Juliaus ir Andriaus paveikslų palyginimas J. Grušo kūrinyje „Meilė, džiazas ir velnias“.

44

Motiejus Valančius – lietuvybės puoselėtojas.

45

„Ne neapkesti, o mylėti aš gimiau“. Sofoklis „Antigonė“.

46

Kalbėjimas apie draugystę. E. Remarko „Trys draugai“

47

Kodėl svarbu dalintis savo gyvenimu su kitais?

48

Kas daro žmogų būti žmogumi? Kalbėjimas apie žmogiškumą.

49

Vaiko paveikslas literatūroje. Rementis A. Šlepiko knyga “Mano vardas – Marytė”.

50

Ar meilė yra vertybė antikos kūriniuose?

51

Gyvenimo išmintis ir etninės nuostatos: kūrėjo didybė ir žmogaus orumas.

52

Kalbėjimas apie senųjų raštų kalbas. Senųjų raštų kalba.

53

Vienišo žmogaus likimo vaizdavimas literatūroje.

54

B. Sruogos drama “Milžino paunksmė” – autentiškų įvykių kronika. Kuo savo likimu ir išgyvenimais Jogaila artimas 21a. žmogui?

55

Tradicijos ir modernumo sandūrą R. Granausko novelėse „Kai šlama ąžuolai“ ir „Liūdnosios upės“.

56

Kalbėjimas apie M. Vilučio ir A. A. Jonyno kūrinį „Paskutinės dienos Itakėje“. M. Vilutis ir A. A. Jonynas „Paskutinės dienos Itakėje“.

57

Krikščioniškoji meilės samprata antikos ir šiomis dienomis.

58

Kalbėjimas apie gyvenimo prasmę ir jos ieškojimą.

59

Meilė ir atsidavimas literatūroje. Kalbėjimas apie meilę ir atsidavimą literatūroje.

60

Žmogaus ir Tėvynes santykis remiantis Ričardo Gavelio knyga „Jaunojo žmogaus memuarai“.

61

Dvi seserys – du skirtingi pasauliai. Sofoklio ,,Antigonė“

62

Meilės ir šeimos vertybių samprata J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“?

63

Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

64

Apie kokias vertybes kalba M. de Servantesas „Don Kichotas“?

65

Kodėl vyksta visų kartų konfliktai? Kalbėjimas apie kartų konfliktus.

66

Homero epo „Odisėja” vertybės. Kalbėjimas apie Homero epo „Odisėja” vertybes.

67

Garbės suvokimas Homero „Iliadoje“. Kalbėjimas apie garbę.

68

Žmogaus gerumas Jono Biliūno kūriuose „Ubagas“ ir „Lazda“.

69

Vaikų likimas karo meto literatūroje. Kalbėjimas apie vaikų likimą karo metu.

70

Moralinis principingumas Sofoklio ir Nijolės Sadūnaitės tekstuose.

71

Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. Kalbėjimas apie Viduramžių Lietuvą.

72

Didvyriškumo samprata literatūroje (antika, viduramžiai, naujieji amžiai).

73

Kokios paauglių problemos nagrinėjamos literatūroje? Kalbėjimas apie paaulgių problemas.

74

Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą?

75

Jaunatviško maksimalizmo privalumai ir trūkumai. Kalbėjimas apie jaunatvišką maksimalizmą.

76

Kalokagatijos idealo apraiškos įvairių epochų rašytojų kūriniuose.

77

Ar svarbu puoselėti savyje moralines vertybes? Kalbėjimas apie moralines vertybes.

78

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

79

Savarankiškai skaityto romano kūrybinis pristatymas. G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“.

80

Svarbiausios pasakose atskleidžiamos vertybės remiantis „Egle žalčių karalienė“.

81

Dantės „Dieviškoji komedija“. Kodėl dieviškoji „Rojaus“ palaima įmanoma tik perėjus pragaro ir skaistyklos išbandymus?

82

Skirtas likimas ir sąmoningas pasirinkimas graikų mituose. Kalbėjimas apie likimą ir sąmoninką pasirinkimą graikų mituose.

83

Ar menas padeda žmogui gyventi? Kalbėjimas apie meno svarbą žmogaus gyvenimui.

84

Istoriškumas Ievos Simonaitytės romane „Aukštuju Šimoniu likimas“.

85

Tėvas J. Biliūno apsakyme “Lazda„. Kalbėjimas apie tėvą J. Biliūno apsakyme “Lazda„.

86

Lietuvių pasakose – amžinųjų vertybių klodai ir kodai.

87

Seneka. „Laiškai Lucilijui“. Laiškų pasakotojo paveikslas, vertybinės nuostatos.

88

Vyriškumo samprata antikos ir viduramžių literatūroje.

89

Maištas yra kilnus nusikaltimas, taurinantis žmonių moralę. Pagrįskite teiginį, remdamisi Antikos herojų pavyzdžiais.

90

Viešo žodžio svarba ir galia Horacijaus ir Sonekos tekstuose.

91

Kritikai apie I. Mero kūrybą. Kalbėjimas I. Mero kūrybos kritiką.

92

Riterių literatūros vaizdiniai, siužetai klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje.

93

Kančia taurina žmogų. Kalbėjimas apie žmogaus kančią.

94

Kalbėjimas apie romėnų dievybes. Romėnų dievybės.

95

Juozo Grušo „Herkus Mantas“. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

96

Antikos kūrinių veikėjai, tapę simboliais. Tų simbolių raiška šiandienos gyvenime.

97

Autoriteto problema J. Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”. Kalbėjimas apie autoriteto problemą.

98

Kokias gyvenimo vertybes teigia Homero poema „Odisėja“? Kalbėjimas apie Homero „Odisėja“ gyvenimo vertybes.

99

Tėvų ir vaikų santykiai – J.Biliūnas „Ubagas“.

100

Kalbėjimas apie moterų paveikslus pasakose. Moterų paveikslas pasakose.

101

Skirtingų tautų mitai apie pasaulio susikūrimą.

102

Ką mum sako Kaino ir Abelio istorija? Kalbėjimas apie Kainą ir Abelį.

103

Kokios elgėsio normos teigiamos biblijoje?

104

Šiuolaikinio Prometėjo paveikslas. Kokias vertybes jis turėtų skelbti ir ginti?

105

Kalbėjimas apie V.Kudirkos gyvenimą ir asmenybę. Kudirkos gyvenimas ir asmenybė.

106

Ar literatūra moko atleisti? Kalbėjimas apie atleidimą.

107

Meilės samprata Ž. Bedje „Romane apie Tristaną ir Izoldą“.

108

Kalbėjimas apie laisvės vertę. Laisvės vertė.

109

Senovės graikų idealai, išlikę šiais laikais.

110

Tomas Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“.

111

Senojo testamento herojai ir siužetai: pasakojimas apie kūrimą, Kainą ir Abelį, Abraomo auką ir bandymus.

112

Žmogus ir Tėvyne remiantis I. Simonaitytės knyga „Aukštųjų Šimonių likimas“.

113

Kalbėjimas apie holokaustą I.Mero kūryboje. Holokaustas I.Mero kūryboje.

114

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybės. Kalbėjimas apie I. Mero “Lygiosios trunka akimirka” vertybes.

115

Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią. Horacijaus kalbos.

116

Kalbėjimas apie santykį su antiką: Vergilijaus paveikslas. Santykis su antika.

117

Kalbėjimas apie pareigos sampratą literatūroje. Pareigos samprata literatūroje.

118

Sofoklio „Antigonė“ dramos vertybės. Kalbėjimas apie Sofoklio dramos „Antigonė“ vertybes.

119

Žmonių likimas Antano Vienuolio romane „Viešnia iš šiaurės“.

120

Kalbėjimas apie pasakų veikėją – moterį. Pasakų veikėja – moteris.

121

Remarko romane „Vakarų fronte nieko naujo“ karo vaizdai.

122

A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“. Žmogaus gyvenimas istorinių įvykių fone.

123

Įdomiausi Juliaus Sasnausko pamokslai.

124

Kalbėjimas apie Aukštaitiją ir jos pažintį. Kaip ją pažinti?

125

Biblija – Kainas ir Abelis kartu su Babelio bokštu.

126

Moterų paveikslai I.Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

127

Ar lietuviai tikrai neturi kuo didžiuotis?

128

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

129

Meilės tema M.Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“.

130

Į kuriuos klausimus, neduodančius ramybės tūkstančius metų žmonijai, atsako Biblijos tekstai?

131

Meilės samprata Antikos literatūroje ir XXI a.

132

Gėrio ir blogio akistata Biblijoje.

133

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

134

Kario paveikslas graikų epuose.

135

Kalbėjimas apie moters dalią lietuvių literatūroje.

136

Kalbėjimas apie Senovės Graikijos literatūrą.

137

Jauno žmogaus problemos literatūroje.

138

Paprasta ar sudėtinga tęsti kilnius protėvių žygius? Remtis kunigaikščių laiškais.

139

Kalno pamokslo atgarsiai J.Biliūno novelėje „Lazda“.

140

Prometėjas – didvyris ar nusikaltėlis?

141

Kalbėjimas apie Bibliją – sūnų palaidūną.

142

Trojos karo dalyvis Odisėjas išradingas žmogus. Įrodykite šį teiginį.

143

Haimonas Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė”. Haimonas – labiausiai šiuolaikiška asmenybė. Pagrįsti arba paneigti teiginį.

144

Pasaulio kūrimosi istorija biblijoje.

145

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Romanas – paauglių pasaulio atspindys. Pagrįsti arba paneigti nuomonę.

146

Kalbėjimas apie biblinius motyvus dailėje

147

Sofoklio dramos „Antigonė“ moterų charakteriai.

148

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia namai?

149

Kalbėjimas apie I. Simonaitytės romaną “Aukštųjų Šimonių likimas”

150

Kalbėjimas apie laiko atspindžius literatūroje.

151

Kalbėjimas apie Lietuvos regionus ir tarmes. Lietuvos regionai ir tarmės.

152

Lietuviškos raštijos pradžia. Kunigaikščių laiškai – pagarbos savo tautai ir tolerancijos kitoms kultūroms atspindys.

153

Valdovo drama J. Marcinkevičiaus kūrinyje „Mindaugas”. Valdovo Mindaugo paveikslas.

154

Bibliniai motyvai lietuvių literatūroje.

155

Dantės poemos „Dieviškoji Komedija“ lyriškumas ir dramatiškumas.

156

Dievų ir žmonių ryšys antikinėje literatūroje.

157

Tėvynės meilės tema antikos ir Viduramžių literatūroje.

158

Tėvų ir vaikų santykiai.

159

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas – prūsų tautos vedlys. Pagrindinio veikėjo paveikslas. Asmenybės drama.

160

G. Orvelo „Gyvulių ūkis“ – politinė alegorija.

161

Kalbėjimas apie Justino Marcinkevičiaus asmenybę.

162

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

163

Jaunimo gyvenimo principai J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“

164

Kalbėjimas apie šeimą antikinėje literatūroje.

165

Kalbėjimas apie Odisėjo paveikslą. Homeras „Odisėjas“.

166

Bibliniai atspindžiai B. Krivicko eilėraštyje „Dovydas“.

167

Kalbėjimas apie elgesį su kitais žmonėmis

168

Kalbėjimas apie Antigonės poelgio įvertinimą Antikos ir šių laikų žmogaus požiūriu.

169

Lietuvių poetų kūryba, virtusi liaudies dainomis.

170

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

171

Jauno žmogaus paveikslas lietuvių liaudies dainose.

172

Riba tarp žmogaus ir žvėries V. Goldingo romane „Musių valdovas“. Nužmogėjimo tema romane.

173

Lietuvių liaudies dainos – tautos pasaulėjautos išraiška.

174

Kalbėjimas apie pagarbą didvyriams antikinėje literatūroje.

175

Meno ir tikrovės santykis literatūroje.

176

Kaip literatūroje atskleidžiamas asmens ir tėvynės ryšys?

177

Pasirinkto šiuolaikinio lietuvių rašytojo kūrinio problemų aktualumas.

178

Kalbėjimas apie Kristijoną Donelaitį.

179

G. G. Markeso romano „Šimtas metų vienatvės“ problematika.

180

Senosios literatūros kūriniai išminties mokytojai.

181

Lietuvos valdovų portretai Gedimino, Vytauto laiškuose. B. Sruogos „Milžino paunksmėje“.

182

Kalbėjimas apie maišto temą kūriniuose.

183

Gimtoji kalba – svarbiausias tautos turtas.

184

Kurie pasakų veikėjai (teigiami ar neigiami) jums patrauklesni?

185

Kūrinio ekranizacija: panašumai ir skirtumai.

186

Siūlomas knygų dešimtukas bendraamžiui.

187

Šiuolaikinių populiarių dainų tekstai.

188

Lietuvių kalbininkų nuopelnai gimtąjai kalbai (kelių pasirinktų kalbininkų mokslinė veiklos pristatymas).

189

Pasirinkto lietuvių poeto eilėraščio/-ių interpretacija. H. Radausko eilėraščiai „Pasaka“ ir „Strėlė danguje“.

190

Epistolinio žanro įtaigumas grožinėje literatūroje.

191

Kalbėjimas apie romano ir novelės palyginimą.

192

Binkis. „100 pavasarių“. „Keturių vėjų manifesto“ turinys ir reikšmė. Maištas prieš tradiciją (eilėraščiai).

193

Šlepikas. „Mano vardas Marytė“. Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

194

Kalbos, telkiančios bendruomenę teisme. N. Sadūnaitės kalbos teisme 1975 metais ir S. Gedos „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ 1988 metais liepos 9 dieną palyginimas.

195

Laisvo žmogaus laikysenos. Sokrato kalbos teisme ir P. Karpavičiaus „Pamokslo, sakyto minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ palyginimas.

196

K. Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo.

197

Kalbėjimas apie keturvėjininkų teismą.

198

Tradicija ir modernas. „Keturių vėjų“ sąjūdžio maištas.

199

Maištas prieš tradiciją K. Ostrausko pjesėje „Jūratė ir Kastytis“.

200

Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?

201

Kokia išminties vertė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui?

202

Riterio paveikslo interpretacija V. Mačernio eilėraščiuose.

203

Riterio paveikslas pakitusiame pasaulyje.

204

Riterystės samprata Viduramžių kultūroje.

205

Riteriškumo tema viduramžių ir šių dienų literatūroje („Rolando giesmė“).

206

Didieji graikų dramaturgai: Aischilas, Sokratas ir Euripidas.

207

Dž. Bairono „Kainas“ – romantinė biblinės istorijos versija.

208

J. Biliūno „Lazda“ Krikščioniškoji meilės samprata.

209

Šeimos modelis Žemaitės kūryboje.

210

Ar sunku būti oriam?

211

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes.

212

J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias”. Luko paveikslas.

213

Veikėjų paveikslai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

214

Kokias vertybes diegia Šventasis Raštas?

215

Pasirinkto graikų mito analizė.

216

Motinos meilės svarba J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

217

Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

218

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio biografiją.

219

Jonas Biliūnas. „Ubagas“. Bibliniai atspindžiai kūrinyje.

220

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

221

Kalbėjimas apie J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko ir Beatričės paveikslas.

222

Biblijos atspindžiai J. Biliūno novelėje „Lazda“. Istoriniai ir bibliniai kontekstai.

223

Džeromas D. Selindžeris „Rūgiuose prie bedugnės“. Holdeno Kolfildo paveikslas (maištaujantis paauglys).

224

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

225

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova.

226

Danielius Kleinas – pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius

227

Tėvų ir vaikų santykiai XX amžiaus literatūroje.

228

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio kūrinį „Rūgiuose prie bedugnės“

229

Homero poemose vaizduojamų žmonių gyvenimas priklauso nuo dievų.

230

Homero poemų reikšmė.

231

Meilė gimtąjam kraštui Homero poemoje „Odisėja“.

232

Kelionė Itakėn ir jos prasmė Homero „Odisėjoje“ ir K. Kavafio eilėraštyje „Itakė“

233

J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ vertybės.

234

Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“.

235

Senojo testamento herojai ir siužetai: kalno pamokslas.

236

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų literatūros kūriniuose?

237

H. Radauskas „Homero jaunystė“. Lyrinis subjektas – „kaukė“.

238

Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys, pobūdis ir išminties samprata.

239

Kalbėjimas apie draugystės išbandymus. V. Goldingas „Musių valdovas”.

240

Riteris pakitusiame pasaulyje: Don Kichoto paveikslo reikšmės.

241

Žmogaus gyvenimo etapai. Remiantis L. S. Černiauskaitės knyga „Benedikto slenksčiai“.

242

Žydų tema lietuvių literatūroje.

243

Kokias vertybes gina Homeras ir Sofoklis?

244

Ką reiškia būti laisvam? Remtis skaitytais graikų mitais apie Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Prometėją, Sizifą ir kt.

245

Riteriai ir riteriškumas Viduramžių literatūroje.

246

Skriaudos tema lietuvių tautosakoje.

247

Kalbėjimas apie Sokratą ir jo kalbas teisme.

248

Biblija ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje.

249

Biblija, Bibliniai siužetai ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje. Bibliniai simboliai.

250

Kokios žmonių lygybės ir laisvės idėjos skelbiamos Biblijoje?

251

Istorija ir asmens pasirinkimo galimybės I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“.

252

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“. Gėrio ir blogio vaizdiniai kūrinyje.

253

Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

254

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Holdenas ir Fibė. Ryšys tarp brolio ir sesers.

255

Kalbėjimas apie lietuvių mitologiją, pasaulio medį.

256

Lietuvių liaudies pasakos: prasmė ir aktualumas šiandien.

257

Graikų mitų interpretacijos lietuvių poetų kūryboje.

258

Kalbėjimas apie simbolines mitų sąvokas.

259

Graikų ir baltų mitinis pasaulis.

260

Prometėjo paveikslas graikų mitologijoje ir V. Mykolaičio-Putino eilėraščių cikle „Prometėjas“.

261

Mitų siužetai ir jų interpretacijos šiuolaikinėje poezijoje.

262

Graikų mitologijos apžvalga. Mitų vertybės.

263

Senovės graikų mitų perteikiamos universalios reikšmės ir idėjos.

264

Hado karalystė Antikos mitologijoje.

265

Kalbėjimas apie antikos teatrą ir dramaturgus.

266

„Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils“. Remdamiesi V.Juknaitės kūriniu „Išsiduosi. Balsu“, patvirtinkite arba paneikite šį teiginį.

267

Moteris Antikos mituose ir literatūroje.

268

Kalbėjimas apie V. Juknaitės knygą “Išsiduosi. Balsu”.

269

Kalbėjimas apie žmogaus svajonių svarbą.

270

Meilės tema lietuvių literatūroje. I. Šeinius „Kuprelis“ ir I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

271

Pragaras pagal Dantės Aligjerio kūrinį ,,Dieviškoji komedija”.

272

Pasaulio samprata antikos mitologijoje.

273

Satyriškas pasaulio vaizdavimas Dž. Orvelo romane „Gyvulių ūkis“.

274

Dž. Orvelo romano „Gyvulių ūkis“ aktualumas.

275

Dž. Orvelo „Gyvulių ūkio“ satyrinis alegoriškumas.

276

„Musių valdovas“ – Viljamo Goldingo filosofinė alegorija apie žmogaus širdies tamsą.

277

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ veikėjai, jų charakterio kaita.

278

Pagarba didvyriams viešosiose laidojimo kalbose.

279

Just. Marcinkevičiaus asmenybė. „Kalba laidojant Sausio 13 dienos žuvusiuosius“ analizė.

280

Viduramžių pasaulis. Herojai ir idealai.

281

Pristatyti Dantę ir jo kūrybą.

282

Šeima, jos vertybės literatūroje.

283

Kalbėjimas apie Vydūną ir jo kūrybą.

284

Kalbėjimas apie Žemaitės fenomeną. „Marti“.

285

Kas kūrinyje „Antigonėje“ yra tragiškasis herojus? Kokias etines nuostatas teigia drama?

286

Kalbėjimas apie S. Daukantą ir jo istorinius veikalus.

287

Ką reiškia būti kitokiam. V. Juknaitė „Esė išsiduosi. Balsu“ ir I. Šeiniaus „Kuprelis“.

288

Kaip užauginti brandžią asmenybę?

289

Herojiškumo samprata lietuvių literatūroje.

290

Ar mylintis žmogus visada laimingas? Pasvarstykite apie tai remdamiesi Igno Šeiniaus romanu „Kuprelis“ ar kitu skaitytu kūriniu.

291

Žmogaus moralinio žlugimo kelias Oskaro Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“.

292

Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“.

293

Kalbėjimas apie Vinco Krėvės biografiją ir apsakymą „Skerdžius“.

294

Kalbėjimas apie lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžią, kalbos normintoją Joną Jablonskį.

295

Ar grožis yra vertybė? Pasvarstykite apie tai. Jums gali padėti Igno Šeiniaus romanas „Kuprelis“ ir Oskaro Vaildo romanas „Doriano Grėjaus portretas“ ar kitas skaitytas kūrinys.

296

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

297

Kalbėjimas apie žmogaus stiprybę Homero „Iliadoje“ ir B. Sruogos „Dievų miške“

298

Juodojo ir Baltojo metraštininko simboliškumas.

299

Kalbėjimas apie latvius. Baltų gentys ir jų kalbos (Istoriniai faktai ir kalbinės ypatybės).

300

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir mene. Narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje.

301

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų pasakose?

302

Kazys Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo. Kūrybos pristatymas.

303

Homero poemos „Odisėja“ veikėjų paveikslai

304

Prometėjiškas maištas literatūroje

305

Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai.

306

Kodėl domimės Antikos mitais? Kuom jie įdomūs šių dienų žmogui?

307

Kalbėjimas apie Sofoklį – tragedijų rašytoją.

308

Metamorfozės prasmės lietuvių liaudies pasakoje „Eglė žalčių karalienė “ ir Homero herojiniame epe „Odisėja“

309

Venno diagramos taikymas gretinant Homero, Vergilijaus, J. Radvano bei k. Donelaičio epus.

310

Vilkės ir vilko įvaizdžių (ne)buvimas herojiniuose Homero, Vergilijaus ir J. Radvano epuose.

311

Herojų: Achilo, Enėjo, Radvilo Rudojo skydai kaip Pasaulio medžio įvaizdžiai.

312

Homero, Vergilijaus ir J. Radvano herojinių epų didvyriai: Achilas, Enėjas, Radvila Rudasis ir dievų (likimo) reikšmė.

313

Hegzametro prasmės Homero bei Vergilijaus herojiniuose epuose bei lietuviškuose tekstuose: Jono Radvano „Radviliadoje bei K. Donelaičio poemoje „Metai“.

314

Pasitikėjimo tema graikų mite apie Narcizą ir meniniame filme „Pano labirintas“.

315

Stebuklinga meilės galia graikų mite apie Orfėją ir Euridikę bei romėnų rašytojo Ovidijaus poeimos „Metamorfozės“ fragmente apie Pigmalioną.

316

Meilės tema lietuvių ir graikų mitologijoje.

317

Pasiaukojimo ir savanaudiškumo temos graikų mituose.

318

Maištininko tema graikų mitologijoje: Prometėjo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

319

Tėvų ir vaikų konfliktas graikų mitologijoje: Dzeusas ir Kronas bei Dedalas ir Ikaras.

320

Saikingumo tema graikų mitologijoje: Narcizo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

321

Antikos atspindžiai modernistų kūryboje: N arcizas ir Sizifas H. Radausko bei A. Kamiu kūriniuose.

322

Ikaro įvaizdžio reikšmės graikų mitologijoje ir M. Martinaičio eilėraštyje „Ikaras ir artojoje“.

323

Žmogiškumo tema graikų mite apie Prometėją ir meniniame filme „Pano labirintas“.

324

Pasiaukojimo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

325

Meno galia graikų mitologijoje ir romėnų literatūroje.

326

Chaoso suvaldymas graikų mituose apie Prometėją ir Teisėją bei meniniame filme „Pano labirintas“.

327

Nepaklusnumo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

328

Metamorfozės prasmė lietuvių ir graikų mitologijoje: „Eglė žalčių karalienė“ ir „Narcizas“.

329

Pražūtinga meilės galia graikų mituose.

330

Grožio tema graikų mite apie Narcizą ir H. Radausko eilėraštyje„Narcizas“.

331

Priežasties ir pasekmės dėsnis graikų mitologijoje.

332

Meno ir menininko įvaizdžių prasmės graikų mitologijoje.

333

Tėvynes ilgesnys graikų ir lietuvių mitologijoje.

334

Homero epai atgimsta lietuvių poezijoje.

335

Ko graikų mitai moko šiuolaikinį žmogu?

336

Meilės tema I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“

337

Pagoniškojo ir krikščioniškojo pasaulio susidūrimas V. Krėves ir B. Sruogos kūriniuose.
2017

Pasirinkite potemę


1

Pristatykite bent 2 kūrinius ir juos palyginkite (Iš privalomo knygų sąrašo).

2

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. – 2 variantas

3

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. – 2 variantas

4

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. – 2 variantas

5

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

6

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

7

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

8

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

9

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą.

10

Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais.

11

Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas.

12

Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį

13

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

14

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas.

15

Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos.

16

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

17

„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį.

18

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas.

19

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai.

20

„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais.

21

Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais.

22

Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti.

23

Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais.

24

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje.

25

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą.

26

Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus.

27

Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas.

28

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

29

Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais.

30

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas.

31

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

32

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę.

33

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė.

34

Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu.

35

„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

36

Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą.

37

Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą.

38

Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes.
2016

Pasirinkite potemę


1

Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.

2

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.

3

Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.

4

Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų

5

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.

6

Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

7

Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.

8

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba.

9

Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai