10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2018

Pasirinkite potemę


344

Senojo ir Naujojo Testamento gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos.

343

Beatričės paveikslas J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

342

Išminties ir meilės prasmė Sofoklio dramoje „Antigonė“.

341

Odisėjo paveikslas graikų epe. Ar priimtinas toks žmogus kaip lyderis šiandien?

340

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes. Graikų mitų vertybės.

339

Kodėl svarbu būti morališkai stipriam? Kalbėjimas apie moralinę stiprybę.

338

Garbės ir šlovės samprata herojiniuose epuose ir šiuolaikinėje poezijoje. – 2 variantas

337

Žaidimas kultūros ženklais K. Ostrausko kūryboje.

336

Vaikystė be meilės V. Juknaitės kūrinyje „Išsiduosiu balsu“.

335

Garbės samprata Homero poemoje „Odisėja“. Kalbėjimas apie garbės sampratą. Kalbėjimas apie garbę.

334

Koks pasirinkimas yra teisingas? Kalbėjimas apie teisingą pasirinkimą.

333

K. Ostrausko pjesės „Jūratė ir Kastytis“ ir Ignaus Šeiniaus romano „Kuprelis” kūrinių palyginimas.

332

Moralinis nuosmukis – nesėkmių, giminės nikimo priežastis.

331

Statiški antikos viduramžių ir tautosakos veikėjai. Kalbėjimas apie statiškus viduramžių ir tautosakos veikėjus.

330

Moterų paveikslai J. Vaičiūnaitės eilėraščių cikle „Keturi portretai“.

329

Kalbėjimas apie klaidas, jų suvokimą ir atpirkimo galimybes. Klaidos, jų suvokimas ir atpirkimo galimybės.

328

Dantės „Dieviškosios komedijos“ sąsajos su antika.

327

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ ir I. Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ palyginimas.

326

Servanteso Don Kichoto ir Sančo Panso palyginimas.

325

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

324

Pasirinktų kūrėjų/menininkų/rašytojų biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

323

Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai vargina, bet kitaip išviso nieko nebūtų.

322

Kas brandina jauną žmogų? Kalbėjimas apie jauno žmogaus brandą. Vaiko dvasinio pasaulio branda.

321

Herojų paveikslai graikų mitologijoje. Kalbėjimas apie herojų paveikslus graikų mitologijoje.

320

Valdovo ir tautos santykiai. Kalbėjimas apie valdovo ir tautos santykius.

319

Justinas Marcinkevičius – žmogus ir istorija dramoje „Mažvydas“.

318

Meilės samprata literatūroje. Kalbėjimas apie meilės sampratą.

317

Kodėl verta skaityti knygas? Ką gero šie kūriniai gali duoti šiuolaikiniam skaitytojui?

316

„Ar verta gyventi negarbingai?“. Remiantis Alberas Kamiu „Sizifo mitas“ ir Sofoklio „Antigonė“ kūriniais.

315

I. Meras “Lygiosios trunka akimirką”- tai romanas apie tariamą ir tikrąją stiprybę.

314

Meilės tema remiantis „Odisėjas“ ir „Eglė žalčių karalienė“. Kalbėjimas apie meilę.

313

Krikščioniškoji meilės samprata Jono Biliūno novelėse.

312

Riterių literatūros suvokimas ankščiau ir dabar. Kalbėjimas apie riterių supratimą ankščiau ir dabar.

311

Kokios Senojo Testamento tekstų idėjos ir vertybės pateikiamos grožinės lietuvių literatūros kūriniuose?

310

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX a. J. Grušas “Meilė, džiazas ir velnias”.

309

Antikos mitai – išminties lobynas. Kalbėjimas apie antikos mitų išminties lobynus.

308

Nuskriausto žmogaus tema J. Biliūno apsakymuose „Lazda“ ir „Ubagas“.

307

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

306

Senojo ir Naujojo Testamentų vaizdiniai, herojai ir siužetai: jų interpretacija literatūroje.

305

Palyginkite Odisėją viliojusias deives ir nifmas (Kvilkę, Kalipsę, Nausikąją). Kuo jos skiriasi nuo Odisėjo žmonos Penelopės?

304

Viešo žodžio svarba ir galia. Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią.

303

Meilės gerumas lyginant Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ ir Viljamo Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“.

302

Krikščioniškoji meilės samprata Biblijoje ir literatūroje. Kalbėjimas apie krikščioniškos meilės sampratą Biblijoje ir literatūroje.

301

Asmens pasirinkimo laisvė I. Mero kūryboje. Kalbėjimas apie asmens pasirinkimo laisvę.

300

Valdovo paveikslo interpretacija. Kalbėjimas apie valdovo paveikslo interpretaciją. Valdovo paveikslas.

299

Valstybės kūrimas ir valdovo atsakomybė. Kalbėjimas apie valstybės kūrimą ir valdovo atsakomybę.

298

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymas. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymą.

297

Lietuvio vaizdavimas M. Mažvydo „Katekizmas“ prakalboje.

296

Justinas Marcinkevičius – biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

295

Juliaus ir Andriaus paveikslų palyginimas J. Grušo kūrinyje „Meilė, džiazas ir velnias“.

294

Motiejus Valančius – lietuvybės puoselėtojas.

293

„Ne neapkesti, o mylėti aš gimiau“. Sofoklis „Antigonė“.

292

Kalbėjimas apie draugystę. E. Remarko „Trys draugai“

291

Kodėl svarbu dalintis savo gyvenimu su kitais?

290

Kas daro žmogų būti žmogumi? Kalbėjimas apie žmogiškumą.

289

Vaiko paveikslas literatūroje. Rementis A. Šlepiko knyga “Mano vardas – Marytė”.

288

Ar meilė yra vertybė antikos kūriniuose?

287

Gyvenimo išmintis ir etninės nuostatos: kūrėjo didybė ir žmogaus orumas.

286

Kalbėjimas apie senųjų raštų kalbas. Senųjų raštų kalba.

285

Vienišo žmogaus likimo vaizdavimas literatūroje.

284

B. Sruogos drama “Milžino paunksmė” – autentiškų įvykių kronika. Kuo savo likimu ir išgyvenimais Jogaila artimas 21a. žmogui?

283

Tradicijos ir modernumo sandūrą R. Granausko novelėse „Kai šlama ąžuolai“ ir „Liūdnosios upės“.

282

Kalbėjimas apie M. Vilučio ir A. A. Jonyno kūrinį „Paskutinės dienos Itakėje“. M. Vilutis ir A. A. Jonynas „Paskutinės dienos Itakėje“.

281

Krikščioniškoji meilės samprata antikos ir šiomis dienomis.

280

Kalbėjimas apie gyvenimo prasmę ir jos ieškojimą.

279

Meilė ir atsidavimas literatūroje. Kalbėjimas apie meilę ir atsidavimą literatūroje.

278

Žmogaus ir Tėvynes santykis remiantis Ričardo Gavelio knyga „Jaunojo žmogaus memuarai“.

277

Dvi seserys – du skirtingi pasauliai. Sofoklio ,,Antigonė“

276

Meilės ir šeimos vertybių samprata J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“?

275

Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

274

Apie kokias vertybes kalba M. de Servantesas „Don Kichotas“?

273

Kodėl vyksta visų kartų konfliktai? Kalbėjimas apie kartų konfliktus.

272

Homero epo „Odisėja” vertybės. Kalbėjimas apie Homero epo „Odisėja” vertybes.

271

Garbės suvokimas Homero „Iliadoje“. Kalbėjimas apie garbę.

270

Žmogaus gerumas Jono Biliūno kūriuose „Ubagas“ ir „Lazda“.

269

Vaikų likimas karo meto literatūroje. Kalbėjimas apie vaikų likimą karo metu.

268

Moralinis principingumas Sofoklio ir Nijolės Sadūnaitės tekstuose.

267

Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. Kalbėjimas apie Viduramžių Lietuvą.

266

Didvyriškumo samprata skirtingų laikotarpių literatūroje (antika, viduramžiai, naujieji amžiai).

265

Kokios paauglių problemos nagrinėjamos literatūroje? Kalbėjimas apie paaulgių problemas.

264

Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą?

263

Jaunatviško maksimalizmo privalumai ir trūkumai. Kalbėjimas apie jaunatvišką maksimalizmą.

262

Kalokagatijos idealo apraiškos įvairių epochų rašytojų kūriniuose.

261

Ar svarbu puoselėti savyje moralines vertybes? Kalbėjimas apie moralines vertybes.

260

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

259

Savarankiškai skaityto romano kūrybinis pristatymas. G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“.

258

Svarbiausios pasakose atskleidžiamos vertybės remiantis „Egle žalčių karalienė“.

257

Dantės „Dieviškoji komedija“. Kodėl dieviškoji „Rojaus“ palaima įmanoma tik perėjus pragaro ir skaistyklos išbandymus?

256

Skirtas likimas ir sąmoningas pasirinkimas graikų mituose. Kalbėjimas apie likimą ir sąmoninką pasirinkimą graikų mituose.

255

Ar menas padeda žmogui gyventi? Kalbėjimas apie meno svarbą žmogaus gyvenimui.

254

Istoriškumas Ievos Simonaitytės romane „Aukštuju Šimoniu likimas“.

253

Tėvas J. Biliūno apsakyme “Lazda„. Kalbėjimas apie tėvą J. Biliūno apsakyme “Lazda„.

252

Lietuvių pasakose – amžinųjų vertybių klodai ir kodai.

251

Seneka. „Laiškai Lucilijui“. Laiškų pasakotojo paveikslas, vertybinės nuostatos.

250

Vyriškumo samprata antikos ir viduramžių literatūroje.

249

Maištas yra kilnus nusikaltimas, taurinantis žmonių moralę. Pagrįskite teiginį, remdamisi Antikos herojų pavyzdžiais.

248

Viešo žodžio svarba ir galia Horacijaus ir Sonekos tekstuose.

247

Kritikai apie I. Mero kūrybą. Kalbėjimas I. Mero kūrybos kritiką.

246

Riterių literatūros vaizdiniai, siužetai klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje.

245

Kančia taurina žmogų. Kalbėjimas apie žmogaus kančią.

244

Kalbėjimas apie romėnų dievybes. Romėnų dievybės.

243

Juozo Grušo „Herkus Mantas“. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

242

Antikos kūrinių veikėjai, tapę simboliais. Tų simbolių raiška šiandienos gyvenime.

241

Autoriteto problema J. Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”. Kalbėjimas apie autoriteto problemą.

240

Kokias gyvenimo vertybes teigia Homero poema „Odisėja“? Kalbėjimas apie Homero „Odisėja“ gyvenimo vertybes.

239

Tėvų ir vaikų santykiai – J.Biliūnas „Ubagas“.

238

Kalbėjimas apie moterų paveikslus pasakose. Moterų paveikslas pasakose.

237

Skirtingų tautų mitai apie pasaulio susikūrimą.

236

Ką mum sako Kaino ir Abelio istorija? Kalbėjimas apie Kainą ir Abelį.

235

Kokios elgėsio normos teigiamos biblijoje?

234

Šiuolaikinio Prometėjo paveikslas. Kokias vertybes jis turėtų skelbti ir ginti?

233

Kalbėjimas apie V.Kudirkos gyvenimą, asmenybę ir kūrybą. Kudirkos gyvenimas, asmenybė ir kūryba.

232

Ar literatūra moko atleisti? Kalbėjimas apie atleidimą.

231

Meilės samprata Ž. Bedje „Romane apie Tristaną ir Izoldą“.

230

Kalbėjimas apie laisvės vertę. Laisvės vertė.

229

Senovės graikų idealai, išlikę šiais laikais.

228

Tomas Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“.

227

Senojo testamento herojai ir siužetai: pasakojimas apie kūrimą, Kainą ir Abelį, Abraomo auką ir bandymus.

226

Žmogus ir Tėvyne remiantis I. Simonaitytės knyga „Aukštųjų Šimonių likimas“.

225

Kalbėjimas apie holokaustą I. Mero kūryboje. Holokaustas I. Mero kūryboje.

224

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybės. Kalbėjimas apie I. Mero “Lygiosios trunka akimirka” vertybes.

223

Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią. Horacijaus kalbos.

222

Kalbėjimas apie santykį su antiką: Vergilijaus paveikslas. Santykis su antika.

221

Kalbėjimas apie pareigos sampratą literatūroje. Pareigos samprata literatūroje.

220

Sofoklio „Antigonė“ dramos vertybės. Kalbėjimas apie Sofoklio dramos „Antigonė“ vertybes.

219

Žmonių likimas Antano Vienuolio romane „Viešnia iš šiaurės“.

218

Kalbėjimas apie pasakų veikėją – moterį. Pasakų veikėja – moteris.

217

Remarko romane „Vakarų fronte nieko naujo“ karo vaizdai.

216

A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“. Žmogaus gyvenimas istorinių įvykių fone.

215

Įdomiausi Juliaus Sasnausko pamokslai.

214

Kalbėjimas apie Aukštaitiją ir jos pažintį. Kaip ją pažinti?

213

Biblija – Kainas ir Abelis kartu su Babelio bokštu.

212

Moterų paveikslai I.Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

211

Ar lietuviai tikrai neturi kuo didžiuotis?

210

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

209

Meilės tema M.Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“.

208

Į kuriuos klausimus, neduodančius ramybės tūkstančius metų žmonijai, atsako Biblijos tekstai?

207

Meilės samprata Antikos literatūroje ir XXI a.

206

Gėrio ir blogio akistata Biblijoje.

205

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

204

Kario paveikslas graikų epuose.

203

Kalbėjimas apie moters dalią lietuvių literatūroje.

202

Kalbėjimas apie Senovės Graikijos literatūrą.

201

Jauno žmogaus problemos literatūroje.

200

Paprasta ar sudėtinga tęsti kilnius protėvių žygius? Remtis kunigaikščių laiškais.

199

Kalno pamokslo atgarsiai J.Biliūno novelėje „Lazda“.

198

Prometėjas – didvyris ar nusikaltėlis?

197

Kalbėjimas apie Bibliją – sūnų palaidūną.

196

Trojos karo dalyvis Odisėjas išradingas žmogus. Įrodykite šį teiginį.

195

Haimonas Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė”. Haimonas – labiausiai šiuolaikiška asmenybė. Pagrįsti arba paneigti teiginį.

194

Pasaulio kūrimosi istorija biblijoje.

193

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Romanas – paauglių pasaulio atspindys. Pagrįsti arba paneigti nuomonę.

192

Kalbėjimas apie biblinius motyvus dailėje

191

Sofoklio dramos „Antigonė“ moterų charakteriai.

190

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia namai?

189

Kalbėjimas apie I. Simonaitytės romaną “Aukštųjų Šimonių likimas”

188

Kalbėjimas apie laiko atspindžius literatūroje.

187

Kalbėjimas apie Lietuvos regionus ir tarmes. Lietuvos regionai ir tarmės.

186

Lietuviškos raštijos pradžia. Kunigaikščių laiškai – pagarbos savo tautai ir tolerancijos kitoms kultūroms atspindys.

185

Valdovo drama J. Marcinkevičiaus kūrinyje „Mindaugas”. Valdovo Mindaugo paveikslas.

184

Bibliniai motyvai lietuvių literatūroje.

183

Dantės poemos „Dieviškoji Komedija“ lyriškumas ir dramatiškumas.

182

Dievų ir žmonių ryšys antikinėje literatūroje.

181

Tėvynės meilės tema antikos ir Viduramžių literatūroje.

180

Tėvų ir vaikų santykiai.

179

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas – prūsų tautos vedlys. Pagrindinio veikėjo paveikslas. Asmenybės drama.

178

G. Orvelo „Gyvulių ūkis“ – politinė alegorija.

177

Kalbėjimas apie Justino Marcinkevičiaus asmenybę.

176

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

175

Jaunimo gyvenimo principai J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“

174

Kalbėjimas apie šeimą antikinėje literatūroje.

173

Kalbėjimas apie Odisėjo paveikslą. Homeras „Odisėjas“.

172

Bibliniai atspindžiai B. Krivicko eilėraštyje „Dovydas“.

171

Kalbėjimas apie elgesį su kitais žmonėmis

170

Kalbėjimas apie Antigonės poelgio įvertinimą Antikos ir šių laikų žmogaus požiūriu.

169

Lietuvių poetų kūryba, virtusi liaudies dainomis.

168

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

167

Jauno žmogaus paveikslas lietuvių liaudies dainose.

166

Riba tarp žmogaus ir žvėries V. Goldingo romane „Musių valdovas“. Nužmogėjimo tema romane.

165

Lietuvių liaudies dainos – tautos pasaulėjautos išraiška.

164

Kalbėjimas apie pagarbą didvyriams antikinėje literatūroje.

163

Meno ir tikrovės santykis literatūroje.

162

Kaip literatūroje atskleidžiamas asmens ir tėvynės ryšys?

161

Pasirinkto šiuolaikinio lietuvių rašytojo kūrinio problemų aktualumas. Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“.

160

Kalbėjimas apie Kristijoną Donelaitį.

159

G. G. Markeso romano „Šimtas metų vienatvės“ problematika.

158

Senosios literatūros kūriniai išminties mokytojai.

157

Lietuvos valdovų portretai Gedimino, Vytauto laiškuose. B. Sruogos „Milžino paunksmėje“.

156

Kalbėjimas apie maišto temą kūriniuose.

155

Gimtoji kalba – svarbiausias tautos turtas.

154

Kurie pasakų veikėjai (teigiami ar neigiami) jums patrauklesni?

153

Kūrinio ekranizacija: panašumai ir skirtumai.

152

Siūlomas knygų dešimtukas bendraamžiui.

151

Šiuolaikinių populiarių dainų tekstai.

150

Lietuvių kalbininkų nuopelnai gimtąjai kalbai (kelių pasirinktų kalbininkų mokslinė veiklos pristatymas).

149

Pasirinkto lietuvių poeto eilėraščio/-ių interpretacija. H. Radausko eilėraščiai „Pasaka“ ir „Strėlė danguje“.

148

Epistolinio žanro įtaigumas grožinėje literatūroje.

147

Kalbėjimas apie romano ir novelės palyginimą.

146

Binkis. „100 pavasarių“. „Keturių vėjų manifesto“ turinys ir reikšmė. Maištas prieš tradiciją (eilėraščiai).

145

Šlepikas. „Mano vardas Marytė“. Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

144

Kalbos, telkiančios bendruomenę teisme. N. Sadūnaitės kalbos teisme 1975 metais ir S. Gedos „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ 1988 metais liepos 9 dieną palyginimas.

143

Laisvo žmogaus laikysenos. Sokrato kalbos teisme ir P. Karpavičiaus „Pamokslo, sakyto minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ palyginimas.

142

K. Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo.

141

Kalbėjimas apie keturvėjininkų teismą.

140

Tradicija ir modernas. „Keturių vėjų“ sąjūdžio maištas.

139

Maištas prieš tradiciją K. Ostrausko pjesėje „Jūratė ir Kastytis“.

138

Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?

137

Kokia išminties vertė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui?

136

Riterio paveikslo interpretacija V. Mačernio eilėraščiuose.

135

Riterio paveikslas pakitusiame pasaulyje.

134

Riterystės samprata Viduramžių kultūroje.

133

Riteriškumo tema viduramžių ir šių dienų literatūroje („Rolando giesmė“).

132

Didieji graikų dramaturgai: Aischilas, Sokratas ir Euripidas.

131

Dž. Bairono „Kainas“ – romantinė biblinės istorijos versija.

130

J. Biliūno „Lazda“ Krikščioniškoji meilės samprata.

129

Šeimos modelis Žemaitės kūryboje.

128

Ar sunku būti oriam?

127

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes.

126

J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias”. Luko paveikslas.

125

Veikėjų paveikslai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

124

Kokias vertybes diegia Šventasis Raštas?

123

Pasirinkto graikų mito analizė.

122

Motinos meilės svarba J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

121

Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

120

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio biografiją.

119

Jonas Biliūnas. „Ubagas“. Bibliniai atspindžiai kūrinyje.

118

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

117

Kalbėjimas apie J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko ir Beatričės paveikslas.

116

Biblijos atspindžiai J. Biliūno novelėje „Lazda“. Istoriniai ir bibliniai kontekstai.

115

Džeromas D. Selindžeris „Rūgiuose prie bedugnės“. Holdeno Kolfildo paveikslas (maištaujantis paauglys).

114

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

113

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova.

112

Danielius Kleinas – pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius

111

Tėvų ir vaikų santykiai XX amžiaus literatūroje.

110

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio kūrinį „Rūgiuose prie bedugnės“

109

Homero poemose vaizduojamų žmonių gyvenimas priklauso nuo dievų.

108

Homero poemų reikšmė.

107

Meilė gimtąjam kraštui Homero poemoje „Odisėja“.

106

Kelionė Itakėn ir jos prasmė Homero „Odisėjoje“ ir K. Kavafio eilėraštyje „Itakė“

105

J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ vertybės.

104

Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“.

103

Senojo testamento herojai ir siužetai: kalno pamokslas.

102

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų literatūros kūriniuose?

101

H. Radauskas „Homero jaunystė“. Lyrinis subjektas – „kaukė“.

100

Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys, pobūdis ir išminties samprata.

99

Kalbėjimas apie draugystės išbandymus. V. Goldingas „Musių valdovas”.

98

Riteris pakitusiame pasaulyje: Don Kichoto paveikslo reikšmės.

97

Žmogaus gyvenimo etapai. Remiantis L. S. Černiauskaitės knyga „Benedikto slenksčiai“.

96

Žydų tema lietuvių literatūroje.

95

Kokias vertybes teigia (gina) Homeras ir Sofoklis?

94

Ką reiškia būti laisvam? Remtis skaitytais graikų mitais apie Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Prometėją, Sizifą ir kt.

93

Riteriai ir riteriškumas Viduramžių literatūroje.

92

Skriaudos tema lietuvių tautosakoje.

91

Kalbėjimas apie Sokratą ir jo kalbas teisme.

90

Biblija ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje.

89

Biblija, Bibliniai siužetai ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje. Bibliniai simboliai.

88

Kokios žmonių lygybės ir laisvės idėjos skelbiamos Biblijoje?

87

Istorija ir asmens pasirinkimo galimybės I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“.

86

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“. Gėrio ir blogio vaizdiniai kūrinyje.

85

Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

84

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Holdenas ir Fibė. Ryšys tarp brolio ir sesers.

83

Kalbėjimas apie lietuvių mitologiją, pasaulio medį.

82

Lietuvių liaudies pasakos: prasmė ir aktualumas šiandien.

81

Graikų mitų interpretacijos lietuvių poetų kūryboje.

80

Kalbėjimas apie simbolines mitų sąvokas.

79

Graikų ir baltų mitinis pasaulis.

78

Prometėjo paveikslas graikų mitologijoje ir V. Mykolaičio-Putino eilėraščių cikle „Prometėjas“.

77

Mitų siužetai ir jų interpretacijos šiuolaikinėje poezijoje.

76

Graikų mitologijos apžvalga. Mitų vertybės.

75

Senovės graikų mitų perteikiamos universalios reikšmės ir idėjos.

74

Hado karalystė Antikos mitologijoje.

73

Kalbėjimas apie antikos teatrą ir dramaturgus.

72

„Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils“. Remdamiesi V.Juknaitės kūriniu „Išsiduosi. Balsu“, patvirtinkite arba paneikite šį teiginį.

71

Moteris Antikos mituose ir literatūroje.

70

Kalbėjimas apie V. Juknaitės knygą “Išsiduosi. Balsu”.

69

Kalbėjimas apie žmogaus svajonių svarbą.

68

Meilės tema lietuvių literatūroje. I. Šeinius „Kuprelis“ ir I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

67

Pragaras pagal Dantės Aligjerio kūrinį ,,Dieviškoji komedija”.

66

Pasaulio samprata antikos mitologijoje.

65

Satyriškas pasaulio vaizdavimas Dž. Orvelo romane „Gyvulių ūkis“.

64

Dž. Orvelo romano „Gyvulių ūkis“ aktualumas.

63

Dž. Orvelo „Gyvulių ūkio“ satyrinis alegoriškumas.

62

„Musių valdovas“ – Viljamo Goldingo filosofinė alegorija apie žmogaus širdies tamsą.

61

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ veikėjai, jų charakterio kaita.

60

Pagarba didvyriams viešosiose laidojimo kalbose.

59

Just. Marcinkevičiaus asmenybė. „Kalba laidojant Sausio 13 dienos žuvusiuosius“ analizė.

58

Viduramžių pasaulis. Herojai ir idealai.

57

Pristatyti Dantę ir jo kūrybą.

56

Šeima, jos vertybės literatūroje.

55

Kalbėjimas apie Vydūną ir jo kūrybą.

54

Kalbėjimas apie Žemaitės fenomeną. „Marti“.

53

Kas kūrinyje „Antigonėje“ yra tragiškasis herojus? Kokias etines nuostatas teigia drama?

52

Kalbėjimas apie S. Daukantą ir jo istorinius veikalus.

51

Ką reiškia būti kitokiam. V. Juknaitė „Esė išsiduosi. Balsu“ ir I. Šeiniaus „Kuprelis“.

50

Kaip užauginti brandžią asmenybę?

49

Herojiškumo samprata lietuvių literatūroje.

48

Ar mylintis žmogus visada laimingas? Pasvarstykite apie tai remdamiesi Igno Šeiniaus romanu „Kuprelis“ ar kitu skaitytu kūriniu.

47

Žmogaus moralinio žlugimo kelias Oskaro Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“.

46

Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“.

45

Kalbėjimas apie Vinco Krėvės biografiją ir apsakymą „Skerdžius“.

44

Kalbėjimas apie lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžią, kalbos normintoją Joną Jablonskį.

43

Ar grožis yra vertybė? Pasvarstykite apie tai. Jums gali padėti Igno Šeiniaus romanas „Kuprelis“ ir Oskaro Vaildo romanas „Doriano Grėjaus portretas“ ar kitas skaitytas kūrinys.

42

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

41

Kalbėjimas apie žmogaus stiprybę Homero „Iliadoje“ ir B. Sruogos „Dievų miške“

40

Juodojo ir Baltojo metraštininko simboliškumas.

39

Kalbėjimas apie latvius. Baltų gentys ir jų kalbos (Istoriniai faktai ir kalbinės ypatybės).

38

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir mene. Narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje.

37

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų pasakose?

36

Kazys Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo. Kūrybos pristatymas.

35

Homero poemos „Odisėja“ veikėjų paveikslai

34

Prometėjiškas maištas literatūroje

33

Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai?

32

Kodėl domimės Antikos mitais? Kuom jie įdomūs šių dienų žmogui?

31

Kalbėjimas apie Sofoklį – tragedijų rašytoją.

30

Metamorfozės prasmės lietuvių liaudies pasakoje „Eglė žalčių karalienė “ ir Homero herojiniame epe „Odisėja“

29

Venno diagramos taikymas gretinant Homero, Vergilijaus, J. Radvano bei k. Donelaičio epus.

28

Vilkės ir vilko įvaizdžių (ne)buvimas herojiniuose Homero, Vergilijaus ir J. Radvano epuose.

27

Herojų: Achilo, Enėjo, Radvilo Rudojo skydai kaip Pasaulio medžio įvaizdžiai.

26

Homero, Vergilijaus ir J. Radvano herojinių epų didvyriai: Achilas, Enėjas, Radvila Rudasis ir dievų (likimo) reikšmė.

25

Hegzametro prasmės Homero bei Vergilijaus herojiniuose epuose bei lietuviškuose tekstuose: Jono Radvano „Radviliadoje bei K. Donelaičio poemoje „Metai“.

24

Pasitikėjimo tema graikų mite apie Narcizą ir meniniame filme „Pano labirintas“.

23

Stebuklinga meilės galia graikų mite apie Orfėją ir Euridikę bei romėnų rašytojo Ovidijaus poeimos „Metamorfozės“ fragmente apie Pigmalioną.

22

Meilės tema lietuvių ir graikų mitologijoje.

21

Pasiaukojimo ir savanaudiškumo temos graikų mituose.

20

Maištininko tema graikų mitologijoje: Prometėjo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

19

Tėvų ir vaikų konfliktas graikų mitologijoje: Dzeusas ir Kronas bei Dedalas ir Ikaras.

18

Saikingumo tema graikų mitologijoje: Narcizo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

17

Antikos atspindžiai modernistų kūryboje: N arcizas ir Sizifas H. Radausko bei A. Kamiu kūriniuose.

16

Ikaro įvaizdžio reikšmės graikų mitologijoje ir M. Martinaičio eilėraštyje „Ikaras ir artojoje“.

15

Žmogiškumo tema graikų mite apie Prometėją ir meniniame filme „Pano labirintas“.

14

Pasiaukojimo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

13

Meno galia graikų mitologijoje ir romėnų literatūroje.

12

Chaoso suvaldymas graikų mituose apie Prometėją ir Teisėją bei meniniame filme „Pano labirintas“.

11

Nepaklusnumo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

10

Metamorfozės prasmė lietuvių ir graikų mitologijoje: „Eglė žalčių karalienė“ ir „Narcizas“.

9

Pražūtinga meilės galia graikų mituose.

8

Grožio tema graikų mite apie Narcizą ir H. Radausko eilėraštyje„Narcizas“.

7

Priežasties ir pasekmės dėsnis graikų mitologijoje.

6

Meno ir menininko įvaizdžių prasmės graikų mitologijoje.

5

Tėvynes ilgesnys graikų ir lietuvių mitologijoje.

4

Homero epai atgimsta lietuvių poezijoje.

3

Ko graikų mitai moko šiuolaikinį žmogu?

2

Meilės tema I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“

1

Pagoniškojo ir krikščioniškojo pasaulio susidūrimas V. Krėves ir B. Sruogos kūriniuose.
2017

Pasirinkite potemę


38

Pristatykite bent 2 kūrinius ir juos palyginkite (Iš privalomo knygų sąrašo).

37

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. – 2 variantas

36

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. – 2 variantas

35

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. – 2 variantas

34

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

33

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

32

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

31

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

30

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą.

29

Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais.

28

Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas.

27

Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį

26

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

25

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas.

24

Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos.

23

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

22

„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį.

21

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas.

20

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai.

19

„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais.

18

Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais.

17

Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti.

16

Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais.

15

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje.

14

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą.

13

Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus.

12

Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas.

11

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

10

Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais.

9

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas.

8

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

7

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę.

6

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė.

5

Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu.

4

„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

3

Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą.

2

Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą.

1

Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes.
2016

Pasirinkite potemę


9

Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.

8

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.

7

Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.

6

Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų

5

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.

4

Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

3

Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.

2

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba.

1

Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą.
1970

Pasirinkite potemę


99

Graikų mitų dievai ir herojai. – 10 klasės (PUPP)

98

Vyro paveikslas Homero „Odisėjoje“ ir „Rolando giesmėje“. – 10 klasės (PUPP)

97

Kokias vertybes atpazįstame E. M. Remarko romane ,,Trys draugai“? – 10 klasės (PUPP)

96

Išminties ir meilės tema žmogaus dvasinei brandai. – 10 klasės (PUPP)

95

Heroizmas kaip laisvo žmogaus pasirinkimas I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“. – 10 klasės (PUPP)

94

Kaip apginti mums svarbias vertybes? – 10 klasės (PUPP)

93

Vilko įvaizdis baltų ir romėnų epuose. – 10 klasės (PUPP)

92

Įdomiausi Homero „Iliados“ ir „Odisėjos“ veikėjai. – 10 klasės (PUPP)

91

Don Kichoto paveikslo reikšmės Renesanso epochoje ir dabartinėje literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

90

Mitų herojai ir jų žygių prasmė graikų mituose. – 10 klasės (PUPP)

89

Individualizmo tema Sofoklio tragedijoje „Antigonė“. – 10 klasės (PUPP)

88

Kaip puikybė, įžeistos ambicijos ir pyktis sukelia konfliktus? – 10 klasės (PUPP)

87

Žmogaus prigimties atskleidimas literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

86

Vaikų ir tėvų santykiai baltų ir graikų mitologijoje. – 10 klasės (PUPP)

85

Požiūris į žmogų Viduramžių ir Renesanso epochose. – 10 klasės (PUPP)

84

Kodėl svarbu turėti tikrą draugą? – 10 klasės (PUPP)

83

Krikščioniškosios moralės atspindžiai J. Biliūno novelėse „Ubagas” ir „Lazda”. – 10 klasės (PUPP)

82

Du požiūriai į gyvenimą Žemaitės apsakyme „Marti“. – 10 klasės (PUPP)

81

Prieš ką žmogus maištauja? Maišto tema. – 10 klasės (PUPP)

80

Antikos dievų pasaulis ir jo atspindžiai epuose. – 10 klasės (PUPP)

79

Blogis ir kova su juo antikos mituose. – 10 klasės (PUPP)

78

Valdovo paveikslas Sofoklio „Antigonė“ ir J. Marcinkevičiaus „Mindaugas“. – 10 klasės (PUPP)

77

Ką svarbaus Marko Hedono romane „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ gali rasti skirtingo amžiaus skaitytojai? – 10 klasės (PUPP)

76

Ar maištas gali būti gėris? – 10 klasės (PUPP)

75

Jauno žmogaus idealai romėnų ir graikų literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

74

Meilė tėvynei šių laikų žmogui. – 10 klasės (PUPP)

73

Tėvo paveikslas Naujojo Testamento pasakojime „Sūnus palaidūnas“ ir J. Biliūno novelėje „Lazda“. – 10 klasės (PUPP)

72

Kodėl svarbu ginti savo tiesą? – 10 klasės (PUPP)

71

Patriotizmo tema, ištikimybės ir meilės savo kraštui idėja. – 10 klasės (PUPP)

70

Dedalo ir Ikaro mitas skirtingų epochų literatūroje ir vaizduojamajame mene. – 10 klasės (PUPP)

69

Iš antikos kilę posakiai ir jų prasmė. – 10 klasės (PUPP)

68

Senųjų lietuvininkų pasaulis. – 10 klasės (PUPP)

67

Kas įdomiau – knyga ar filmas? – 10 klasės (PUPP)

66

J. Biliūno autobiografiškumas savo kūriniuose (novelėse). – 10 klasės (PUPP)

65

Kuo Just. Marcinkevičiaus drama „Mindaugas“ įdomi šiuolaikiniam jaunam žmogui? – 10 klasės (PUPP)

64

Kaip suvokiama garbė ir šlovė antikinėje literatūroje? – 10 klasės (PUPP)

63

Mano santykis su virtualiu pasauliu. – 10 klasės (PUPP)

62

Ką apie žmogaus prigimtį kalba graikų mitai? – 10 klasės (PUPP)

61

Ar verta elgtis donkichotiškai? Kalbėjimas apie donkichotiškumą. – 10 klasės (PUPP)

60

Kuo panašūs ir kuo skiriasi gėrį įkunijantys personažai J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“ ir V. Goldingo romane „Musių valdovas“. – 10 klasės (PUPP)

59

Remdamiesi Gedimino laišku, pasakykite kalbą tema „Lietuva – atviras ir svetingas kraštas geros valios žmonėms“. – 10 klasės (PUPP)

58

Dievų ir žmogaus santykiai Antikos mituose. – 10 klasės (PUPP)

57

Tragiškosios komedijos (J. Grušo) „Meilė, džiazas ir velnias“ personažų požiūris į pasaulį, jų kultūrinę patirtį, santykį su gyvenimu, kitais žmonėmis. – 10 klasės (PUPP)

56

Svarbiausios antikos mitų vertybės. – 10 klasės (PUPP)

55

Sofoklio drama „Antigonė“ tradicijos ir veikėjų elgesys. – 10 klasės (PUPP)

54

Prometėjas – kovotojo pavyzdys. Pasvarstykite, kokius herojus galima gretinti su Prometėju. – 10 klasės (PUPP)

53

Didvyrių vaizdavimas Homero epinėse poemose „Iliada“ ir „Odisėja“. – 10 klasės (PUPP)

52

Kas padeda išlaikyti tautiškumą kitos kultūros aplinkoje? – 10 klasės (PUPP)

51

Vytauto /ar Jogailos paveikslas B. Sruogos dramoje „Milžino paunksmė“. – 10 klasės (PUPP)

50

Bibliniai palyginimai gyvenimo išminties mokykla. – 10 klasės (PUPP)

49

Kaino kaip maištininko paveikslas Bairono kūrinyje. – 10 klasės (PUPP)

48

Šeimos vertybės Homero epinėse poemose „Iliada“ ir „Odisėja“. – 10 klasės (PUPP)

47

Ikaro mito interpretacija šiuolaikiniame mene. – 10 klasės (PUPP)

46

Kada paauglio maištas prasmingas? Kalbėjimas apie paaugalio maištą. – 10 klasės (PUPP)

45

Sofoklio dramos „Antigonė“ ir M. Kudarauskaitės eilėraščio „Karalienė iš Žemaitijos“ palyginimas. Kūrinių panašumai ir skirtumai. – 10 klasės (PUPP)

44

Pragaro motyvas antikoje. Kalbėjimas apie pragaro vaizdavimą antikoje. – 10 klasės (PUPP)

43

Kas daro žmogų būti žmogumi? Kalbėjimas apie žmogiškumą. – 10 klasės (PUPP)

42

Kodėl literatūra stiprina mąstymo galimybės, padeda bręsti kaip asmenybėms ir netgi – būti laimingiems? – 10 klasės (PUPP)

41

V. Goldingo „Musių valdovas“ pristatymas. – 10 klasės (PUPP)

40

Kodėl svarbu turėti draugą? Kalbėjimas apie draugystę. – 10 klasės (PUPP)

39

Aukos ir pasiaukojimo tema Biblijoje. – 10 klasės (PUPP)

38

Žmogus išlieka stiprus net kritinėmis situacijomis. – 10 klasės (PUPP)

37

Senų žmonių pasaulėjautos ypatumai V. Krėvės apsakymuose. – 10 klasės (PUPP)

36

Požiūris į žmogų viduramžių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

35

Pareigos, duoto žodžio, teisingumo idėjos literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

34

Meilės ir mirties motyvas riterio literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

33

Biblinio Kaino ir Abelio mito interpretacijos. – 10 klasės (PUPP)

32

Antigonės mito interpretacijos. Kalbėjimas apie Antigonės mito interpretacijas. – 10 klasės (PUPP)

31

Praeities ir šių laikų (šiuolaikiniai) odisėjai ir jų odisėjos. – 10 klasės (PUPP)

30

Išėjimo iš namų ir sugrįžimo motyvas. – 10 klasės (PUPP)

29

Odisėjo mito interpretacijos literatūroje ir mene, šiuolaikinės odisėjos. – 10 klasės (PUPP)

28

Antikos, viduramžių kultūrų ir biblijos tekstų ženklų sklaida šiandien. – 10 klasės (PUPP)

27

Mitas ir dabartis: sociokultūrinio konteksto tyrinėjimai (žiniasklaidos tekstai, reklama, populiariosios kultūros formas). – 10 klasės (PUPP)

26

Kultūros ženklų interpretacijos literatūroje ir kituose menuose. – 10 klasės (PUPP)

25

Humanizmo idėjų aktualumas šiandieninėje visuomenėje. – 10 klasės (PUPP)

24

Viduramžių, renesanso epochų ir šiuolaikinės visuomenės/ žmogaus vertybės ir siekiai. – 10 klasės (PUPP)

23

Moteriškumo ir vyriškumo stereotipai ir jų kaita šiuolaikinėje visuomenėje. – 10 klasės (PUPP)

22

Moteriškumo ir vyriškumo (riteriškumo/ džentelmeniškumo) idealų ir vertybių samprata praeityje ir dabartyje. – 10 klasės (PUPP)

21

Ką antikiniai mitai kalbai apie mus pačius? – 10 klasės (PUPP)

20

Kokias vertybes teigia literatūra? – 10 klasės (PUPP)

19

Apie kokius istorijos įvykius prabylama grožinėje literatūroje? – 10 klasės (PUPP)

18

Absurdo dramų idėjos K. Ostrausko kūryboje. – 10 klasės (PUPP)

17

Apie kokias visuomenės ydas kalba kūrėjai? – 10 klasės (PUPP)

16

Žiaurumo tema literatūroje. Kalbėjimas apie žiaurumą literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

15

Kokie Biblijos pasakojimai aktualūs ir šiandien? – 10 klasės (PUPP)

14

Svetimo skausmo nebūna. Pagrįskite arba paneikite, remdamiesi literatūros kūriniais. – 10 klasės (PUPP)

13

Seno ir jauno tema J. Biliūno novelėse. – 10 klasės (PUPP)

12

Empatijos tema J. Biliūno novelėse. – 10 klasės (PUPP)

11

Ryžtingas žmogus literatūroje. Kalbėjimas apie ryžtingą žmogų. – 10 klasės (PUPP)

10

Kam galime ryžtis dėl artimo žmogaus? – 10 klasės (PUPP)

9

Gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių vaizdavimas antikos literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

8

Kaip graikų mitai moko paisyti ribų? – 10 klasės (PUPP)

7

Ką antikos mitai kalba apie šiuolaikinį žmogų? – 10 klasės (PUPP)

6

Herojaus paveikslas Homero poemose. – 10 klasės (PUPP)

5

Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs. – 10 klasės (PUPP)

4

Kurie kitataučiai ir lietuvių kalbininkai XX a. labiausiai nusipelnė lietuvių kalbos mokslui ir kaip? – 10 klasės (PUPP)

3

Juozas Balčikonis ir jo nuopelnai lietuvių kalbai. – 10 klasės (PUPP)

2

Kazimieras Būga – lietuvių kalbotyros klasikas. Remdamiesi kalbininko darbais pagrįskite šį teiginį. – 10 klasės (PUPP)

1

Konstantinas Sirvydas ir jo nuopelnai lietuvių kalbai.– 10 klasės (PUPP)

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai