10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2018

Pasirinkite potemę


436

Žaidimas kultūros ženklais K. Ostrausko kūryboje.

435

Vaikystė be meilės V. Juknaitės kūrinyje „Išsiduosiu balsu“.

434

Garbės samprata Homero poemoje „Odisėja“. Kalbėjimas apie garbės sampratą. Kalbėjimas apie garbę.

433

Koks pasirinkimas yra teisingas? Kalbėjimas apie teisingą pasirinkimą.

432

K. Ostrausko pjesės „Jūratė ir Kastytis“ ir Ignaus Šeiniaus romano „Kuprelis” kūrinių palyginimas.

431

Moralinis nuosmukis – nesėkmių, giminės nikimo priežastis.

430

Statiški antikos viduramžių ir tautosakos veikėjai. Kalbėjimas apie statiškus viduramžių ir tautosakos veikėjus.

429

Moterų paveikslai J. Vaičiūnaitės eilėraščių cikle „Keturi portretai“.

428

Kalbėjimas apie klaidas, jų suvokimą ir atpirkimo galimybes. Klaidos, jų suvokimas ir atpirkimo galimybės.

427

Dantės „Dieviškosios komedijos“ sąsajos su antika.

426

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ ir I. Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ palyginimas.

425

Servanteso Don Kichoto ir Sančo Panso palyginimas.

424

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

423

Pasirinktų kūrėjų/menininkų/rašytojų biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

422

Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai vargina, bet kitaip išviso nieko nebūtų.

421

Kas brandina jauną žmogų? Kalbėjimas apie jauno žmogaus brandą.

420

Herojų paveikslai graikų mitologijoje. Kalbėjimas apie herojų paveikslus graikų mitologijoje.

419

Valdovo ir tautos santykiai. Kalbėjimas apie valdovo ir tautos santykius.

418

Justinas Marcinkevičius – žmogus ir istorija dramoje „Mažvydas“.

417

Meilės samprata literatūroje. Kalbėjimas apie meilės sampratą.

416

Kodėl verta skaityti knygas? Ką gero šie kūriniai gali duoti šiuolaikiniam skaitytojui?

415

„Ar verta gyventi negarbingai?“. Remiantis Alberas Kamiu „Sizifo mitas“ ir Sofoklio „Antigonė“ kūriniais.

414

I. Meras “Lygiosios trunka akimirką”- tai romanas apie tariamą ir tikrąją stiprybę.

413

Meilės tema remiantis „Odisėjas“ ir „Eglė žalčių karalienė“. Kalbėjimas apie meilę.

412

Krikščioniškoji meilės samprata Jono Biliūno novelėse.

411

Riterių literatūros suvokimas ankščiau ir dabar. Kalbėjimas apie riterių supratimą ankščiau ir dabar.

410

Kokios Senojo Testamento tekstų idėjos ir vertybės pateikiamos grožinės lietuvių literatūros kūriniuose?

409

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX a. J. Grušas “Meilė, džiazas ir velnias”.

408

Antikos mitai – išminties lobynas. Kalbėjimas apie antikos mitų išminties lobynus.

407

Nuskriausto žmogaus tema J. Biliūno apsakymuose „Lazda“ ir „Ubagas“.

406

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

405

Senojo ir Naujojo Testamentų vaizdiniai, herojai ir siužetai: jų interpretacija literatūroje.

404

Palyginkite Odisėją viliojusias deives ir nifmas (Kvilkę, Kalipsę, Nausikąją). Kuo jos skiriasi nuo Odisėjo žmonos Penelopės?

403

Viešo žodžio svarba ir galia. Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią.

402

Meilės gerumas lyginant Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ ir Viljamo Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“.

401

Krikščioniškoji meilės samprata Biblijoje ir literatūroje. Kalbėjimas apie krikščioniškos meilės sampratą Biblijoje ir literatūroje.

400

Asmens pasirinkimo laisvė I. Mero kūryboje. Kalbėjimas apie asmens pasirinkimo laisvę.

399

Valdovo paveikslo interpretacija. Kalbėjimas apie valdovo paveikslo interpretaciją. Valdovo paveikslas.

398

Valstybės kūrimas ir valdovo atsakomybė. Kalbėjimas apie valstybės kūrimą ir valdovo atsakomybę.

397

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymas. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymą.

396

Lietuvio vaizdavimas M. Mažvydo „Katekizmas“ prakalboje.

395

Justinas Marcinkevičius – biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

394

Juliaus ir Andriaus paveikslų palyginimas J. Grušo kūrinyje „Meilė, džiazas ir velnias“.

393

Motiejus Valančius – lietuvybės puoselėtojas.

392

„Ne neapkesti, o mylėti aš gimiau“. Sofoklis „Antigonė“.

391

Kalbėjimas apie draugystę. E. Remarko „Trys draugai“

390

Kodėl svarbu dalintis savo gyvenimu su kitais?

389

Kas daro žmogų būti žmogumi? Kalbėjimas apie žmogiškumą.

388

Vaiko paveikslas literatūroje. Rementis A. Šlepiko knyga “Mano vardas – Marytė”.

387

Ar meilė yra vertybė antikos kūriniuose?

386

Gyvenimo išmintis ir etninės nuostatos: kūrėjo didybė ir žmogaus orumas.

385

Kalbėjimas apie senųjų raštų kalbas. Senųjų raštų kalba.

384

Vienišo žmogaus likimo vaizdavimas literatūroje.

383

B. Sruogos drama “Milžino paunksmė” – autentiškų įvykių kronika. Kuo savo likimu ir išgyvenimais Jogaila artimas 21a. žmogui?

382

Tradicijos ir modernumo sandūrą R. Granausko novelėse „Kai šlama ąžuolai“ ir „Liūdnosios upės“.

381

Kalbėjimas apie M. Vilučio ir A. A. Jonyno kūrinį „Paskutinės dienos Itakėje“. M. Vilutis ir A. A. Jonynas „Paskutinės dienos Itakėje“.

380

Krikščioniškoji meilės samprata antikos ir šiomis dienomis.

379

Kalbėjimas apie gyvenimo prasmę ir jos ieškojimą.

378

Meilė ir atsidavimas literatūroje. Kalbėjimas apie meilę ir atsidavimą literatūroje.

377

Žmogaus ir Tėvynes santykis remiantis Ričardo Gavelio knyga „Jaunojo žmogaus memuarai“.

376

Dvi seserys – du skirtingi pasauliai. Sofoklio ,,Antigonė“

375

Meilės ir šeimos vertybių samprata J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“?

374

Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

373

Apie kokias vertybes kalba M. de Servantesas „Don Kichotas“?

372

Kodėl vyksta visų kartų konfliktai? Kalbėjimas apie kartų konfliktus.

371

Homero epo „Odisėja” vertybės. Kalbėjimas apie Homero epo „Odisėja” vertybes.

370

Garbės suvokimas Homero „Iliadoje“. Kalbėjimas apie garbę.

369

Žmogaus gerumas Jono Biliūno kūriuose „Ubagas“ ir „Lazda“.

368

Vaikų likimas karo meto literatūroje. Kalbėjimas apie vaikų likimą karo metu.

367

Moralinis principingumas Sofoklio ir Nijolės Sadūnaitės tekstuose.

366

Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. Kalbėjimas apie Viduramžių Lietuvą.

365

Didvyriškumo samprata literatūroje (antika, viduramžiai, naujieji amžiai).

364

Kokios paauglių problemos nagrinėjamos literatūroje? Kalbėjimas apie paaulgių problemas.

363

Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą?

362

Jaunatviško maksimalizmo privalumai ir trūkumai. Kalbėjimas apie jaunatvišką maksimalizmą.

361

Kalokagatijos idealo apraiškos įvairių epochų rašytojų kūriniuose.

360

Ar svarbu puoselėti savyje moralines vertybes? Kalbėjimas apie moralines vertybes.

359

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

358

Savarankiškai skaityto romano kūrybinis pristatymas. G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“.

357

Svarbiausios pasakose atskleidžiamos vertybės remiantis „Egle žalčių karalienė“.

356

Dantės „Dieviškoji komedija“. Kodėl dieviškoji „Rojaus“ palaima įmanoma tik perėjus pragaro ir skaistyklos išbandymus?

355

Skirtas likimas ir sąmoningas pasirinkimas graikų mituose. Kalbėjimas apie likimą ir sąmoninką pasirinkimą graikų mituose.

354

Ar menas padeda žmogui gyventi? Kalbėjimas apie meno svarbą žmogaus gyvenimui.

353

Istoriškumas Ievos Simonaitytės romane „Aukštuju Šimoniu likimas“.

352

Tėvas J. Biliūno apsakyme “Lazda„. Kalbėjimas apie tėvą J. Biliūno apsakyme “Lazda„.

351

Lietuvių pasakose – amžinųjų vertybių klodai ir kodai.

350

Seneka. „Laiškai Lucilijui“. Laiškų pasakotojo paveikslas, vertybinės nuostatos.

349

Vyriškumo samprata antikos ir viduramžių literatūroje.

348

Maištas yra kilnus nusikaltimas, taurinantis žmonių moralę. Pagrįskite teiginį, remdamisi Antikos herojų pavyzdžiais.

347

Viešo žodžio svarba ir galia Horacijaus ir Sonekos tekstuose.

346

Kritikai apie I. Mero kūrybą. Kalbėjimas I. Mero kūrybos kritiką.

345

Riterių literatūros vaizdiniai, siužetai klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje.

344

Kančia taurina žmogų. Kalbėjimas apie žmogaus kančią.

343

Kalbėjimas apie romėnų dievybes. Romėnų dievybės.

342

Juozo Grušo „Herkus Mantas“. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

341

Antikos kūrinių veikėjai, tapę simboliais. Tų simbolių raiška šiandienos gyvenime.

340

Autoriteto problema J. Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”. Kalbėjimas apie autoriteto problemą.

339

Kokias gyvenimo vertybes teigia Homero poema „Odisėja“? Kalbėjimas apie Homero „Odisėja“ gyvenimo vertybes.

338

Tėvų ir vaikų santykiai – J.Biliūnas „Ubagas“.

337

Kalbėjimas apie moterų paveikslus pasakose. Moterų paveikslas pasakose.

336

Skirtingų tautų mitai apie pasaulio susikūrimą.

335

Ką mum sako Kaino ir Abelio istorija? Kalbėjimas apie Kainą ir Abelį.

334

Kokios elgėsio normos teigiamos biblijoje?

333

Šiuolaikinio Prometėjo paveikslas. Kokias vertybes jis turėtų skelbti ir ginti?

332

Kalbėjimas apie V.Kudirkos gyvenimą ir asmenybę. Kudirkos gyvenimas ir asmenybė.

331

Ar literatūra moko atleisti? Kalbėjimas apie atleidimą.

330

Meilės samprata Ž. Bedje „Romane apie Tristaną ir Izoldą“.

329

Kalbėjimas apie laisvės vertę. Laisvės vertė.

328

Senovės graikų idealai, išlikę šiais laikais.

327

Tomas Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“.

326

Senojo testamento herojai ir siužetai: pasakojimas apie kūrimą, Kainą ir Abelį, Abraomo auką ir bandymus.

325

Žmogus ir Tėvyne remiantis I. Simonaitytės knyga „Aukštųjų Šimonių likimas“.

324

Kalbėjimas apie holokaustą I. Mero kūryboje. Holokaustas I. Mero kūryboje.

323

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybės. Kalbėjimas apie I. Mero “Lygiosios trunka akimirka” vertybes.

322

Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią. Horacijaus kalbos.

321

Kalbėjimas apie santykį su antiką: Vergilijaus paveikslas. Santykis su antika.

320

Kalbėjimas apie pareigos sampratą literatūroje. Pareigos samprata literatūroje.

319

Sofoklio „Antigonė“ dramos vertybės. Kalbėjimas apie Sofoklio dramos „Antigonė“ vertybes.

318

Žmonių likimas Antano Vienuolio romane „Viešnia iš šiaurės“.

317

Kalbėjimas apie pasakų veikėją – moterį. Pasakų veikėja – moteris.

316

Remarko romane „Vakarų fronte nieko naujo“ karo vaizdai.

315

A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“. Žmogaus gyvenimas istorinių įvykių fone.

314

Įdomiausi Juliaus Sasnausko pamokslai.

313

Kalbėjimas apie Aukštaitiją ir jos pažintį. Kaip ją pažinti?

312

Biblija – Kainas ir Abelis kartu su Babelio bokštu.

311

Moterų paveikslai I.Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

310

Ar lietuviai tikrai neturi kuo didžiuotis?

309

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

308

Meilės tema M.Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“.

307

Į kuriuos klausimus, neduodančius ramybės tūkstančius metų žmonijai, atsako Biblijos tekstai?

306

Meilės samprata Antikos literatūroje ir XXI a.

305

Gėrio ir blogio akistata Biblijoje.

304

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

303

Kario paveikslas graikų epuose.

302

Kalbėjimas apie moters dalią lietuvių literatūroje.

301

Kalbėjimas apie Senovės Graikijos literatūrą.

300

Jauno žmogaus problemos literatūroje.

299

Paprasta ar sudėtinga tęsti kilnius protėvių žygius? Remtis kunigaikščių laiškais.

298

Kalno pamokslo atgarsiai J.Biliūno novelėje „Lazda“.

297

Prometėjas – didvyris ar nusikaltėlis?

296

Kalbėjimas apie Bibliją – sūnų palaidūną.

295

Trojos karo dalyvis Odisėjas išradingas žmogus. Įrodykite šį teiginį.

294

Haimonas Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė”. Haimonas – labiausiai šiuolaikiška asmenybė. Pagrįsti arba paneigti teiginį.

293

Pasaulio kūrimosi istorija biblijoje.

292

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Romanas – paauglių pasaulio atspindys. Pagrįsti arba paneigti nuomonę.

291

Kalbėjimas apie biblinius motyvus dailėje

290

Sofoklio dramos „Antigonė“ moterų charakteriai.

289

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia namai?

288

Kalbėjimas apie I. Simonaitytės romaną “Aukštųjų Šimonių likimas”

287

Kalbėjimas apie laiko atspindžius literatūroje.

286

Kalbėjimas apie Lietuvos regionus ir tarmes. Lietuvos regionai ir tarmės.

285

Lietuviškos raštijos pradžia. Kunigaikščių laiškai – pagarbos savo tautai ir tolerancijos kitoms kultūroms atspindys.

284

Valdovo drama J. Marcinkevičiaus kūrinyje „Mindaugas”. Valdovo Mindaugo paveikslas.

283

Bibliniai motyvai lietuvių literatūroje.

282

Dantės poemos „Dieviškoji Komedija“ lyriškumas ir dramatiškumas.

281

Dievų ir žmonių ryšys antikinėje literatūroje.

280

Tėvynės meilės tema antikos ir Viduramžių literatūroje.

279

Tėvų ir vaikų santykiai.

278

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas – prūsų tautos vedlys. Pagrindinio veikėjo paveikslas. Asmenybės drama.

277

G. Orvelo „Gyvulių ūkis“ – politinė alegorija.

276

Kalbėjimas apie Justino Marcinkevičiaus asmenybę.

275

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

274

Jaunimo gyvenimo principai J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“

273

Kalbėjimas apie šeimą antikinėje literatūroje.

272

Kalbėjimas apie Odisėjo paveikslą. Homeras „Odisėjas“.

271

Bibliniai atspindžiai B. Krivicko eilėraštyje „Dovydas“.

270

Kalbėjimas apie elgesį su kitais žmonėmis

269

Kalbėjimas apie Antigonės poelgio įvertinimą Antikos ir šių laikų žmogaus požiūriu.

268

Lietuvių poetų kūryba, virtusi liaudies dainomis.

267

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

266

Jauno žmogaus paveikslas lietuvių liaudies dainose.

265

Riba tarp žmogaus ir žvėries V. Goldingo romane „Musių valdovas“. Nužmogėjimo tema romane.

264

Lietuvių liaudies dainos – tautos pasaulėjautos išraiška.

263

Kalbėjimas apie pagarbą didvyriams antikinėje literatūroje.

262

Meno ir tikrovės santykis literatūroje.

261

Kaip literatūroje atskleidžiamas asmens ir tėvynės ryšys?

260

Pasirinkto šiuolaikinio lietuvių rašytojo kūrinio problemų aktualumas.

259

Kalbėjimas apie Kristijoną Donelaitį.

258

G. G. Markeso romano „Šimtas metų vienatvės“ problematika.

257

Senosios literatūros kūriniai išminties mokytojai.

256

Lietuvos valdovų portretai Gedimino, Vytauto laiškuose. B. Sruogos „Milžino paunksmėje“.

255

Kalbėjimas apie maišto temą kūriniuose.

254

Gimtoji kalba – svarbiausias tautos turtas.

253

Kurie pasakų veikėjai (teigiami ar neigiami) jums patrauklesni?

252

Kūrinio ekranizacija: panašumai ir skirtumai.

251

Siūlomas knygų dešimtukas bendraamžiui.

250

Šiuolaikinių populiarių dainų tekstai.

249

Lietuvių kalbininkų nuopelnai gimtąjai kalbai (kelių pasirinktų kalbininkų mokslinė veiklos pristatymas).

248

Pasirinkto lietuvių poeto eilėraščio/-ių interpretacija. H. Radausko eilėraščiai „Pasaka“ ir „Strėlė danguje“.

247

Epistolinio žanro įtaigumas grožinėje literatūroje.

246

Kalbėjimas apie romano ir novelės palyginimą.

245

Binkis. „100 pavasarių“. „Keturių vėjų manifesto“ turinys ir reikšmė. Maištas prieš tradiciją (eilėraščiai).

244

Šlepikas. „Mano vardas Marytė“. Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

243

Kalbos, telkiančios bendruomenę teisme. N. Sadūnaitės kalbos teisme 1975 metais ir S. Gedos „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ 1988 metais liepos 9 dieną palyginimas.

242

Laisvo žmogaus laikysenos. Sokrato kalbos teisme ir P. Karpavičiaus „Pamokslo, sakyto minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ palyginimas.

241

K. Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo.

240

Kalbėjimas apie keturvėjininkų teismą.

239

Tradicija ir modernas. „Keturių vėjų“ sąjūdžio maištas.

238

Maištas prieš tradiciją K. Ostrausko pjesėje „Jūratė ir Kastytis“.

237

Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?

236

Kokia išminties vertė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui?

235

Riterio paveikslo interpretacija V. Mačernio eilėraščiuose.

234

Riterio paveikslas pakitusiame pasaulyje.

233

Riterystės samprata Viduramžių kultūroje.

232

Riteriškumo tema viduramžių ir šių dienų literatūroje („Rolando giesmė“).

231

Didieji graikų dramaturgai: Aischilas, Sokratas ir Euripidas.

230

Dž. Bairono „Kainas“ – romantinė biblinės istorijos versija.

229

J. Biliūno „Lazda“ Krikščioniškoji meilės samprata.

228

Šeimos modelis Žemaitės kūryboje.

227

Ar sunku būti oriam?

226

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes.

225

J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias”. Luko paveikslas.

224

Veikėjų paveikslai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

223

Kokias vertybes diegia Šventasis Raštas?

222

Pasirinkto graikų mito analizė.

221

Motinos meilės svarba J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

220

Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

219

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio biografiją.

218

Jonas Biliūnas. „Ubagas“. Bibliniai atspindžiai kūrinyje.

217

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

216

Kalbėjimas apie J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko ir Beatričės paveikslas.

215

Biblijos atspindžiai J. Biliūno novelėje „Lazda“. Istoriniai ir bibliniai kontekstai.

214

Džeromas D. Selindžeris „Rūgiuose prie bedugnės“. Holdeno Kolfildo paveikslas (maištaujantis paauglys).

213

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

212

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova.

211

Danielius Kleinas – pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius

210

Tėvų ir vaikų santykiai XX amžiaus literatūroje.

209

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio kūrinį „Rūgiuose prie bedugnės“

208

Homero poemose vaizduojamų žmonių gyvenimas priklauso nuo dievų.

207

Homero poemų reikšmė.

206

Meilė gimtąjam kraštui Homero poemoje „Odisėja“.

205

Kelionė Itakėn ir jos prasmė Homero „Odisėjoje“ ir K. Kavafio eilėraštyje „Itakė“

204

J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ vertybės.

203

Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“.

202

Senojo testamento herojai ir siužetai: kalno pamokslas.

201

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų literatūros kūriniuose?

200

H. Radauskas „Homero jaunystė“. Lyrinis subjektas – „kaukė“.

199

Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys, pobūdis ir išminties samprata.

198

Kalbėjimas apie draugystės išbandymus. V. Goldingas „Musių valdovas”.

197

Riteris pakitusiame pasaulyje: Don Kichoto paveikslo reikšmės.

196

Žmogaus gyvenimo etapai. Remiantis L. S. Černiauskaitės knyga „Benedikto slenksčiai“.

195

Žydų tema lietuvių literatūroje.

194

Kokias vertybes gina Homeras ir Sofoklis?

193

Ką reiškia būti laisvam? Remtis skaitytais graikų mitais apie Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Prometėją, Sizifą ir kt.

192

Riteriai ir riteriškumas Viduramžių literatūroje.

191

Skriaudos tema lietuvių tautosakoje.

190

Kalbėjimas apie Sokratą ir jo kalbas teisme.

189

Biblija ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje.

188

Biblija, Bibliniai siužetai ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje. Bibliniai simboliai.

187

Kokios žmonių lygybės ir laisvės idėjos skelbiamos Biblijoje?

186

Istorija ir asmens pasirinkimo galimybės I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“.

185

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“. Gėrio ir blogio vaizdiniai kūrinyje.

184

Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

183

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Holdenas ir Fibė. Ryšys tarp brolio ir sesers.

182

Kalbėjimas apie lietuvių mitologiją, pasaulio medį.

181

Lietuvių liaudies pasakos: prasmė ir aktualumas šiandien.

180

Graikų mitų interpretacijos lietuvių poetų kūryboje.

179

Kalbėjimas apie simbolines mitų sąvokas.

178

Graikų ir baltų mitinis pasaulis.

177

Prometėjo paveikslas graikų mitologijoje ir V. Mykolaičio-Putino eilėraščių cikle „Prometėjas“.

176

Mitų siužetai ir jų interpretacijos šiuolaikinėje poezijoje.

175

Graikų mitologijos apžvalga. Mitų vertybės.

174

Senovės graikų mitų perteikiamos universalios reikšmės ir idėjos.

173

Hado karalystė Antikos mitologijoje.

172

Kalbėjimas apie antikos teatrą ir dramaturgus.

171

„Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils“. Remdamiesi V.Juknaitės kūriniu „Išsiduosi. Balsu“, patvirtinkite arba paneikite šį teiginį.

170

Moteris Antikos mituose ir literatūroje.

169

Kalbėjimas apie V. Juknaitės knygą “Išsiduosi. Balsu”.

168

Kalbėjimas apie žmogaus svajonių svarbą.

167

Meilės tema lietuvių literatūroje. I. Šeinius „Kuprelis“ ir I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

166

Pragaras pagal Dantės Aligjerio kūrinį ,,Dieviškoji komedija”.

165

Pasaulio samprata antikos mitologijoje.

164

Satyriškas pasaulio vaizdavimas Dž. Orvelo romane „Gyvulių ūkis“.

163

Dž. Orvelo romano „Gyvulių ūkis“ aktualumas.

162

Dž. Orvelo „Gyvulių ūkio“ satyrinis alegoriškumas.

161

„Musių valdovas“ – Viljamo Goldingo filosofinė alegorija apie žmogaus širdies tamsą.

160

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ veikėjai, jų charakterio kaita.

159

Pagarba didvyriams viešosiose laidojimo kalbose.

158

Just. Marcinkevičiaus asmenybė. „Kalba laidojant Sausio 13 dienos žuvusiuosius“ analizė.

157

Viduramžių pasaulis. Herojai ir idealai.

156

Pristatyti Dantę ir jo kūrybą.

155

Šeima, jos vertybės literatūroje.

154

Kalbėjimas apie Vydūną ir jo kūrybą.

153

Kalbėjimas apie Žemaitės fenomeną. „Marti“.

152

Kas kūrinyje „Antigonėje“ yra tragiškasis herojus? Kokias etines nuostatas teigia drama?

151

Kalbėjimas apie S. Daukantą ir jo istorinius veikalus.

150

Ką reiškia būti kitokiam. V. Juknaitė „Esė išsiduosi. Balsu“ ir I. Šeiniaus „Kuprelis“.

149

Kaip užauginti brandžią asmenybę?

148

Herojiškumo samprata lietuvių literatūroje.

147

Ar mylintis žmogus visada laimingas? Pasvarstykite apie tai remdamiesi Igno Šeiniaus romanu „Kuprelis“ ar kitu skaitytu kūriniu.

146

Žmogaus moralinio žlugimo kelias Oskaro Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“.

145

Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“.

144

Kalbėjimas apie Vinco Krėvės biografiją ir apsakymą „Skerdžius“.

143

Kalbėjimas apie lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžią, kalbos normintoją Joną Jablonskį.

142

Ar grožis yra vertybė? Pasvarstykite apie tai. Jums gali padėti Igno Šeiniaus romanas „Kuprelis“ ir Oskaro Vaildo romanas „Doriano Grėjaus portretas“ ar kitas skaitytas kūrinys.

141

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

140

Kalbėjimas apie žmogaus stiprybę Homero „Iliadoje“ ir B. Sruogos „Dievų miške“

139

Juodojo ir Baltojo metraštininko simboliškumas.

138

Kalbėjimas apie latvius. Baltų gentys ir jų kalbos (Istoriniai faktai ir kalbinės ypatybės).

137

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir mene. Narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje.

136

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų pasakose?

135

Kazys Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo. Kūrybos pristatymas.

134

Homero poemos „Odisėja“ veikėjų paveikslai

133

Prometėjiškas maištas literatūroje

132

Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai.

131

Kodėl domimės Antikos mitais? Kuom jie įdomūs šių dienų žmogui?

130

Kalbėjimas apie Sofoklį – tragedijų rašytoją.

129

Metamorfozės prasmės lietuvių liaudies pasakoje „Eglė žalčių karalienė “ ir Homero herojiniame epe „Odisėja“

128

Venno diagramos taikymas gretinant Homero, Vergilijaus, J. Radvano bei k. Donelaičio epus.

127

Vilkės ir vilko įvaizdžių (ne)buvimas herojiniuose Homero, Vergilijaus ir J. Radvano epuose.

126

Herojų: Achilo, Enėjo, Radvilo Rudojo skydai kaip Pasaulio medžio įvaizdžiai.

125

Homero, Vergilijaus ir J. Radvano herojinių epų didvyriai: Achilas, Enėjas, Radvila Rudasis ir dievų (likimo) reikšmė.

124

Hegzametro prasmės Homero bei Vergilijaus herojiniuose epuose bei lietuviškuose tekstuose: Jono Radvano „Radviliadoje bei K. Donelaičio poemoje „Metai“.

123

Pasitikėjimo tema graikų mite apie Narcizą ir meniniame filme „Pano labirintas“.

122

Stebuklinga meilės galia graikų mite apie Orfėją ir Euridikę bei romėnų rašytojo Ovidijaus poeimos „Metamorfozės“ fragmente apie Pigmalioną.

121

Meilės tema lietuvių ir graikų mitologijoje.

120

Pasiaukojimo ir savanaudiškumo temos graikų mituose.

119

Maištininko tema graikų mitologijoje: Prometėjo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

118

Tėvų ir vaikų konfliktas graikų mitologijoje: Dzeusas ir Kronas bei Dedalas ir Ikaras.

117

Saikingumo tema graikų mitologijoje: Narcizo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

116

Antikos atspindžiai modernistų kūryboje: N arcizas ir Sizifas H. Radausko bei A. Kamiu kūriniuose.

115

Ikaro įvaizdžio reikšmės graikų mitologijoje ir M. Martinaičio eilėraštyje „Ikaras ir artojoje“.

114

Žmogiškumo tema graikų mite apie Prometėją ir meniniame filme „Pano labirintas“.

113

Pasiaukojimo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

112

Meno galia graikų mitologijoje ir romėnų literatūroje.

111

Chaoso suvaldymas graikų mituose apie Prometėją ir Teisėją bei meniniame filme „Pano labirintas“.

110

Nepaklusnumo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

109

Metamorfozės prasmė lietuvių ir graikų mitologijoje: „Eglė žalčių karalienė“ ir „Narcizas“.

108

Pražūtinga meilės galia graikų mituose.

107

Grožio tema graikų mite apie Narcizą ir H. Radausko eilėraštyje„Narcizas“.

106

Priežasties ir pasekmės dėsnis graikų mitologijoje.

105

Meno ir menininko įvaizdžių prasmės graikų mitologijoje.

104

Tėvynes ilgesnys graikų ir lietuvių mitologijoje.

103

Homero epai atgimsta lietuvių poezijoje.

102

Ko graikų mitai moko šiuolaikinį žmogu?

101

Meilės tema I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“

100

Pagoniškojo ir krikščioniškojo pasaulio susidūrimas V. Krėves ir B. Sruogos kūriniuose.

99

Senojo Tastamento gyvenimo išminties pagalba sprendžiamos šiandienos problemos. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį. – 10 klasės (PUPP)

98

Juozo Grušo pjesėje „Meilė, džiazas ir Velnias“ atskleidžiama jaunimo moralinės tuštumos tragedija. Remdamiesi kūriniu ir savo asmenine patirtimi įrodykite arba paneikite šį teiginį. – 10 klasės (PUPP)

97

Periklio kalba ir Lietuva. Kalbėjimas apie Periklio kalbą ir Lietuvą. – 10 klasės (PUPP)

96

Jaunosios ir senosios kartos santykiai. – 10 klasės (PUPP)

95

Renesanso epochos išskirtinumas – didieji atradimai. – 10 klasės (PUPP)

94

Tik laisva asmenybė gali apginti laisvę. Kalbėjimas apie laisvę ir laisvą asmenybę. – 10 klasės (PUPP)

93

Kodėl jaunam sunkiau nei senam? Kalbėjimas apie jaunatvę ir senatvę. – 10 klasės (PUPP)

92

Lietuvos didžiojo kunigaikščio laiškas Liubeko , Rostoko ir kitų miestų piliečiams: Lietuvos valdovo portretas. – 10 klasės (PUPP)

91

Viduramžių kultūros formavimasis ir pasaulėjauta. – 10 klasės (PUPP)

90

Keršto tema antikos mituose. Kalbėjimas apie keršto temą antikos mituose. – 10 klasės (PUPP)

89

Ar visada meilės galia stebuklinga? Kalbėjimas apie meilės galios stebuklus. – 10 klasės (PUPP)

88

Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie tėvų ir vaikų santykius lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

87

Žmogaus ryšio su žmogumi svarba grožiniuose kūriniuose. – 10 klasės (PUPP)

86

Vertybės samprata užsienio ir lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertyvių sampratą užsienio ir lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

85

Modernizmas reiškiasi ne vien literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

84

Šiurpi Vilniaus žydų geto kasdienybė lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

83

Viduramžių kultūros ir Europos literatūros apžvalga. – 10 klasės (PUPP)

82

Sifizo ir Prometėjo paveikslų palyginimas. – 10 klasės (PUPP)

81

Ar literatūra pajėgi auklėti žmogų? – 10 klasės (PUPP)

80

Literatūra – istorinės praeities liudijimas. – 10 klasės (PUPP)

79

Valdovo paveikslas lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

78

Neigiami personažai įdomesni už teigiamus. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį konkrečiais literatūros pavyzdžiais. – 10 klasės (PUPP)

77

Kodėl Kristijono Donelaičio žodis nemiršta? – 10 klasės (PUPP)

76

Vertybės lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertybes lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

75

Kalbėjimas apie kūrinių veikėjų paveikslus, kurie paliko didžiausią įspūdį. – 10 klasės (PUPP)

74

Ar galima nupirkti sąžinę? Kalbėjimas apie sąžinę. – 10 klasės (PUPP)

73

Už kokius prasižengimus gresia dievų rūstybė? Remkitės įdomiausiais antikos mitais. – 10 klasės (PUPP)

72

Kuo reikšmingi Don Kinchoto patarimai Sančai Pansai? Kalbėjimas apie Don Kichotą ir Sančą Pansą. – 10 klasės (PUPP)

71

Kaip Lietuvių poetai mini gimtąjį kraštą savo eilėraščiuose? – 10 klasės (PUPP)

70

Žmogus istorijos kryžkelėje. Kalbėjimas apie žmogaus išbandymus istorijos kryžkelėje. – 10 klasės (PUPP)

69

Meilės tema Naujajame Testamente ir Biblijoje. – 10 klasės (PUPP)

68

Kalbėjimas apie tapatybės raišką literatūroje. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

67

Kalbėjimas apie lyrines lietuvių dainų tradicijas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

66

Sofoklis. Tragedija „Antigonė“. Antigonės ir Ismenės paveikslai. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

65

Žmogaus ir gamtos gaivališkumas K. Binkio eilėraščiuose. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

64

Meninis žaidimas S. Gedos eilėraščiuose. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

63

Kurios tau žinomos kalbos telkia bendruomenę? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

62

Sąlygiškumas moderniame kūrinyje pagal K. Ostrausko pjesę „Jūratė ir Kastytis“. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

61

Ar aukotis dėl artimo žmogaus prasminga? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

60

Kalbėjimas apie mitus. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

59

Kalbėjimas apie antiką. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

58

Kodėl verta skaityti knygas? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

57

Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

56

Kaip iš knygų (grožinės literatūros kūrinių) suprantame savo ir kito patirtį? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

55

Kodėl knygos nesensta? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

54

Kaip skaitomos knygos? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

53

Knygų skaitymas – savęs ir pasaulio pažinimo būdas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

52

Kalbėjimas apie žmogų ir tėvynę. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

51

Ką reiškia būti lietuviu, Lietuvos žmogumi šiandien? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

50

Ar svarbi šiandien tradicinė pasaulio samprata? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

49

Kuo grindžiamas asmens ir tautos, asmens ir tėvynės ryšys? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

48

Tautinė ir pilietinė asmens tapatybė. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

47

Koks žmogus – tokia jo tėvynė? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

46

Kalbėjimas apie kūrybą žmogaus gyvenime. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

45

Mitų reikšmė Antikos ir dabarties žmogaus gyvenimui. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

44

Kalbėjimas apie antikos teatrus. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

43

Biblinio pasakojimo savitumas: teksto daugiaprasmiškumas (alegorija, parabolė, simbolis, metafora). – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

42

Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos taisyklės ir žodynai. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

41

Liaudies dainų pasaulis – tradicinės pasaulėjautos išraiška. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

40

Kalbėjimas apie etinius dainų idealus. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

39

Kalbėjimas apie tapatybės atramą – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

38

Moters vaidmens aktualizavimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

37

Moters vaidmens vaizdavimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

36

Savivertės gynimas ir priešinimasis aplinkos brutalumui. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

35

Tautinės bendruomenės tapatybės ir orumo gynimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

34

Tradicinis etosas – vertybės, papročiai, principai. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

33

Kalbėjimas apie žmogaus ir medžio ryšį. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

32

Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos santykį. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

31

Kalbėjimas apie tradicijos ir modernumo sandūrą. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

30

Kalbėjimas apie romano žanrines ypatybes. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

29

Kalbėjimas apie kūrinio erdvę ir laiką. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

28

Graikų mitinio pasaulio modelis – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

27

Mitų herojai ir jų žygių prasmė – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

26

Skirtas likimas ir sąmoningas pasirinkimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

25

Epas – tautinę bendruomenę vaizduojantis, ugdantis ir telkiantis pasakojimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

24

Epo herojus ir jo kovos prasmė. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

23

Kalbėjimas apie garbės ir šlovės samprata grožinėje literatūroje. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

22

Kalbėjimas apie epinio pasakojimo poetiką lietuvių literatūroje. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

21

Kalbėjimas apie laisvo žmogaus laikyseną – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

20

Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

19

Kalbėjimas apie laisvės vertę. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

18

Išminties meilė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

17

Savarankiškas, kritiškas žmogus ir jo įsipareigojimai bendruomenei. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

16

Kalbėjimas apie bičiulystės ir bendruomeniškumo reikšmę. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

15

Kalbėjimas apie vaizduotės ir saviraiškos svarbą. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

14

Kūrybinio pašaukimo paslaptis. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

13

Meno ir tikrovės, kūrėjo ir visuomenės santykis. Kūrėjas ir visuomenė. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

12

Kūryba kaip meilės raiška. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

11

Kalbėjimas apie pasitikėjimą kitu žmogumi. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

10

Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

9

Etninės kultūros savitumas ir svarba šiandien. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

8

Tradicinės kultūros pažinimas ir perdavimas. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

7

Senosios ir šiuolaikinės kultūros sandūra – praradimai ir atradimai. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

6

Ką mums šiandien kalba mitai? – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

5

Kalbėjimas apie mitus tautosakoje ir kultūroje. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

4

Kalbėjimas apie žmogų ir mitines būtybes. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

3

Kalbėjimas apie likimo, laimės, dalios sampratą. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

2

Lietuvių kilmės mitų pagrindinės reikšmės ir idėjos. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)

1

Kilmės mitų svarba bendruomenės tapatybei. – 2018m. kalbėjimo potemė – 10 klasės (PUPP)
2017

Pasirinkite potemę


38

Pristatykite bent 2 kūrinius ir juos palyginkite (Iš privalomo knygų sąrašo).

37

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. – 2 variantas

36

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. – 2 variantas

35

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. – 2 variantas

34

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

33

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

32

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

31

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

30

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą.

29

Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais.

28

Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas.

27

Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį

26

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

25

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas.

24

Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos.

23

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

22

„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį.

21

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas.

20

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai.

19

„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais.

18

Ar populiarioji literatūra – gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais.

17

Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti.

16

Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais.

15

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje.

14

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą.

13

Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus.

12

Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas.

11

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

10

Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais.

9

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas.

8

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

7

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę.

6

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė.

5

Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu.

4

„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

3

Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą.

2

Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą.

1

Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes.
2016

Pasirinkite potemę


9

Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.

8

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.

7

Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.

6

Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų

5

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.

4

Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

3

Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.

2

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba.

1

Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai