10 klasės (PUPP) kalbėjimo potemės

10 klasė

Pasirinkite potemę


534

Ar kova už gėrį beprasmė?

533

Krikščioniškos vertybės Biblijoje ir literatūroje.

532

Šeimos santykiai literatūroje.

531

Kas lemia žmogaus moralinį susinaikinimą?

530

Kuo gali didžiuotis Lietuva?

529

Ką reiškia gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų?

528

Kodėl svarbu ginti savo tiesą?

527

Beatričės paveikslas. Dantė „Dieviškoji komedija“.

526

Garbės ir šlovės samprata herojiniuose epuose ir šiandien.

525

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XXa. literatūroje.

524

Jaunosios ir senosios kartos santykiai.

523

Mitų herojai ir jų žygių prasmė.

522

Tėvų ir vaikų santykiai Antikos (Graikų) mitologijoje.

521

Valdovo asmenybės drama: pasirinkimas tarp asmeninės laimės ir valstybės.

520

Kokias šiuolaikiniam žmogui aktualias problemas sukelia Antikos mitai?

519

Tėvų ir vaikų santykiai literatūroje.

518

Laisvės samprata literatūroje.

517

Išmintis – tarp žemės gėrių didžiausia dovana.

516

Kas nutinka, kai pažeidžiamas saiko principas?

515

Kas žmogų daro didį?

514

Tragiška meilės istorija literatūroje.

513

Gėrio ir blogio atvaizdai antikos literatūroje.

512

Jautrus žmogus – juokinga ar gražu?

511

Senųjų lietuvininkų pasaulis.

510

Jėga ir bandymas jai pasipriešinti V.Goldingio romane „Musių valdovas“.

509

Biblinio pasakojimo savitumas: teksto daugiaprasmiškumas.

508

Kūrinio „Tarp pilkų debesų“ ekranizacija. Panašumai ir skirtumai.

507

Maištas prieš tradiciją literatūroje.

506

Kreontas ir Haimonas: dramatiškas tėvo ir sūnaus konfliktas

505

Garbės ir šlovės samprata graikų literatūroje.

504

Laisvo žmogaus laikysena.

503

Sofoklio Antigonės paveikslas.

502

Kodėl verta skaityti graikų mitus?

501

Mindaugo, kaip žmogaus, dramatizmas Justino Marcinkevičiaus dramoje ,,Mindaugas“.

500

Knygos veikėjai, man palikę didžiausią įspūdį. Argumentuoti skaitytais kūriniais.

499

Just. Marcinkevičius „Mindaugo“ istorinis kontekstas, tema ir problemos.

498

Kodėl klasikinė literatūra nesensta?

497

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

496

Kodėl knygos nesensta?

495

Meilė ir pareiga pagal Sofoklio „Antigonę“ ir pasirinktą šiuolaikinės literatūros kūrinį.

494

Kas žmogų daro žmogumi? Remiantis V. Goldingo „Musių valdovas“.

493

J. Ešer. „Trylika priežasčių kodėl“. Hanos ir Džesikos istorija.

492

Sąlygiškumas moderniame kūrinyje pagal K. Ostrausko pjesę „Jūratė ir Kastytis“

491

Išminties ir meilės tema žmogaus dvasinei brandai.

490

Senojo ir Naujojo Testamento gyvenimo išmintis ir etinės nuostatos.

489

Beatričės paveikslas J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

488

Išminties ir meilės prasmė Sofoklio dramoje „Antigonė“.

487

Odisėjo paveikslas graikų epe. Ar priimtinas toks žmogus kaip lyderis šiandien?

486

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes. Graikų mitų vertybės.

485

Kodėl svarbu būti morališkai stipriam? Kalbėjimas apie moralinę stiprybę.

484

Garbės ir šlovės samprata herojiniuose epuose ir šiuolaikinėje poezijoje. – 2 variantas

483

Žaidimas kultūros ženklais K. Ostrausko kūryboje.

482

Vaikystė be meilės V. Juknaitės kūrinyje „Išsiduosiu balsu“.

481

Garbės samprata Homero poemoje „Odisėja“. Kalbėjimas apie garbės sampratą. Kalbėjimas apie garbę.

480

Koks pasirinkimas yra teisingas? Kalbėjimas apie teisingą pasirinkimą.

479

K. Ostrausko pjesės „Jūratė ir Kastytis“ ir I. Šeiniaus romano „Kuprelis“ kūrinių palyginimas.

478

Moralinis nuosmukis – nesėkmių, giminės nikimo priežastis.

477

Statiški antikos viduramžių ir tautosakos veikėjai. Kalbėjimas apie statiškus viduramžių ir tautosakos veikėjus.

476

Moterų paveikslai J. Vaičiūnaitės eilėraščių cikle „Keturi portretai“.

475

Kalbėjimas apie klaidas, jų suvokimą ir atpirkimo galimybes. Klaidos, jų suvokimas ir atpirkimo galimybės.

474

Dantės „Dieviškosios komedijos“ sąsajos su antika.

473

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ ir I. Mero romano „Lygiosios trunka akimirką“ palyginimas.

472

Servanteso Don Kichoto ir Sančo Panso palyginimas.

471

Valstybės kūrimo keliai: kalaviju ar pasitikėjimu?

470

Pasirinktų kūrėjų/menininkų/rašytojų biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

469

Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai vargina, bet kitaip išviso nieko nebūtų.

468

Kaip literatūra brandina asmenybę?

467

Herojų paveikslai graikų mitologijoje. Kalbėjimas apie herojų paveikslus graikų mitologijoje.

466

Valdovo ir tautos santykiai. Kalbėjimas apie valdovo ir tautos santykius.

465

Justinas Marcinkevičius – žmogus ir istorija dramoje „Mažvydas“.

464

Meilės samprata literatūroje. Kalbėjimas apie meilės sampratą.

463

Kodėl verta skaityti knygas? Ką gero šie kūriniai gali duoti šiuolaikiniam skaitytojui?

462

„Ar verta gyventi negarbingai?“. Remiantis Alberas Kamiu „Sizifo mitas“ ir Sofoklio „Antigonė“ kūriniais.

461

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“- tai romanas apie tariamą ir tikrąją stiprybę.

460

Meilės tema remiantis „Odisėjas“ ir „Eglė žalčių karalienė“. Kalbėjimas apie meilę.

459

Krikščioniškoji meilės samprata Jono Biliūno novelėse.

458

Riterių literatūros suvokimas ankščiau ir dabar. Kalbėjimas apie riterių supratimą ankščiau ir dabar.

457

Kokios Senojo Testamento tekstų idėjos ir vertybės pateikiamos grožinės lietuvių literatūros kūriniuose?

456

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX a. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

455

Graikų mitų išminties perlai.

454

Nuskriausto žmogaus tema J. Biliūno apsakymuose „Lazda“ ir „Ubagas“.

453

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

452

Senojo ir Naujojo Testamentų vaizdiniai, herojai ir siužetai: jų interpretacija literatūroje.

451

Palyginkite Odisėją viliojusias deives ir nifmas (Kvilkę, Kalipsę, Nausikąją). Kuo jos skiriasi nuo Odisėjo žmonos Penelopės?

450

Viešo žodžio svarba ir galia. Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią.

449

Meilės gerumas lyginant Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ ir Viljamo Šekspyro „Romeo ir Džuljetą“.

448

Krikščioniškoji meilės samprata Biblijoje ir literatūroje. Kalbėjimas apie krikščioniškos meilės sampratą Biblijoje ir literatūroje.

447

Asmens pasirinkimo laisvė I. Mero kūryboje. Kalbėjimas apie asmens pasirinkimo laisvę.

446

Valdovo paveikslo interpretacija. Kalbėjimas apie valdovo paveikslo interpretaciją. Valdovo paveikslas.

445

Valstybės kūrimas ir valdovo atsakomybė. Kalbėjimas apie valstybės kūrimą ir valdovo atsakomybę.

444

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymas. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ knygos pristatymą.

443

Lietuvio vaizdavimas M. Mažvydo „Katekizmas“ prakalboje.

442

Justinas Marcinkevičius – biografijos, veiklos ir kūrybos pristatymas.

441

Juliaus ir Andriaus paveikslų palyginimas J. Grušo kūrinyje „Meilė, džiazas ir velnias“.

440

Motiejus Valančius – lietuvybės puoselėtojas.

439

„Ne neapkesti, o mylėti aš gimiau“. Sofoklis „Antigonė“.

438

Kalbėjimas apie draugystę. E. Remarko „Trys draugai“

437

Kodėl svarbu dalintis savo gyvenimu su kitais?

436

Kas daro žmogų būti žmogumi? Kalbėjimas apie žmogiškumą.

435

Vaiko paveikslas literatūroje. Rementis A. Šlepiko knyga „Mano vardas – Marytė“.

434

Ar meilė yra vertybė antikos kūriniuose?

433

Gyvenimo išmintis ir etninės nuostatos: kūrėjo didybė ir žmogaus orumas.

432

Kalbėjimas apie senųjų raštų kalbas. Senųjų raštų kalba.

431

Vienišo žmogaus likimo vaizdavimas literatūroje.

430

B. Sruogos drama “Milžino paunksmė” – autentiškų įvykių kronika. Kuo savo likimu ir išgyvenimais Jogaila artimas 21a. žmogui?

429

Tradicijos ir modernumo sandūrą R. Granausko novelėse „Kai šlama ąžuolai“ ir „Liūdnosios upės“.

428

Kalbėjimas apie M. Vilučio ir A. A. Jonyno kūrinį „Paskutinės dienos Itakėje“. M. Vilutis ir A. A. Jonynas „Paskutinės dienos Itakėje“.

427

Krikščioniškoji meilės samprata antikos ir šiomis dienomis.

426

Kalbėjimas apie gyvenimo prasmę ir jos ieškojimą.

425

Meilė ir atsidavimas literatūroje. Kalbėjimas apie meilę ir atsidavimą literatūroje.

424

Žmogaus ir Tėvynes santykis remiantis Ričardo Gavelio knyga „Jaunojo žmogaus memuarai“.

423

Dvi seserys – du skirtingi pasauliai. Sofoklio ,,Antigonė“

422

Meilės ir šeimos vertybių samprata J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“?

421

Tėvų ir vaikų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

420

Apie kokias vertybes kalba M. de Servantesas „Don Kichotas“?

419

Kodėl vyksta visų kartų konfliktai? Kalbėjimas apie kartų konfliktus.

418

Homero epo „Odisėja” vertybės. Kalbėjimas apie Homero epo „Odisėja” vertybes.

417

Garbės suvokimas Homero „Iliadoje“. Kalbėjimas apie garbę.

416

Žmogaus gerumas Jono Biliūno kūriniuose „Ubagas“ ir „Lazda“.

415

Vaikų likimas karo meto literatūroje. Kalbėjimas apie vaikų likimą karo metu.

414

Moralinis principingumas Sofoklio ir Nijolės Sadūnaitės tekstuose.

413

Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. Kalbėjimas apie Viduramžių Lietuvą.

412

Didvyriškumo samprata skirtingų laikotarpių literatūroje (antika, viduramžiai, naujieji amžiai).

411

Kokios paauglių problemos nagrinėjamos literatūroje? Kalbėjimas apie paauglių problemas.

410

Kaip skaitomos knygos veikia mus ir mūsų gyvenimą?

409

Jaunatviško maksimalizmo privalumai ir trūkumai. Kalbėjimas apie jaunatvišką maksimalizmą.

408

Kalokagatijos idealo apraiškos įvairių epochų rašytojų kūriniuose.

407

Ar svarbu puoselėti savyje moralines vertybes? Kalbėjimas apie moralines vertybes.

406

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova

405

Savarankiškai skaityto romano kūrybinis pristatymas. G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“.

404

Svarbiausios pasakose atskleidžiamos vertybės remiantis „Egle žalčių karalienė“.

403

Dantės „Dieviškoji komedija“. Kodėl dieviškoji „Rojaus“ palaima įmanoma tik perėjus pragaro ir skaistyklos išbandymus?

402

Skirtas likimas ir sąmoningas pasirinkimas graikų mituose. Kalbėjimas apie likimą ir sąmoninką pasirinkimą graikų mituose.

401

Ar menas padeda žmogui gyventi? Kalbėjimas apie meno svarbą žmogaus gyvenimui.

400

Istoriškumas Ievos Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

399

Tėvas J. Biliūno apsakyme “Lazda„. Kalbėjimas apie tėvą J. Biliūno apsakyme “Lazda„.

398

Lietuvių pasakose – amžinųjų vertybių klodai ir kodai.

397

Seneka. „Laiškai Lucilijui“. Laiškų pasakotojo paveikslas, vertybinės nuostatos.

396

Vyriškumo samprata antikos ir viduramžių literatūroje.

395

Maištas yra kilnus nusikaltimas, taurinantis žmonių moralę. Pagrįskite teiginį, remdamisi Antikos herojų pavyzdžiais.

394

Viešo žodžio svarba ir galia Horacijaus ir Senekos tekstuose.

393

Kritikai apie I. Mero kūrybą. Kalbėjimas I. Mero kūrybos kritiką.

392

Riterių literatūros vaizdiniai, siužetai klasikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje.

391

Kančia taurina žmogų. Kalbėjimas apie žmogaus kančią.

390

Kalbėjimas apie romėnų dievybes. Romėnų dievybės.

389

Juozo Grušo „Herkus Mantas“. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

388

Antikos kūrinių veikėjai, tapę simboliais. Tų simbolių raiška šiandienos gyvenime.

387

Autoriteto problema J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“. Kalbėjimas apie autoriteto problemą.

386

Kokias gyvenimo vertybes teigia Homero poema „Odisėja“? Kalbėjimas apie Homero „Odisėja“ gyvenimo vertybes.

385

Tėvų ir vaikų santykiai – J.Biliūnas „Ubagas“.

384

Kalbėjimas apie moterų paveikslus pasakose. Moterų paveikslas pasakose.

383

Skirtingų tautų mitai apie pasaulio susikūrimą.

382

Ką mum sako Kaino ir Abelio istorija? Kalbėjimas apie Kainą ir Abelį.

381

Kokios elgėsio normos teigiamos biblijoje?

380

Šiuolaikinio Prometėjo paveikslas. Kokias vertybes jis turėtų skelbti ir ginti?

379

Kalbėjimas apie V.Kudirkos gyvenimą, asmenybę ir kūrybą. Kudirkos gyvenimas, asmenybė ir kūryba.

378

Ar literatūra moko atleisti? Kalbėjimas apie atleidimą.

377

Meilės samprata Ž. Bedje „Romane apie Tristaną ir Izoldą“.

376

Kalbėjimas apie laisvės vertę. Laisvės vertė.

375

Senovės graikų idealai, išlikę šiais laikais.

374

Tomas Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“.

373

Senojo testamento herojai ir siužetai: pasakojimas apie kūrimą, Kainą ir Abelį, Abraomo auką ir bandymus.

372

Žmogus ir Tėvyne remiantis I. Simonaitytės knyga „Aukštųjų Šimonių likimas“.

371

Kalbėjimas apie holokaustą I. Mero kūryboje. Holokaustas I. Mero kūryboje.

370

I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybės. Kalbėjimas apie I. Mero „Lygiosios trunka akimirka“ vertybes.

369

Kalbėjimas apie viešo žodžio svarbą ir galią. Horacijaus kalbos.

368

Kalbėjimas apie santykį su antiką: Vergilijaus paveikslas. Santykis su antika.

367

Kalbėjimas apie pareigos sampratą literatūroje. Pareigos samprata literatūroje.

366

Sofoklio „Antigonė“ dramos vertybės. Kalbėjimas apie Sofoklio dramos „Antigonė“ vertybes.

365

Žmonių likimas Antano Vienuolio romane „Viešnia iš šiaurės“.

364

Kalbėjimas apie pasakų veikėją – moterį. Pasakų veikėja – moteris.

363

Remarko romane „Vakarų fronte nieko naujo“ karo vaizdai.

362

A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“. Žmogaus gyvenimas istorinių įvykių fone.

361

Įdomiausi Juliaus Sasnausko pamokslai.

360

Kalbėjimas apie Aukštaitiją ir jos pažintį. Kaip ją pažinti?

359

Biblija – Kainas ir Abelis kartu su Babelio bokštu.

358

Moterų paveikslai I.Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“.

357

Ar lietuviai tikrai neturi kuo didžiuotis?

356

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

355

Meilės tema M.Bulgakovo romane „Meistras ir Margarita“.

354

Į kuriuos klausimus, neduodančius ramybės tūkstančius metų žmonijai, atsako Biblijos tekstai?

353

Meilės samprata Antikos literatūroje ir XXI a.

352

Gėrio ir blogio akistata Biblijoje.

351

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

350

Kario paveikslas graikų epuose.

349

Kalbėjimas apie moters dalią lietuvių literatūroje.

348

Kalbėjimas apie Senovės Graikijos literatūrą.

347

Jauno žmogaus problemos literatūroje.

346

Paprasta ar sudėtinga tęsti kilnius protėvių žygius? Remtis kunigaikščių laiškais.

345

Kalno pamokslo atgarsiai J.Biliūno novelėje „Lazda“.

344

Prometėjas – didvyris ar nusikaltėlis?

343

Kalbėjimas apie Bibliją – sūnų palaidūną.

342

Trojos karo dalyvis Odisėjas išradingas žmogus. Įrodykite šį teiginį.

341

Haimonas Sofoklio tragedijoje ,,Antigonė“. Haimonas – labiausiai šiuolaikiška asmenybė. Pagrįsti arba paneigti teiginį.

340

Pasaulio kūrimosi istorija Biblijoje.

339

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Romanas – paauglių pasaulio atspindys. Pagrįsti arba paneigti nuomonę.

338

Kalbėjimas apie biblinius motyvus dailėje

337

Sofoklio dramos „Antigonė“ moterų charakteriai.

336

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia namai?

335

Kalbėjimas apie I. Simonaitytės romaną “Aukštųjų Šimonių likimas”

334

Kalbėjimas apie laiko atspindžius literatūroje.

333

Kalbėjimas apie Lietuvos regionus ir tarmes. Lietuvos regionai ir tarmės.

332

Lietuviškos raštijos pradžia. Kunigaikščių laiškai – pagarbos savo tautai ir tolerancijos kitoms kultūroms atspindys.

331

Valdovo Mindaugo paveikslas. Valdovo drama J. Marcinkevičiaus kūrinyje „Mindaugas”.

330

Bibliniai motyvai lietuvių literatūroje.

329

Dantės poemos „Dieviškoji Komedija“ lyriškumas ir dramatiškumas.

328

Dievų ir žmonių ryšys antikinėje literatūroje.

327

Tėvynės meilės tema antikos ir Viduramžių literatūroje.

326

Tėvų ir vaikų santykiai.

325

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas – prūsų tautos vedlys. Pagrindinio veikėjo paveikslas. Asmenybės drama.

324

G. Orvelo „Gyvulių ūkis“ – politinė alegorija.

323

Kalbėjimas apie Justino Marcinkevičiaus asmenybę.

322

J. Grušas „Herkus Mantas“. Herkus Mantas. Pagrindinio veikėjo paveikslas.

321

Jaunimo gyvenimo principai J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“

320

Kalbėjimas apie šeimą antikinėje literatūroje.

319

Odisėjo paveikslas. Homeras „Odisėjas“.

318

Bibliniai atspindžiai B. Krivicko eilėraštyje „Dovydas“.

317

Kalbėjimas apie elgesį su kitais žmonėmis

316

Kalbėjimas apie Antigonės poelgio įvertinimą Antikos ir šių laikų žmogaus požiūriu.

315

Lietuvių poetų kūryba, virtusi liaudies dainomis.

314

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

313

Jauno žmogaus paveikslas lietuvių liaudies dainose.

312

Riba tarp žmogaus ir žvėries V. Goldingo romane „Musių valdovas“. Nužmogėjimo tema romane.

311

Lietuvių liaudies dainos – tautos pasaulėjautos išraiška.

310

Kalbėjimas apie pagarbą didvyriams antikinėje literatūroje.

309

Meno ir tikrovės santykis literatūroje.

308

Kaip literatūroje atskleidžiamas asmens ir tėvynės ryšys?

307

Pasirinkto šiuolaikinio lietuvių rašytojo kūrinio problemų aktualumas. Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“.

306

Kalbėjimas apie Kristijoną Donelaitį.

305

G. G. Markeso romano „Šimtas metų vienatvės“ problematika.

304

Senosios literatūros kūriniai išminties mokytojai.

303

Lietuvos valdovų portretai Gedimino, Vytauto laiškuose. B. Sruogos „Milžino paunksmėje“.

302

Kalbėjimas apie maišto temą kūriniuose.

301

Gimtoji kalba – svarbiausias tautos turtas.

300

Kurie pasakų veikėjai (teigiami ar neigiami) jums patrauklesni?

299

Kūrinio „Musių valdovas“ ekranizacija: panašumai ir skirtumai.

298

Siūlomas knygų dešimtukas bendraamžiui.

297

Šiuolaikinių populiarių dainų tekstai.

296

Lietuvių kalbininkų nuopelnai gimtąjai kalbai (kelių pasirinktų kalbininkų mokslinė veiklos pristatymas).

295

Pasirinkto lietuvių poeto eilėraščio/-ių interpretacija. H. Radausko eilėraščiai „Pasaka“ ir „Strėlė danguje“.

294

Epistolinio žanro įtaigumas grožinėje literatūroje.

293

Kalbėjimas apie romano ir novelės palyginimą.

292

Binkis. „100 pavasarių“. „Keturių vėjų manifesto“ turinys ir reikšmė. Maištas prieš tradiciją (eilėraščiai).

291

Šlepikas. „Mano vardas Marytė“. Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

290

Kalbos, telkiančios bendruomenę teisme. N. Sadūnaitės kalbos teisme 1975 metais ir S. Gedos „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“ 1988 metais liepos 9 dieną palyginimas.

289

Laisvo žmogaus laikysenos. Sokrato kalbos teisme ir P. Karpavičiaus „Pamokslo, sakyto minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ palyginimas.

288

K. Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo.

287

Kalbėjimas apie keturvėjininkų teismą.

286

Tradicija ir modernas. „Keturių vėjų“ sąjūdžio maištas.

285

Maištas prieš tradiciją K. Ostrausko pjesėje „Jūratė ir Kastytis“.

284

Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?

283

Kokia išminties vertė ir jos svarba žmogaus tobulėjimui?

282

Riterio paveikslo interpretacija V. Mačernio eilėraščiuose.

281

Riterio paveikslas pakitusiame pasaulyje.

280

Riterystės samprata Viduramžių kultūroje.

279

Riteriškumo tema viduramžių ir šių dienų literatūroje („Rolando giesmė“).

278

Didieji graikų dramaturgai: Aischilas, Sokratas ir Euripidas.

277

Dž. Bairono „Kainas“ – romantinė biblinės istorijos versija.

276

J. Biliūno „Lazda“ Krikščioniškoji meilės samprata.

275

Šeimos modelis Žemaitės kūryboje.

274

Ar sunku būti oriam?

273

Kalbėjimas apie graikų mitų vertybes.

272

J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko paveikslas.

271

Veikėjų paveikslai J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

270

Kokias vertybes diegia Šventasis Raštas?

269

Pasirinkto graikų mito analizė.

268

Motinos meilės svarba J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“.

267

Žmogaus likimas istorinių įvykių fone.

266

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio biografiją.

265

Jonas Biliūnas. „Ubagas“. Bibliniai atspindžiai kūrinyje.

264

Dviejų pasirinktų biblinių herojų paveikslų lyginimas

263

Kalbėjimas apie J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. Luko ir Beatričės paveikslas.

262

Biblijos atspindžiai J. Biliūno novelėje „Lazda“. Istoriniai ir bibliniai kontekstai.

261

Džeromas D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Holdeno Kolfildo paveikslas (maištaujantis paauglys).

260

Laisvės vertė žmogaus ir tautos gyvenime.

259

Gėrio ir blogio vaizdiniai V. Goldingo romane “Musių valdovas”. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova.

258

Danielius Kleinas – pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autorius

257

Tėvų ir vaikų santykiai XX amžiaus literatūroje.

256

Kalbėjimas apie Džeromo D. Selindžerio kūrinį „Rūgiuose prie bedugnės“

255

Homero poemose vaizduojamų žmonių gyvenimas priklauso nuo dievų.

254

Homero poemų reikšmė.

253

Meilė gimtąjam kraštui Homero poemoje „Odisėja“.

252

Kelionė Itakėn ir jos prasmė Homero „Odisėjoje“ ir K. Kavafio eilėraštyje „Itakė“

251

J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ vertybės.

250

Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“.

249

Senojo testamento herojai ir siužetai: kalno pamokslas.

248

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų literatūros kūriniuose?

247

H. Radauskas „Homero jaunystė“. Lyrinis subjektas – „kaukė“.

246

Antigonės ir Kreonto konflikto priežastys, pobūdis ir išminties samprata.

245

Kalbėjimas apie draugystės išbandymus. V. Goldingas „Musių valdovas“.

244

Riteris pakitusiame pasaulyje: Don Kichoto paveikslo reikšmės.

243

Žmogaus gyvenimo etapai. Remiantis L. S. Černiauskaitės knyga „Benedikto slenksčiai“.

242

Žydų tema lietuvių literatūroje.

241

Kokias vertybes teigia (gina) Homeras ir Sofoklis?

240

Ką reiškia būti laisvam? Remtis skaitytais graikų mitais apie Dedalą ir Ikarą, Narcizą, Prometėją, Sizifą ir kt.

239

Riteriai ir riteriškumas Viduramžių literatūroje.

238

Skriaudos tema lietuvių tautosakoje.

237

Kalbėjimas apie Sokratą ir jo kalbas teisme.

236

Biblija ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje.

235

Biblija, Bibliniai siužetai ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje. Bibliniai simboliai.

234

Kokios žmonių lygybės ir laisvės idėjos skelbiamos Biblijoje?

233

Istorija ir asmens pasirinkimo galimybės I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“.

232

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“. Gėrio ir blogio vaizdiniai kūrinyje.

231

Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai.

230

Dž. D. Selindžeris. „Rugiuose prie bedugnės“. Holdenas ir Fibė. Ryšys tarp brolio ir sesers.

229

Kalbėjimas apie lietuvių mitologiją, pasaulio medį.

228

Lietuvių liaudies pasakos: prasmė ir aktualumas šiandien.

227

Graikų mitų interpretacijos lietuvių poetų kūryboje.

226

Kalbėjimas apie simbolines mitų sąvokas.

225

Graikų ir baltų mitinis pasaulis.

224

Prometėjo paveikslas graikų mitologijoje ir V. Mykolaičio-Putino eilėraščių cikle „Prometėjas“.

223

Mitų siužetai ir jų interpretacijos šiuolaikinėje poezijoje.

222

Graikų mitologijos apžvalga. Mitų vertybės.

221

Senovės graikų mitų perteikiamos universalios reikšmės ir idėjos.

220

Hado karalystė Antikos mitologijoje.

219

Kalbėjimas apie antikos teatrą ir dramaturgus.

218

„Pasitikėk žmonėmis ir jie neišduos tavęs, elkis su jais kilniai ir jie tavęs neapvils“. Remdamiesi V.Juknaitės kūriniu „Išsiduosi. Balsu“, patvirtinkite arba paneikite šį teiginį.

217

Moteris Antikos mituose ir literatūroje.

216

Kalbėjimas apie V. Juknaitės knygą „Išsiduosi. Balsu“.

215

Kalbėjimas apie žmogaus svajonių svarbą.

214

Meilės tema lietuvių literatūroje. I. Šeinius „Kuprelis“ ir I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

213

Pragaras pagal Dantės Aligjerio kūrinį „Dieviškoji komedija“.

212

Pasaulio samprata antikos mitologijoje.

211

Satyriškas pasaulio vaizdavimas Dž. Orvelo romane „Gyvulių ūkis“.

210

Dž. Orvelo romano „Gyvulių ūkis“ aktualumas.

209

Dž. Orvelo „Gyvulių ūkio“ satyrinis alegoriškumas.

208

„Musių valdovas“ – Viljamo Goldingo filosofinė alegorija apie žmogaus širdies tamsą.

207

V. Goldingo romano „Musių valdovas“ veikėjai, jų charakterio kaita.

206

Pagarba didvyriams viešosiose laidojimo kalbose.

205

Just. Marcinkevičiaus asmenybė. „Kalba laidojant Sausio 13 dienos žuvusiuosius“ analizė.

204

Viduramžių pasaulis. Herojai ir idealai.

203

Pristatyti Dantę ir jo kūrybą.

202

Šeima, jos vertybės literatūroje.

201

Kalbėjimas apie Vydūną ir jo kūrybą.

200

Kalbėjimas apie Žemaitės fenomeną. „Marti“.

199

Kas kūrinyje „Antigonėje“ yra tragiškasis herojus? Kokias etines nuostatas teigia drama?

198

Kalbėjimas apie S. Daukantą ir jo istorinius veikalus.

197

Ką reiškia būti kitokiam. V. Juknaitė „Esė išsiduosi. Balsu“ ir I. Šeiniaus „Kuprelis“.

196

Kaip užauginti brandžią asmenybę?

195

Herojiškumo samprata lietuvių literatūroje.

194

Ar mylintis žmogus visada laimingas? Pasvarstykite apie tai remdamiesi Igno Šeiniaus romanu „Kuprelis“ ar kitu skaitytu kūriniu.

193

Žmogaus moralinio žlugimo kelias Oskaro Vaildo romane „Doriano Grėjaus portretas“.

192

Impresionizmo bruožai Igno Šeiniaus romane „Kuprelis“.

191

Kalbėjimas apie Vinco Krėvės biografiją ir apsakymą „Skerdžius“.

190

Kalbėjimas apie lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžią, kalbos normintoją Joną Jablonskį.

189

Ar grožis yra vertybė? Igno Šeiniaus romanas „Kuprelis“ ir Oskaro Vaildo romanas „Doriano Grėjaus portretas“.

188

Kokias kliūtis siekiant tikslo tenka įveikti pasakų veikėjams?

187

Kalbėjimas apie žmogaus stiprybę Homero „Iliadoje“ ir B. Sruogos „Dievų miške“

186

Juodojo ir Baltojo metraštininko simboliškumas.

185

Kalbėjimas apie latvius. Baltų gentys ir jų kalbos (Istoriniai faktai ir kalbinės ypatybės).

184

Narcizo mito interpretacijos literatūroje ir mene. Narcisizmas dabartinėje vartotojiškoje visuomenėje.

183

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų pasakose?

182

Kazys Binkis – tarp tradicijos ir modernaus poetinio kalbėjimo. Kūrybos pristatymas.

181

Homero poemos „Odisėja“ veikėjų paveikslai

180

Prometėjiškas maištas literatūroje

179

Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai?

178

Kodėl domimės Antikos mitais? Kuom jie įdomūs šių dienų žmogui?

177

Kalbėjimas apie Sofoklį – tragedijų rašytoją.

176

Metamorfozės prasmės lietuvių liaudies pasakoje „Eglė žalčių karalienė “ ir Homero herojiniame epe „Odisėja“

175

Venno diagramos taikymas gretinant Homero, Vergilijaus, J. Radvano bei k. Donelaičio epus.

174

Vilkės ir vilko įvaizdžių (ne)buvimas herojiniuose Homero, Vergilijaus ir J. Radvano epuose.

173

Herojų: Achilo, Enėjo, Radvilo Rudojo skydai kaip Pasaulio medžio įvaizdžiai.

172

Homero, Vergilijaus ir J. Radvano herojinių epų didvyriai: Achilas, Enėjas, Radvila Rudasis ir dievų (likimo) reikšmė.

171

Hegzametro prasmės Homero bei Vergilijaus herojiniuose epuose bei lietuviškuose tekstuose: Jono Radvano „Radviliadoje bei K. Donelaičio poemoje „Metai“.

170

Pasitikėjimo tema graikų mite apie Narcizą ir meniniame filme „Pano labirintas“.

169

Stebuklinga meilės galia graikų mite apie Orfėją ir Euridikę bei romėnų rašytojo Ovidijaus poeimos „Metamorfozės“ fragmente apie Pigmalioną.

168

Meilės tema lietuvių ir graikų mitologijoje.

167

Pasiaukojimo ir savanaudiškumo temos graikų mituose.

166

Maištininko tema graikų mitologijoje: Prometėjo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

165

Tėvų ir vaikų konfliktas graikų mitologijoje: Dzeusas ir Kronas bei Dedalas ir Ikaras.

164

Saikingumo tema graikų mitologijoje: Narcizo bei Dedalo ir Ikaro mitai.

163

Antikos atspindžiai modernistų kūryboje: Narcizas ir Sizifas H. Radausko bei A. Kamiu kūriniuose.

162

Ikaro įvaizdžio reikšmės graikų mitologijoje ir M. Martinaičio eilėraštyje „Ikaras ir artojoje“.

161

Žmogiškumo tema graikų mite apie Prometėją ir meniniame filme „Pano labirintas“.

160

Pasiaukojimo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

159

Meno galia graikų mitologijoje ir romėnų literatūroje.

158

Chaoso suvaldymas graikų mituose apie Prometėją ir Teisėją bei meniniame filme „Pano labirintas“.

157

Nepaklusnumo tema graikų mitologijoje ir šiuolaikinėje kinematografijoje.

156

Metamorfozės prasmė lietuvių ir graikų mitologijoje: „Eglė žalčių karalienė“ ir „Narcizas“.

155

Pražūtinga meilės galia graikų mituose.

154

Grožio tema graikų mite apie Narcizą ir H. Radausko eilėraštyje„Narcizas“.

153

Priežasties ir pasekmės dėsnis graikų mitologijoje.

152

Meno ir menininko įvaizdžių prasmės graikų mitologijoje.

151

Tėvynes ilgesys graikų ir lietuvių mitologijoje.

150

Homero epai atgimsta lietuvių poezijoje.

149

Ko graikų mitai moko šiuolaikinį žmogų?

148

Meilės tema I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“

147

Pagoniškojo ir krikščioniškojo pasaulio susidūrimas V. Krėves ir B. Sruogos kūriniuose.

146

Pristatykite bent 2 kūrinius ir juos palyginkite (Iš privalomo knygų sąrašo).

145

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje. – 2 variantas

144

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai. – 2 variantas

143

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę. – 2 variantas

142

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

141

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

140

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

139

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

138

„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą.

137

Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais.

136

Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas.

135

Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį

134

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra.

133

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2–3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas.

132

Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos.

131

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

130

„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį.

129

Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas.

128

Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai.

127

„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais.

126

Ar populiarioji literatūra – gera literatūra?

125

Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti.

124

Istorinių asmenybių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

123

Remdamiesi 2–3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje.

122

Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą.

121

Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus.

120

Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas.

119

Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti.

118

Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais.

117

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas.

116

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

115

2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę.

114

Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė.

113

Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu.

112

„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

111

Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą.

110

Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą.

109

Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes.

108

Nacionalinis diktantas – tradicinis renginys, padedantis puoselėti lietuvių kalbą. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, papasakokite, kokie renginiai, skatinantys puoselėti gimtąją kalbą, vyksta jūsų mokykloje, rajone ar mieste.

107

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ autoriai tikisi, kad juo naudosis žmonės, kurie nori kalbėti taisyklingai, turtingai. Argumentuotai aptarkite, ar žodynai padeda mokytis ne tik svetimų kalbų, bet ir gimtosios kalbos.

106

Vaikštant po miestus ar miestelius į akis dažnai krinta nelietuviški pavadinimai vitrinose ir iškabose. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, išsakykite savo požiūrį į nelietuviškų pavadinimų vartojimą mūsų aplinkoje.

105

Europos kalbų diena minima kaip kultūrų įvairovės diena, ja skatinama mokytis kalbų. Argumentuotai pasvarstykite, kiek ir kodėl šiandienos žmogui reikėtų mokėti kalbų

104

Mokslininkai spėja, kad XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kodėl vienos kalbos yra populiarios, tampa netgi tarptautinio bendravimo kalbomis, o kitoms kyla grėsmė išnykti.

103

Minėdama Tarptautinio raštingumo dieną UNESCO komisija atkreipia dėmesį, kad ir naujausios technologijos padeda didinti gyventojų raštingumo lygį. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite.

102

Lietuvių kalbą nuolat papildo nauji žodžiai. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite naujažodžių kilmę, sandarą ir pasvarstykite, kodėl ne visi jie prigyja.

101

„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liaudies išmintis. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, patvirtinkite arba paneikite mintį, kad žmogaus įvaizdį gali kurti ir jo kalba.

100

Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą.

99

Kokios yra Dantės kėlionės po pragarą simbolinės prasmės? – 10 klasės (PUPP)

98

Amžinąsias vertybes gina dvasiškai stiprūs lietuvių literatūros kūrinių herojai? – 10 klasės (PUPP)

97

Kuo Just. Marcinkevičiaus drama „Mindaugas“ įdomi šiuolaikiniam jaunam žmogui? (2) – 10 klasės (PUPP)

96

Grožio tema literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

95

Ką pasakytum Houldenui Kolfildui apie XXI amžiaus mokymosi sistemą ir nuotolini mokymą? – 10 klasės (PUPP)

94

Kodėl J. Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ baigtis neišvengiamai tragiška? – 10 klasės (PUPP)

93

Herojų nebrandumas J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“. – 10 klasės (PUPP)

92

Kaip herojiškumas vaizduojamas literatūroje? – 10 klasės (PUPP)

91

Biblija išminties lobynas. – 10 klasės (PUPP)

90

Kas žlugdo Andrių kaip asmenybę? J. Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“. – 10 klasės (PUPP)

89

Gyvulių paveikslai – Napoleonas, Dobilas ir Senasis Majoras. Dž. Orvelo „Gyvulių ūkis“. – 10 klasės (PUPP)

88

Kaip dora vaizduojama lietuvių literatūroje? – 10 klasės (PUPP)

87

Kurie 10 klasėje nagrinėti kūriniai, jūsų manymu, daro didžiausią įtaką jauno žmogaus brandai? Kodėl? – 10 klasės (PUPP)

86

Rekomenduojamų perskaityti knygų trejetuko pristatymas. – 10 klasės (PUPP)

85

Du požiūriai į gyvenimą Žemaitės apsakyme „Marti“. (3) – 10 klasės (PUPP)

84

Tautos istorijos atspindžiai literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

83

Du požiūriai į gyvenimą Žemaitės apsakyme „Marti“ (2). – 10 klasės (PUPP)

82

Žalingo įpročio pasekmės R. Granausko apysakoje „Gyvenimas po klevu“. – 10 klasės (PUPP)

81

Žmogaus prigimties paslapčių atskleidimas Goldingo romane „Musių valdovas“. – 10 klasės (PUPP)

80

Kodėl žmogus išpuiksta? – 10 klasės (PUPP)

79

Žmogaus santykio su tėvyne atspindys literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

78

Kaip keičiasi žmogaus charakteris jam augant? – 10 klasės (PUPP)

77

Ar verta priešintis gamtos dėsniams? – 10 klasės (PUPP)

76

Koks tautos vertybių praradimas pastūmėja žmogų į pražūtį? – 10 klasės (PUPP)

75

Biblija ir jos interpretacija šiuolaikinėje literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

74

Kokia patirtis brandina asmenybę? Ką apie tai sako Antikos literatūra? – 10 klasės (PUPP)

73

Istorinio laiko ženklai J. Grušo kūrinyje „Meilė, džiazas ir velnias“. (2) – 10 klasės (PUPP)

72

Ką apie žmogaus prigimtį kalba graikų mitai? (2) – 10 klasės (PUPP)

71

Šiurpi Vilniaus geto kasdienybė I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“. – 10 klasės (PUPP)

70

Patriotizmo tema, ištikimybės ir meilės savo kraštui idėja. (2) – 10 klasės (PUPP)

69

Ar šiais laikais svarbios V. Goldingo „Musių valdovo“ idėjos? – 10 klasės (PUPP)

68

Tėvo ir sūnaus santykiai lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

67

Ką reiškia būti ištikimam? – 10 klasės (PUPP)

66

Paauglių maišto tema literatūroje V.Goldingas „Musių valdovas“. – 10 klasės (PUPP)

65

Koks tėvo paveikslas kuriamas literatūroje? – 10 klasės (PUPP)

64

Ką gali rinktis žmogus gindamas orumą/žmogiškumą I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“? – 10 klasės (PUPP)

63

„Musių valdovas“ veikėjai, jų charakterio kaita. – 10 klasės (PUPP)

62

Seno ir jauno žmogaus skirtumai. – 10 klasės (PUPP)

61

Ko moko evangelijos pagal Luką (pasakojimas Sūnus palaidūnas)? – 10 klasės (PUPP)

60

Ko galima pasimokyti iš grožinės literatūros? (3 dalykai) – 10 klasės (PUPP)

59

Meilė kaip išbandymas I. Šeiniaus romane „Kuprelis“. – 10 klasės (PUPP)

58

Odisėjo kelionių patirtys. – 10 klasės (PUPP)

57

Holokausto tema Icchoko Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“. – 10 klasės (PUPP)

56

Dviejų kultūrų konfliktas I. Simonaitytės romane „Aukštųjų Šimonių likimas“. – 10 klasės (PUPP)

55

Kokios savybės padeda žmogui pasiekti savo tikslų graikų mituose? – 10 klasės (PUPP)

54

Kritiškas požiūris į žmogaus ir visuomenės ydas. Džordžas Orvelas „Gyvulių Ūkis“. – 10 klasės (PUPP)

53

Kokios yra svarbiausios Antikos laikų ir šių laikų vertybės? – 10 klasės (PUPP)

52

Kodėl pavydas – pražūtingas jausmas? – 10 klasės (PUPP)

51

Svarbu neprarasti vilties net ir sunkiomis akimirkomis. – 10 klasės (PUPP)

50

Ko labiausiai ilgisi visų laikų žmonės? – 10 klasės (PUPP)

49

Išdidus žmogus Antikos laikų literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

48

Graikų mitų etinės vertybės. – 10 klasės (PUPP)

47

Dramatiški vaikų likimai. – 10 klasės (PUPP)

46

Mito „Orfėjus ir Euridikė“ idėja. – 10 klasės (PUPP)

45

Kaip atpažinti narcizą realiame gyvenime? – 10 klasės (PUPP)

44

Ar vis dar aktualus siekis keisti pasaulį? (2) – 10 klasės (PUPP)

43

Kokių jaunų žmonių poelgių negalima pateisinti? – 10 klasės (PUPP)

42

R. Šepetys romanas „Tarp pilkų debesų“ – jaudinančios mūsų tautos istorijos atspindys. – 10 klasės (PUPP)

41

Kario jausmų pasaulis Homero „Iliadoje“. – 10 klasės (PUPP)

40

Gražiausi meilės pavyzdžiai literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

39

Žydų tautos tragedijos atspindžiai I. Mero kūryboje. – 10 klasės (PUPP)

38

Paauglio paveikslas literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

37

Kova už gėrį Ž. Bedjė „Romane apie Tristaną ir Izoldą“. – 10 klasės (PUPP)

36

Viešo žodžio galia (J. Marcinkevičius ir V. Lansbergis). – 10 klasės (PUPP)

35

Vyro idealas antikos ir šiuolaikinėje literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

34

Ko moko grožinė literatūra? – 10 klasės (PUPP)

33

Meilės tema I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirka“ (2). – 10 klasės (PUPP)

32

Kodėl ribinėse situacijose paminimas žmogiškumas? – 10 klasės (PUPP)

31

Juliaus ir Beatričės palyginimas J. Grušo dramoje „Meilė, džiazas ir velnias“. – 10 klasės (PUPP)

30

Brolių Kaino ir Abelio nesantaikos/maišto tema biblijoje ir Dž. Bairono poemoje. – 10 klasės (PUPP)

29

Sizifo mitas ir jo prasmė šiandien. – 10 klasės (PUPP)

28

Vaikystė be meilės. V. Juknaitė „Išsiduosi balsu“. (3) – 10 klasės (PUPP)

27

Antigonės vertybės. – 10 klasės (PUPP)

26

Viduramžių Lietuva: istorinė situacija, raštija ir įžymūs žmonės. – 10 klasės (PUPP)

25

Kurių mano skaitytų knygų veikėjų poelgius sunku suprasti? – 10 klasės (PUPP)

24

Achilo charakteris Homero epe „Iliada“. – 10 klasės (PUPP)

23

Pasirinktų 2 romano „Lygiosios trunka akimirka“ veikėjų paveikslų aptarimas remiantis konkrečiais epizodais. – 10 klasės (PUPP)

22

Ar gėris visada nugali blogi? – 10 klasės (PUPP)

21

Kur maištas veda žmogų? – 10 klasės (PUPP)

20

V.Mačernio biografija ir asmenybė. – 10 klasės (PUPP)

19

Kaip išsaugoti meilę griūvančiame pasaulyje? – 10 klasės (PUPP)

18

Paauglių savarankiško gyvenimo apsuptyje. – 10 klasės (PUPP)

17

Ar visi gali būti lyderiai? – 10 klasės (PUPP)

16

Viduramžių riterių atspindžiai literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

15

Ko Julius išmoko iš savo tėvo? J. Grušo drama „Meilė, džiazas ir velnias“. – 10 klasės (PUPP)

14

Tėvų ir vaikų konfliktai literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

13

V.Goldingo romano „Musių Valdovas“ pagrindinių veikėjų įkūnytos idėjos. – 10 klasės (PUPP)

12

Gėrio ir blogio tema antikinėje ir šiuolaikinėje literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

11

Kuo skiriasi J.Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“ vaizduojamas sovietmečio ir mūsų laikų jaunimas? – 10 klasės (PUPP)

10

Žmogaus samprata Biblijoje ir literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

9

Ar verta aukotis? – 10 klasės (PUPP)

8

Gėrio ir blogio akistata A.Šlepiko romane „Mano vardas Marytė“. – 10 klasės (PUPP)

7

Vaikystė be meilės. V. Juknaitė „Išsiduosi balsu“. (2) – 10 klasės (PUPP)

6

Kreonto ir Antigonės dialogas – žmogiškumo ir puikybės ginčas. – 10 klasės (PUPP)

5

Kuo šiandien žavi antikinė literatūra? – 10 klasės (PUPP)

4

Kokios bendraamžių savybės patrauklios paaugliams ir kas gali tapti jų lyderiu? – 10 klasės (PUPP)

3

Viduramžių literatūros prieštaringumas. – 10 klasės (PUPP)

2

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje. – 10 klasės (PUPP)

1

M. Hadono romano „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ kūrybinis pristatymas. – 10 klasės (PUPP)

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai