10 klasės (PUPP) kalbėjimo potemės

10 klasė

Pasirinkite potemę


435

Ar kova už gėrį beprasmė?

434

Krikščioniškos vertybės Biblijoje ir literatūroje.

433

Šeimos santykiai literatūroje.

432

Kas lemia žmogaus moralinį susinaikinimą?

431

Kuo gali didžiuotis Lietuva?

430

Ką reiškia gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų?

429

Kodėl svarbu ginti savo tiesą?

428

Beatričės paveikslas. Dantė „Dieviškoji komedija“.

427

Garbės ir šlovės samprata herojiniuose epuose ir šiandien.

426

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XXa. literatūroje.

425

Jaunosios ir senosios kartos santykiai.

424

Mitų herojai ir jų žygių prasmė.

423

Tėvų ir vaikų santykiai Antikos (Graikų) mitologijoje.

422

Valdovo asmenybės drama: pasirinkimas tarp asmeninės laimės ir valstybės.

421

Kokias šiuolaikiniam žmogui aktualias problemas sukelia Antikos mitai?

420

Tėvų ir vaikų santykiai literatūroje.

419

Laisvės samprata literatūroje.

418

Išmintis – tarp žemės gėrių didžiausia dovana.

417

Kas nutinka, kai pažeidžiamas saiko principas?

416

Kas žmogų daro didį?

415

Tragiška meilės istorija literatūroje.

414

Gėrio ir blogio atvaizdai antikos literatūroje.

413

Jautrus žmogus – juokinga ar gražu?

412

Senųjų lietuvininkų pasaulis.

411

Jėga ir bandymas jai pasipriešinti V.Goldingio romane „Musių valdovas“.

410

Biblinio pasakojimo savitumas: teksto daugiaprasmiškumas.

409

Kūrinio „Tarp pilkų debesų“ ekranizacija. Panašumai ir skirtumai.

408

Maištas prieš tradiciją literatūroje.

407

Kreontas ir Haimonas: dramatiškas tėvo ir sūnaus konfliktas

406

Garbės ir šlovės samprata graikų literatūroje.

405

Laisvo žmogaus laikysena.

404

Sofoklio Antigonės paveikslas.

403

Kodėl verta skaityti graikų mitus?

402

Mindaugo, kaip žmogaus, dramatizmas Justino Marcinkevičiaus dramoje ,,Mindaugas“.

401

Knygos veikėjai, man palikę didžiausią įspūdį. Argumentuoti skaitytais kūriniais.

400

Just. Marcinkevičius „Mindaugo“ istorinis kontekstas, tema ir problemos.

399

Kodėl klasikinė literatūra nesensta?

398

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

397

Kodėl knygos nesensta?

396

Meilė ir pareiga pagal Sofoklio „Antigonę“ ir pasirinktą šiuolaikinės literatūros kūrinį.

395

Kas žmogų daro žmogumi? Remiantis V. Goldingo „Musių valdovas“.

394

J. Ešer. „Trylika priežasčių kodėl“. Hanos ir Džesikos istorija.

393

Sąlygiškumas moderniame kūrinyje pagal K. Ostrausko pjesę „Jūratė ir Kastytis“

392

Išminties ir meilės tema žmogaus dvasinei brandai.

391

Senojo ir Naujojo Testamento gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos.

390

Beatričės paveikslas J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

389

Išminties ir meilės prasmė Sofoklio dramoje „Antigonė“.

388

Odisėjo paveikslas graikų epe. Ar priimtinas toks žmogus kaip lyderis šiandien?

387

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes. Graikų mitų vertybės.

386

Kodėl svarbu būti morališkai stipriam? Kalbėjimas apie moralinę stiprybę.

385

Garbės ir šlovės samprata herojiniuose epuose ir šiuolaikinėje poezijoje. – 2 variantas

384

Žaidimas kultūros ženklais K. Ostrausko kūryboje.

383

Vaikystė be meilės V. Juknaitės kūrinyje „Išsiduosiu balsu“.

382

Garbės samprata Homero poemoje „Odisėja“. Kalbėjimas apie garbės sampratą. Kalbėjimas apie garbę.

381

Koks pasirinkimas yra teisingas? Kalbėjimas apie teisingą pasirinkimą.

380

K. Ostrausko pjesės „Jūratė ir Kastytis“ ir I. Šeiniaus romano „Kuprelis“ kūrinių palyginimas.

379

Moralinis nuosmukis – nesėkmių, giminės nikimo priežastis.

378

Statiški antikos viduramžių ir tautosakos veikėjai. Kalbėjimas apie statiškus viduramžių ir tautosakos veikėjus.

377

Moterų paveikslai J. Vaičiūnaitės eilėraščių cikle „Keturi portretai“.

376

Kalbėjimas apie klaidas, jų suvokimą ir atpirkimo galimybes. Klaidos, jų suvokimas ir atpirkimo galimybės.

375

Dantės „Dieviškosios komedijos“ sąsajos su antika.

374

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ ir I. Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ palyginimas.

373

Servanteso Don Kichoto ir Sančo Panso palyginimas.

372

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

371

Pasirinktų kūrėjų/menininkų/rašytojų biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

370

Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai vargina, bet kitaip išviso nieko nebūtų.

369

Kaip literatūra brandina asmenybę?

368

Herojų paveikslai graikų mitologijoje. Kalbėjimas apie herojų paveikslus graikų mitologijoje.

367

Valdovo ir tautos santykiai. Kalbėjimas apie valdovo ir tautos santykius.

366

Justinas Marcinkevičius – žmogus ir istorija dramoje „Mažvydas“.

365

Meilės samprata literatūroje. Kalbėjimas apie meilės sampratą.

364

Kodėl verta skaityti knygas? Ką gero šie kūriniai gali duoti šiuolaikiniam skaitytojui?

363

„Ar verta gyventi negarbingai?“. Remiantis Alberas Kamiu „Sizifo mitas“ ir Sofoklio „Antigonė“ kūriniais.

362

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“- tai romanas apie tariamą ir tikrąją stiprybę.

361

Meilės tema remiantis „Odisėjas“ ir „Eglė žalčių karalienė“. Kalbėjimas apie meilę.

360

Krikščioniškoji meilės samprata Jono Biliūno novelėse.

359

Riterių literatūros suvokimas ankščiau ir dabar. Kalbėjimas apie riterių supratimą ankščiau ir dabar.

358

Kokios Senojo Testamento tekstų idėjos ir vertybės pateikiamos grožinės lietuvių literatūros kūriniuose?

357

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX a. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

356

Graikų mitų išminties perlai.

355

Nuskriausto žmogaus tema J. Biliūno apsakymuose „Lazda“ ir „Ubagas“.

354

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

353

Senojo ir Naujojo Testamentų vaizdiniai, herojai ir siužetai: jų interpretacija literatūroje.

352

Palyginkite Odisėją viliojusias deives ir nifmas (Kvilkę, Kalipsę, Nausikąją). Kuo jos skiriasi nuo Odisėjo žmonos Penelopės?

351

Viešo žodžio svarba ir galia. Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią.

350

Meilės gerumas lyginant Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ ir Viljamo Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“.

349

Krikščioniškoji meilės samprata Biblijoje ir literatūroje. Kalbėjimas apie krikščioniškos meilės sampratą Biblijoje ir literatūroje.

348

Asmens pasirinkimo laisvė I. Mero kūryboje. Kalbėjimas apie asmens pasirinkimo laisvę.

347

Valdovo paveikslo interpretacija. Kalbėjimas apie valdovo paveikslo interpretaciją. Valdovo paveikslas.

346

Valstybės kūrimas ir valdovo atsakomybė. Kalbėjimas apie valstybės kūrimą ir valdovo atsakomybę.

345

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymas. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymą.

344

Lietuvio vaizdavimas M. Mažvydo „Katekizmas“ prakalboje.

343

Justinas Marcinkevičius – biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

342

Juliaus ir Andriaus paveikslų palyginimas J. Grušo kūrinyje „Meilė, džiazas ir velnias“.

341

Motiejus Valančius – lietuvybės puoselėtojas.

340

„Ne neapkesti, o mylėti aš gimiau“. Sofoklis „Antigonė“.

339

Kalbėjimas apie draugystę. E. Remarko „Trys draugai“

338

Kodėl svarbu dalintis savo gyvenimu su kitais?

337

Kas daro žmogų būti žmogumi? Kalbėjimas apie žmogiškumą.

336

Vaiko paveikslas literatūroje. Rementis A. Šlepiko knyga „Mano vardas – Marytė“.

335

Ar meilė yra vertybė antikos kūriniuose?

334

Gyvenimo išmintis ir etninės nuostatos: kūrėjo didybė ir žmogaus orumas.

333

Kalbėjimas apie senųjų raštų kalbas. Senųjų raštų kalba.

332

Vienišo žmogaus likimo vaizdavimas literatūroje.

331

B. Sruogos drama “Milžino paunksmė” – autentiškų įvykių kronika. Kuo savo likimu ir išgyvenimais Jogaila artimas 21a. žmogui?

330

Tradicijos ir modernumo sandūrą R. Granausko novelėse „Kai šlama ąžuolai“ ir „Liūdnosios upės“.

329

Kalbėjimas apie M. Vilučio ir A. A. Jonyno kūrinį „Paskutinės dienos Itakėje“. M. Vilutis ir A. A. Jonynas „Paskutinės dienos Itakėje“.

328

Krikščioniškoji meilės samprata antikos ir šiomis dienomis.

327

Kalbėjimas apie gyvenimo prasmę ir jos ieškojimą.

326

Meilė ir atsidavimas literatūroje. Kalbėjimas apie meilę ir atsidavimą literatūroje.

325

Žmogaus ir Tėvynes santykis remiantis Ričardo Gavelio knyga „Jaunojo žmogaus memuarai“.

324

Dvi seserys – du skirtingi pasauliai. Sofoklio ,,Antigonė“

323

Meilės ir šeimos vertybių samprata J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“?

322

Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

321

Apie kokias vertybes kalba M. de Servantesas „Don Kichotas“?

320

Kodėl vyksta visų kartų konfliktai? Kalbėjimas apie kartų konfliktus.

319

Homero epo „Odisėja” vertybės. Kalbėjimas apie Homero epo „Odisėja” vertybes.

318

Garbės suvokimas Homero „Iliadoje“. Kalbėjimas apie garbę.

317

Žmogaus gerumas Jono Biliūno kūriniuose „Ubagas“ ir „Lazda“.

316

Vaikų likimas karo meto literatūroje. Kalbėjimas apie vaikų likimą karo metu.

315

Moralinis principingumas Sofoklio ir Nijolės Sadūnaitės tekstuose.

314

Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. Kalbėjimas apie Viduramžių Lietuvą.

313

Didvyriškumo samprata skirtingų laikotarpių literatūroje (antika, viduramžiai, naujieji amžiai).

312

Kokios paauglių problemos nagrinėjamos literatūroje? Kalbėjimas apie paauglių problemas.

311

Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą?

310

Jaunatviško maksimalizmo privalumai ir trūkumai. Kalbėjimas apie jaunatvišką maksimalizmą.

309

Kalokagatijos idealo apraiškos įvairių epochų rašytojų kūriniuose.

308

Ar svarbu puoselėti savyje moralines vertybes? Kalbėjimas apie moralines vertybes.

307

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

306

Savarankiškai skaityto romano kūrybinis pristatymas. G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“.

305

Svarbiausios pasakose atskleidžiamos vertybės remiantis „Egle žalčių karalienė“.

304

Dantės „Dieviškoji komedija“. Kodėl dieviškoji „Rojaus“ palaima įmanoma tik perėjus pragaro ir skaistyklos išbandymus?

303

Skirtas likimas ir sąmoningas pasirinkimas graikų mituose. Kalbėjimas apie likimą ir sąmoninką pasirinkimą graikų mituose.

302

Ar menas padeda žmogui gyventi? Kalbėjimas apie meno svarbą žmogaus gyvenimui.

301

Istoriškumas Ievos Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

300

Tėvas J. Biliūno apsakyme “Lazda„. Kalbėjimas apie tėvą J. Biliūno apsakyme “Lazda„.

299

Lietuvių pasakose – amžinųjų vertybių klodai ir kodai.

298

Seneka. „Laiškai Lucilijui“. Laiškų pasakotojo paveikslas, vertybinės nuostatos.

297

Vyriškumo samprata antikos ir viduramžių literatūroje.

296

Maištas yra kilnus nusikaltimas, taurinantis žmonių moralę. Pagrįskite teiginį, remdamisi Antikos herojų pavyzdžiais.

295

Viešo žodžio svarba ir galia Horacijaus ir Senekos tekstuose.

294

Kritikai apie I. Mero kūrybą. Kalbėjimas I. Mero kūrybos kritiką.

293

Riterių literatūros vaizdiniai, siužetai klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje.

292

Kančia taurina žmogų. Kalbėjimas apie žmogaus kančią.

291

Kalbėjimas apie romėnų dievybes. Romėnų dievybės.

290

Juozo Grušo „Herkus Mantas“. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

289

Antikos kūrinių veikėjai, tapę simboliais. Tų simbolių raiška šiandienos gyvenime.

288

Autoriteto problema J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“. Kalbėjimas apie autoriteto problemą.

287

Kokias gyvenimo vertybes teigia Homero poema „Odisėja“? Kalbėjimas apie Homero „Odisėja“ gyvenimo vertybes.

286

Tėvų ir vaikų santykiai – J.Biliūnas „Ubagas“.

285

Kalbėjimas apie moterų paveikslus pasakose. Moterų paveikslas pasakose.

284

Skirtingų tautų mitai apie pasaulio susikūrimą.

283

Ką mum sako Kaino ir Abelio istorija? Kalbėjimas apie Kainą ir Abelį.

282

Kokios elgėsio normos teigiamos biblijoje?

281

Šiuolaikinio Prometėjo paveikslas. Kokias vertybes jis turėtų skelbti ir ginti?

280

Kalbėjimas apie V.Kudirkos gyvenimą, asmenybę ir kūrybą. Kudirkos gyvenimas, asmenybė ir kūryba.

279

Ar literatūra moko atleisti? Kalbėjimas apie atleidimą.

278

Meilės samprata Ž. Bedje „Romane apie Tristaną ir Izoldą“.

277

Kalbėjimas apie laisvės vertę. Laisvės vertė.

276

Senovės graikų idealai, išlikę šiais laikais.

275

Tomas Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“.

274

Senojo testamento herojai ir siužetai: pasakojimas apie kūrimą, Kainą ir Abelį, Abraomo auką ir bandymus.

273

Žmogus ir Tėvyne remiantis I. Simonaitytės knyga „Aukštųjų Šimonių likimas“.

272

Kalbėjimas apie holokaustą I. Mero kūryboje. Holokaustas I. Mero kūryboje.

271

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybės. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybes.

270

Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią. Horacijaus kalbos.

269

Kalbėjimas apie santykį su antiką: Vergilijaus paveikslas. Santykis su antika.

268

Kalbėjimas apie pareigos sampratą literatūroje. Pareigos samprata literatūroje.

267

Sofoklio „Antigonė“ dramos vertybės. Kalbėjimas apie Sofoklio dramos „Antigonė“ vertybes.

266

Žmonių likimas Antano Vienuolio romane „Viešnia iš šiaurės“.

265

Kalbėjimas apie pasakų veikėją – moterį. Pasakų veikėja – moteris.

264

Remarko romane „Vakarų fronte nieko naujo“ karo vaizdai.

263

A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“. Žmogaus gyvenimas istorinių įvykių fone.

262

Įdomiausi Juliaus Sasnausko pamokslai.

261

Kalbėjimas apie Aukštaitiją ir jos pažintį. Kaip ją pažinti?

260

Biblija – Kainas ir Abelis kartu su Babelio bokštu.

259

Moterų paveikslai I.Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

258

Ar lietuviai tikrai neturi kuo didžiuotis?

257

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

256

Meilės tema M.Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“.

255

Į kuriuos klausimus, neduodančius ramybės tūkstančius metų žmonijai, atsako Biblijos tekstai?

254

Meilės samprata Antikos literatūroje ir XXI a.

253

Gėrio ir blogio akistata Biblijoje.

252

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

251

Kario paveikslas graikų epuose.

250

Kalbėjimas apie moters dalią lietuvių literatūroje.

249

Kalbėjimas apie Senovės Graikijos literatūrą.

248

Jauno žmogaus problemos literatūroje.

247

Paprasta ar sudėtinga tęsti kilnius protėvių žygius? Remtis kunigaikščių laiškais.

246

Kalno pamokslo atgarsiai J.Biliūno novelėje „Lazda“.

245

Prometėjas – didvyris ar nusikaltėlis?

244

Kalbėjimas apie Bibliją – sūnų palaidūną.

243

Trojos karo dalyvis Odisėjas išradingas žmogus. Įrodykite šį teiginį.

242

Haimonas Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė“. Haimonas – labiausiai šiuolaikiška asmenybė. Pagrįsti arba paneigti teiginį.

241

Pasaulio kūrimosi istorija Biblijoje.

240

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Romanas – paauglių pasaulio atspindys. Pagrįsti arba paneigti nuomonę.

239

Kalbėjimas apie biblinius motyvus dailėje

238

Sofoklio dramos „Antigonė“ moterų charakteriai.

237

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia namai?

236

Kalbėjimas apie I. Simonaitytės romaną “Aukštųjų Šimonių likimas”

235

Kalbėjimas apie laiko atspindžius literatūroje.

234

Kalbėjimas apie Lietuvos regionus ir tarmes. Lietuvos regionai ir tarmės.

233

Lietuviškos raštijos pradžia. Kunigaikščių laiškai – pagarbos savo tautai ir tolerancijos kitoms kultūroms atspindys.

232

Valdovo Mindaugo paveikslas. Valdovo drama J. Marcinkevičiaus kūrinyje „Mindaugas”.

231

Bibliniai motyvai lietuvių literatūroje.

230

Dantės poemos „Dieviškoji Komedija“ lyriškumas ir dramatiškumas.

229

Dievų ir žmonių ryšys antikinėje literatūroje.

228

Tėvynės meilės tema antikos ir Viduramžių literatūroje.

227

Tėvų ir vaikų santykiai.

226

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas – prūsų tautos vedlys. Pagrindinio veikėjo paveikslas. Asmenybės drama.

225

G. Orvelo „Gyvulių ūkis“ – politinė alegorija.

224

Kalbėjimas apie Justino Marcinkevičiaus asmenybę.

223

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

222

Jaunimo gyvenimo principai J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“

221

Kalbėjimas apie šeimą antikinėje literatūroje.

220

Odisėjo paveikslas. Homeras „Odisėjas“.

219

Bibliniai atspindžiai B. Krivicko eilėraštyje „Dovydas“.

218

Kalbėjimas apie elgesį su kitais žmonėmis

217

Kalbėjimas apie Antigonės poelgio įvertinimą Antikos ir šių laikų žmogaus požiūriu.

216

Lietuvių poetų kūryba, virtusi liaudies dainomis.

215

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

214

Jauno žmogaus paveikslas lietuvių liaudies dainose.

213

Riba tarp žmogaus ir žvėries V. Goldingo romane „Musių valdovas“. Nužmogėjimo tema romane.

212

Lietuvių liaudies dainos – tautos pasaulėjautos išraiška.

211

Kalbėjimas apie pagarbą didvyriams antikinėje literatūroje.

210

Meno ir tikrovės santykis literatūroje.

209

Kaip literatūroje atskleidžiamas asmens ir tėvynės ryšys?

208

Pasirinkto šiuolaikinio lietuvių rašytojo kūrinio problemų aktualumas. Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“.

207

Kalbėjimas apie Kristijoną Donelaitį.

206

G. G. Markeso romano „Šimtas metų vienatvės“ problematika.

205

Senosios literatūros kūriniai išminties mokytojai.

204

Lietuvos valdovų portretai Gedimino, Vytauto laiškuose. B. Sruogos „Milžino paunksmėje“.

203

Kalbėjimas apie maišto temą kūriniuose.

202

Gimtoji kalba – svarbiausias tautos turtas.

201

Kurie pasakų veikėjai (teigiami ar neigiami) jums patrauklesni?

200

Kūrinio „Musių valdovas“ ekranizacija: panašumai ir skirtumai.

199

Siūlomas knygų dešimtukas bendraamžiui.

198

Šiuolaikinių populiarių dainų tekstai.

197

Lietuvių kalbininkų nuopelnai gimtąjai kalbai (kelių pasirinktų kalbininkų mokslinė veiklos pristatymas).

196

Pasirinkto lietuvių poeto eilėraščio/-ių interpretacija. H. Radausko eilėraščiai „Pasaka“ ir „Strėlė danguje“.

195

Epistolinio žanro įtaigumas grožinėje literatūroje.

194

Kalbėjimas apie romano ir novelės palyginimą.

193

Binkis. „100 pavasarių“. „Keturių vėjų manifesto“ turinys ir reikšmė. Maištas prieš tradiciją (eilėraščiai).

192

Šlepikas. „Mano vardas Marytė“. Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

191

Kalbos, telkiančios bendruomenę teisme. N. Sadūnaitės kalbos teisme 1975 metais ir S. Gedos „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ 1988 metais liepos 9 dieną palyginimas.

190

Laisvo žmogaus laikysenos. Sokrato kalbos teisme ir P. Karpavičiaus „Pamokslo, sakyto minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ palyginimas.

189

K. Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo.

188

Kalbėjimas apie keturvėjininkų teismą.

187

Tradicija ir modernas. „Keturių vėjų“ sąjūdžio maištas.

186

Maištas prieš tradiciją K. Ostrausko pjesėje „Jūratė ir Kastytis“.

185

Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?

184

Kokia išminties vertė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui?

183

Riterio paveikslo interpretacija V. Mačernio eilėraščiuose.

182

Riterio paveikslas pakitusiame pasaulyje.

181

Riterystės samprata Viduramžių kultūroje.

180

Riteriškumo tema viduramžių ir šių dienų literatūroje („Rolando giesmė“).

179

Didieji graikų dramaturgai: Aischilas, Sokratas ir Euripidas.

178

Dž. Bairono „Kainas“ – romantinė biblinės istorijos versija.

177

J. Biliūno „Lazda“ Krikščioniškoji meilės samprata.

176

Šeimos modelis Žemaitės kūryboje.

175

Ar sunku būti oriam?

174

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes.

173

J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko paveikslas.

172

Veikėjų paveikslai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

171

Kokias vertybes diegia Šventasis Raštas?

170

Pasirinkto graikų mito analizė.

169

Motinos meilės svarba J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

168

Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

167

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio biografiją.

166

Jonas Biliūnas. „Ubagas“. Bibliniai atspindžiai kūrinyje.

165

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

164

Kalbėjimas apie J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko ir Beatričės paveikslas.

163

Biblijos atspindžiai J. Biliūno novelėje „Lazda“. Istoriniai ir bibliniai kontekstai.

162

Džeromas D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Holdeno Kolfildo paveikslas (maištaujantis paauglys).

161

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

160

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova.

159

Danielius Kleinas – pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius

158

Tėvų ir vaikų santykiai XX amžiaus literatūroje.

157

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio kūrinį „Rūgiuose prie bedugnės“

156

Homero poemose vaizduojamų žmonių gyvenimas priklauso nuo dievų.

155

Homero poemų reikšmė.

154

Meilė gimtąjam kraštui Homero poemoje „Odisėja“.

153

Kelionė Itakėn ir jos prasmė Homero „Odisėjoje“ ir K. Kavafio eilėraštyje „Itakė“

152

J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ vertybės.

151

Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“.

150

Senojo testamento herojai ir siužetai: kalno pamokslas.

149

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų literatūros kūriniuose?

148

H. Radauskas „Homero jaunystė“. Lyrinis subjektas – „kaukė“.

147

Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys, pobūdis ir išminties samprata.

146

Kalbėjimas apie draugystės išbandymus. V. Goldingas „Musių valdovas“.

145

Riteris pakitusiame pasaulyje: Don Kichoto paveikslo reikšmės.

144

Žmogaus gyvenimo etapai. Remiantis L. S. Černiauskaitės knyga „Benedikto slenksčiai“.

143

Žydų tema lietuvių literatūroje.

142

Kokias vertybes teigia (gina) Homeras ir Sofoklis?

141

Ką reiškia būti laisvam? Remtis skaitytais graikų mitais apie Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Prometėją, Sizifą ir kt.

140

Riteriai ir riteriškumas Viduramžių literatūroje.

139

Skriaudos tema lietuvių tautosakoje.

138

Kalbėjimas apie Sokratą ir jo kalbas teisme.

137

Biblija ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje.

136

Biblija, Bibliniai siužetai ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje. Bibliniai simboliai.

135

Kokios žmonių lygybės ir laisvės idėjos skelbiamos Biblijoje?

134

Istorija ir asmens pasirinkimo galimybės I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“.

133

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“. Gėrio ir blogio vaizdiniai kūrinyje.

132

Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

131

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Holdenas ir Fibė. Ryšys tarp brolio ir sesers.

130

Kalbėjimas apie lietuvių mitologiją, pasaulio medį.

129

Lietuvių liaudies pasakos: prasmė ir aktualumas šiandien.

128

Graikų mitų interpretacijos lietuvių poetų kūryboje.

127

Kalbėjimas apie simbolines mitų sąvokas.

126

Graikų ir baltų mitinis pasaulis.

125

Prometėjo paveikslas graikų mitologijoje ir V. Mykolaičio-Putino eilėraščių cikle „Prometėjas“.

124

Mitų siužetai ir jų interpretacijos šiuolaikinėje poezijoje.

123

Graikų mitologijos apžvalga. Mitų vertybės.

122

Senovės graikų mitų perteikiamos universalios reikšmės ir idėjos.

121

Hado karalystė Antikos mitologijoje.

120

Kalbėjimas apie antikos teatrą ir dramaturgus.

119

„Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils“. Remdamiesi V.Juknaitės kūriniu „Išsiduosi. Balsu“, patvirtinkite arba paneikite šį teiginį.

118

Moteris Antikos mituose ir literatūroje.

117

Kalbėjimas apie V. Juknaitės knygą „Išsiduosi. Balsu“.

116

Kalbėjimas apie žmogaus svajonių svarbą.

115

Meilės tema lietuvių literatūroje. I. Šeinius „Kuprelis“ ir I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

114

Pragaras pagal Dantės Aligjerio kūrinį „Dieviškoji komedija“.

113

Pasaulio samprata antikos mitologijoje.

112

Satyriškas pasaulio vaizdavimas Dž. Orvelo romane „Gyvulių ūkis“.

111

Dž. Orvelo romano „Gyvulių ūkis“ aktualumas.

110

Dž. Orvelo „Gyvulių ūkio“ satyrinis alegoriškumas.

109

„Musių valdovas“ – Viljamo Goldingo filosofinė alegorija apie žmogaus širdies tamsą.

108

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ veikėjai, jų charakterio kaita.

107

Pagarba didvyriams viešosiose laidojimo kalbose.

106

Just. Marcinkevičiaus asmenybė. „Kalba laidojant Sausio 13 dienos žuvusiuosius“ analizė.

105

Viduramžių pasaulis. Herojai ir idealai.

104

Pristatyti Dantę ir jo kūrybą.

103

Šeima, jos vertybės literatūroje.

102

Kalbėjimas apie Vydūną ir jo kūrybą.

101

Kalbėjimas apie Žemaitės fenomeną. „Marti“.

100

Kas kūrinyje „Antigonėje“ yra tragiškasis herojus? Kokias etines nuostatas teigia drama?

99

Kalbėjimas apie S. Daukantą ir jo istorinius veikalus.

98

Ką reiškia būti kitokiam. V. Juknaitė „Esė išsiduosi. Balsu“ ir I. Šeiniaus „Kuprelis“.

97

Kaip užauginti brandžią asmenybę?

96

Herojiškumo samprata lietuvių literatūroje.

95

Ar mylintis žmogus visada laimingas? Pasvarstykite apie tai remdamiesi Igno Šeiniaus romanu „Kuprelis“ ar kitu skaitytu kūriniu.

94

Žmogaus moralinio žlugimo kelias Oskaro Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“.

93

Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“.

92

Kalbėjimas apie Vinco Krėvės biografiją ir apsakymą „Skerdžius“.

91

Kalbėjimas apie lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžią, kalbos normintoją Joną Jablonskį.

90

Ar grožis yra vertybė? Igno Šeiniaus romanas „Kuprelis“ ir Oskaro Vaildo romanas „Doriano Grėjaus portretas“.

89

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

88

Kalbėjimas apie žmogaus stiprybę Homero „Iliadoje“ ir B. Sruogos „Dievų miške“

87

Juodojo ir Baltojo metraštininko simboliškumas.

86

Kalbėjimas apie latvius. Baltų gentys ir jų kalbos (Istoriniai faktai ir kalbinės ypatybės).

85

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir mene. Narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje.

84

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų pasakose?

83

Kazys Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo. Kūrybos pristatymas.

82

Homero poemos „Odisėja“ veikėjų paveikslai

81

Prometėjiškas maištas literatūroje

80

Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai?

79

Kodėl domimės Antikos mitais? Kuom jie įdomūs šių dienų žmogui?

78

Kalbėjimas apie Sofoklį – tragedijų rašytoją.

77

Metamorfozės prasmės lietuvių liaudies pasakoje „Eglė žalčių karalienė “ ir Homero herojiniame epe „Odisėja“

76

Venno diagramos taikymas gretinant Homero, Vergilijaus, J. Radvano bei k. Donelaičio epus.

75

Vilkės ir vilko įvaizdžių (ne)buvimas herojiniuose Homero, Vergilijaus ir J. Radvano epuose.

74

Herojų: Achilo, Enėjo, Radvilo Rudojo skydai kaip Pasaulio medžio įvaizdžiai.

73

Homero, Vergilijaus ir J. Radvano herojinių epų didvyriai: Achilas, Enėjas, Radvila Rudasis ir dievų (likimo) reikšmė.

72

Hegzametro prasmės Homero bei Vergilijaus herojiniuose epuose bei lietuviškuose tekstuose: Jono Radvano „Radviliadoje bei K. Donelaičio poemoje „Metai“.

71

Pasitikėjimo tema graikų mite apie Narcizą ir meniniame filme „Pano labirintas“.

70

Stebuklinga meilės galia graikų mite apie Orfėją ir Euridikę bei romėnų rašytojo Ovidijaus poeimos „Metamorfozės“ fragmente apie Pigmalioną.

69

Meilės tema lietuvių ir graikų mitologijoje.

68

Pasiaukojimo ir savanaudiškumo temos graikų mituose.

67

Maištininko tema graikų mitologijoje: Prometėjo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

66

Tėvų ir vaikų konfliktas graikų mitologijoje: Dzeusas ir Kronas bei Dedalas ir Ikaras.

65

Saikingumo tema graikų mitologijoje: Narcizo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

64

Antikos atspindžiai modernistų kūryboje: Narcizas ir Sizifas H. Radausko bei A. Kamiu kūriniuose.

63

Ikaro įvaizdžio reikšmės graikų mitologijoje ir M. Martinaičio eilėraštyje „Ikaras ir artojoje“.

62

Žmogiškumo tema graikų mite apie Prometėją ir meniniame filme „Pano labirintas“.

61

Pasiaukojimo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

60

Meno galia graikų mitologijoje ir romėnų literatūroje.

59

Chaoso suvaldymas graikų mituose apie Prometėją ir Teisėją bei meniniame filme „Pano labirintas“.

58

Nepaklusnumo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

57

Metamorfozės prasmė lietuvių ir graikų mitologijoje: „Eglė žalčių karalienė“ ir „Narcizas“.

56

Pražūtinga meilės galia graikų mituose.

55

Grožio tema graikų mite apie Narcizą ir H. Radausko eilėraštyje„Narcizas“.

54

Priežasties ir pasekmės dėsnis graikų mitologijoje.

53

Meno ir menininko įvaizdžių prasmės graikų mitologijoje.

52

Tėvynes ilgesys graikų ir lietuvių mitologijoje.

51

Homero epai atgimsta lietuvių poezijoje.

50

Ko graikų mitai moko šiuolaikinį žmogų?

49

Meilės tema I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“

48

Pagoniškojo ir krikščioniškojo pasaulio susidūrimas V. Krėves ir B. Sruogos kūriniuose.

47

Pristatykite bent 2 kūrinius ir juos palyginkite (Iš privalomo knygų sąrašo).

46

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. – 2 variantas

45

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. – 2 variantas

44

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. – 2 variantas

43

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

42

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

41

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

40

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

39

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą.

38

Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais.

37

Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas.

36

Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį

35

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

34

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas.

33

Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos.

32

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

31

„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį.

30

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas.

29

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai.

28

„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais.

27

Ar populiarioji literatūra – gera literatūra?

26

Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti.

25

Istorinių asmenybių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

24

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje.

23

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą.

22

Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus.

21

Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas.

20

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

19

Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais.

18

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas.

17

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

16

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę.

15

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė.

14

Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu.

13

„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

12

Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą.

11

Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą.

10

Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes.

9

Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.

8

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.

7

Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.

6

Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų

5

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.

4

Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

3

Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.

2

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba.

1

Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai