10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2018

Pasirinkite potemę


116

Žydų kultūros vaizdavimas lietuvių literatūroje.

115

Antanas Škėma – vienas ryškiausių egzodo rašytojų.

114

Kalbėjimas apie skriaudą ir kaltę lietuvių literatūroje.

113

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje.

112

Kalbėjimas apie žmogų nakties pasaulyje.

111

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje?

110

Ar pareiga viena iš svarbiausių vertybių?

109

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį?

108

Ką išgyvena žmogus ne savo noru atskirtas nuo Tėvynės?

107

Vienišumo ir meilės patirtys lietuvių literatūroje.

106

Tragiškų istorinių įvykių atspindžiai lietuvių literatūroje.

105

Negatyvi individo prigimtis lietuvių literatūroje.

104

Gimtąją kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda tautai išlikti.

103

Asmens ir jo vertybių išbandymo vaizdavimas XX a. vidurio katastrofų laikotarpio literatūroje.

102

Laisvės, tėvynės meilės ir tiesos vertybės lietuvių literatūroje.

101

Salomėjos Nėries stiliaus ypatybės. Kalbėjimas apie S. Nėries stiliaus ypatybes.

100

Žmogaus gerumo samprata lietuvių literatūroje.

99

Žmogaus dvasinis grožis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvasinį grožį.

98

Tvirta ir profesionali kariuomenė – saugios valstybės garantas.

97

Kaip literatūra padeda pažinti tautos istoriją?

96

Laimės problema lietuvių literatūroje.

95

Ironija ir saviironija – raiškos bruožai, ypač būdingi moderniajai literatūrai. Pagrįskite šį teiginį pasirinktų autorių kūryba.

94

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

93

Sovietmetis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie sovietmetį lietuvių literatūroje.

92

Ironija lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie ironiją lietuvių literatūroje.

91

Emigranto dalia lietuvių rašytojų biografijose ir kūryboje.

90

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje.

89

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje.

88

Namų ir pasaulio priešprieša. Kalbėjimas apie namų ir pasaulio priešpriešą.

87

Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui?

86

Vienatvės patirtys lietuvių literatūroje.

85

Kaip lietuvių literatūroje vaizduojamas herojus? Kalbėjimas apie herojaus paveikslą lietuvių literatūroje.

84

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas literatūroje.

83

Kalbėjimas apie tėvo paveikslą. Tėvo paveikslas. Gero ir blogo tėvo palyginimas.

82

Pasakų motyvai S. Nėries eilėraščiuose ir poemose.

81

Daug žmonių emigravo ir vis emigruoja iš Lietuvos. Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę?

80

Ką šiandien reiškia būti lietuviu?

79

Koks vaizduojamas tėvas ir jo santykis su šeima lietuvių literatūroje?

78

Dvaras lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvarą lietuvių literatūroje.

77

Vaikystės patyrimai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vaikystės patyrimus lietuvių literatūroje.

76

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą? Kalbėjimas apie žmonių likimą ir praradimus.

75

„Joks menas nesuteikia tiek informacijos apie žmogų kaip literatūra“ (V. Juknaitė). Pagriskite arba paneikite šią mintį, remdamiesi literatūros ir vaizduojamojo meno pavyzdziais.

74

Kaip vaizduojamas pokario žmogus lietuvių literatūroje?

73

Laimės samprata (lietuvių) kultūrinėje tradicijoje ir literatūroje.

72

Kaltės ir atsakomybės tema lietuvių literatūroje.

71

Patriotizmas tai taurus darbas savo tautai jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį.

70

Meilės tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę.

69

Kaip ironija padeda suvokti gyvenimo vertybes? Kalbėjimas apie gyvenimo vertybes.

68

Katastrofų laikotarpio žmogaus prioritetai.

67

Kaip literatūros tekstai formuoja požiūrį į tautos istoriją?

66

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

65

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

64

Kokios vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje?

63

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje?

62

Ko mus moko literatūra?

61

Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.

60

Vaiko patirtys lietuvių literatūroje.

59

Lietuvių literatūros raida 1918–1940 metais. Kalbėjimas apie lietuvių literatūros raidą.

58

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

57

Kaltės ir atleidimo motyvas lietuvių literatūroje.

56

Pokario memuaristika – autentiškas egzistencinių patirčių liudijimas ir totalitarinių sistemų demaskavimas.

55

Moters paveikslas lietuvių prozoje.

54

Emigranto kančią lietuvių literatūroje. Apie emigranto kančią lietuvių literatūroje.

53

Kokios senosios lietuvių literatūros idėjos yra svarbios šių dienų žmogui?

52

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje.

51

Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje.

50

Beprotybės interpretacija lietuvių literatūroje.

49

Kalbėjimas apie tautą istorijoje ir literatūroje. Tauta istorijoje ir literatūroje.

48

Koks žemdirbio pasaulis vaizduojamas lietuvių literatūroje?

47

Ar lietuviai – patriotų tauta?

46

Kaip literatūroje vertinamas žmogaus siekis keisti pasaulį?

45

Literatūra – rašytojo gyvenimo atspindys.

44

Idealizuotos Lietuvos paveikslas J. Radvano herojiniame epe ,,Radviliada” ir ironiškas požiūris į Lietuvą M. Ivaškevičiaus dramoje ,,Madagaskaras”.

43

Lietuvos peizažas skirtingų epochų kūriniuose.

42

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

41

Kaip žmogus kuria tobulesnį pasaulį lietuvių literatūroje?

40

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie moterų paveikslius lietuvių literatūroje.

39

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Kalbėjimas apie karo poveikį lietuvių rašytojų kūrybai.

38

Kokie egzistenciniai klausimai, kamuojantys literatūros veikėjus, aktualūs ir šiandien?

37

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje.

36

Memuarai puikus žanras norint papasakoti apie save, kitus žmones ir perteikti istoriją. Kalbėjimas apie memuarus.

35

Motinos paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie motinos paveikslą lietuvių literatūroje.

34

Kaip išlikti savimi ir sugebėti džiaugtis kritinėse situacijose?

33

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

32

Ar kovoti su blogiu ar su juo susitaikyti?

31

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą?

30

Žmogaus ir gamtos ryšys praeityje ir šiandien lietuvių literatūroje.

29

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingą?

28

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

27

Gyvenime yra svarbesnių dalykų nei visuomenės nustatytos taisyklės.

26

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę tevynei lietuvių literatūroje.

25

Veikėjų paveikslų įvairiapusiškumas XXa. lietuvių literatūroje.

24

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

23

Tėvų įtaka vaikų gyvenime lietuvių literatūroje.

22

Egzistencinės vienatvės tema lietuvių literatūroje.

21

Kalbėjimas apie sovietmetį Lietuvoje.

20

Santykių šeimoje vaizdavimas lietuvių literatūroje.

19

Kokią įtaką šiandienos visuomenei ir kultūrai daro Lietuvai nusipelnusios asmenybės?

18

Ar senoji lietuvių literatūra gali būti įdomi šiuolaikiniam žmogui?

17

Vertybių kaita lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertybių kaitą lietuvių literatūroje.

16

Tautos praeitis – dabarties pamatas. Kalbėjimas apie tautos praeitį ir dabartį.

15

Kova už tautiškumą lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie kovą už tautiškumą lietuvių literatūroje.

14

Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina.

13

Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais pagrįskite mintį, kad svarbiausias žmogaus poelgių teisėjas- sąžinė.

12

Kaip literatūra padeda jaunam žmogui pažinti save ir suprasti kas yra svarbiausia?

11

Tautos istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

10

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

9

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

8

Gyventi sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

7

Ar rašytojo biografija daro įtaką jo kūrybai?

6

Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

5

Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje.

4

Nuolankumas – neigiama ar teigiama žmogaus savybė?

3

Lietuvių tautos istorinis kelias Justino Marcinkevičiaus draminėje trilogijoje.

2

Kaip vaizduojamas žmogus lietuvių literatūroje?

1

Salomėja Nėris – pasmerkti ar išteisinti?
2017

Pasirinkite potemę


179

Darbo poetizavimas K. Donelaičio ir V. Kudirkos kūryboje.

178

Gamta H. Radausko poezijoje.

177

Koks Lietuvos vaizdinys atsiveria Renesanso literatūroje?

176

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje

175

Literatūrologas Juozas Stonys teigia: „Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien šviesių ir tamsių spalvų derinius“. Pagrįskite šį teiginį, remdamiesi lietuvių literatūra

174

Renesanso epochos ir šių dienų žmogaus pasaulėžiūros skirtumai ir panašumai

173

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

172

Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje.

171

„Teksto gelmėje visada slypi gyvenimo realybė, o galutinis interpretacijos tikslas – atrasti kūrinyje save, apmąstyti savo buvimo prasmę. Jei kūrinyje neradai savo buvimo tiesos – arba tu to kūrinio nesuvokei, arba tai ne kūrinys,“ – teigia literatūrologas R.Tamošaitis. Kurie kūriniai (kuris kūrinys) jums atvėrė buvimo tiesą, kaip padėjo suvokti save ir savo egzistencijos prasmę?

170

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje

169

Emigranto likimas A. Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir M. Ivaškevičiaus „Išvaryme“.

168

Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka?

167

Moters dvasinės stiprybės jėga S. Nėries ir J. Vaičiūnaitės poezijoje.

166

Egzistenciniai klausimai V. Mačernio kūryboje.

165

Istorijos tema Just. Marcinkevičiaus dramose.

164

Meilės poetizavimas S. Nėries poezijoje.

163

Kasdienybės poetizavimas H. Radausko poezijoje.

162

Kokias vertybes gina J. Apučio novelių pasakotojas?

161

Kaip literatūra vaizduoja kintančius gamtos ir žmogaus ryšius?

160

Rašytojas kalba ir kaip savo kartos atstovas. Pagrįskite, pasiremdami pasirinktų autorių kūryba.

159

Laiko tėkmės išgyvenimas lyrikoje.

158

Pasakotojas – išskirtinė kūrinio figūra. Pasirinkite kelis kūrinius ir apibūdinkite, kokie bruožai būdingi jų pasakotojui.

157

Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje.

156

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

155

Ar šiandien tebėra aktuali ir įdomi sovietmečiu kūrusių lietuvių rašytojų kūryba?

154

Daujotytė yra pastebėjusi, kad moterų sukurta literatūra atskleidžia tą patį žmogaus gyvenimą, bet atskleidžia kitaip, atkreipia dėmesį į tai, kas vyrų apeinama, nepastebima – t.y. moterų paveikslai. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

153

Praeities autoriai kalba apie amžinus dalykus – žmogaus pašaukimą šioje žemėje, jo buvimo prasmę. Pagrįskite šį teiginį remdamiesi senosios literatūros pavyzdžiais.

152

1930 m. buvo atlikta moksleivių apklausa. Į klausimą („Į kokį mirusįjį ar dar gyvenantį asmenį norėtum būti panašus ir kodėl?“) dauguma jaunimo atsakė taip: pirmą vietą skyrė Vytautui Didžiajam, paskui J.Basanavičiui, V. Kudirkai, Vaižgantui… Kaip Jums atrodo, kas nulėmė tokius mokinių atsakymus? / O kaip į šį klausimą atsakytų šių dienų moksleiviai? Kodėl?

151

,,Kančia prapuolusios būties žadintoja (Maceina)“ . Ką apie tai manote? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros kūriniais.

150

Gyventi sau ar dėl kitų: ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus? Pagrįskite savo požiūrį literatūros pavyzdžiais.

149

Dažnai atrodo, kad šiuolaikinę literatūrą skaityti sudėtingiau negu senuosius klasikus, sakoma, kad jai reikia ypatingo pasirengimo. Pritarkite arba paneikite šį požiūrį, pateikite pavyzdžių.

148

Žmogaus pasirinkimo tema lietuvių literatūroje.

147

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

146

Žmogaus praradimai ir atramos dūžtančiame pasaulyje

145

Asmeninės dramos atspindžiai Salomėjos Nėries kūryboje.

144

Šeimos vertybės XX.a lietuvių literatūroje

143

Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje

142

Kūrybos ir kūrėjo išaukštinimas lietuvių literatūroje.

141

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje.

140

Kokiomis spalvomis būtų galima nudažyti vaiko pasaulį? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

139

Ar literatūra ugdo žmogaus moralę? Remkitės 2-3 lietuvių rašytojų kūryba.

138

Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną grėsmės akivaizdoje (prievartos pasaulyje).

137

Skaudžios žmogaus patirties vaizdavimas katastrofų laikotarpio literatūroje.

136

Neoromantizmo apraiškos lietuvių literatūroje.

135

Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje.

134

Ar verta išsižadėti įsitikinimų? Patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

133

“Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui”. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

132

Dvilypės asmenybės XX a. vidurio lietuvių literatūroje.

131

Ar keičiantis laikams, keičiasi ir tradicinės vertybės?

130

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

129

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje

128

Ar kaltės jausmas – dvasinio tobulėjimo veiksnys? Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais patvirtinkite ar paneikite šį teiginį.

127

Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

126

Šiuolaikinis žmogaus dvasinės paspirties šaltinis lietuvių literatūroje.

125

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

124

Kuo tautos praeitis svarbi ateičiai?

123

Kitoks žmogus lietuvių literatūroje.

122

Pareiga – viena iš svarbiausių vertybių lietuvių literatūroje.

121

Vertybės, atsiskleidžiančios katastrofų literatūroje.

120

Meilės tema lietuvių literatūroje

119

Karo tema lietuvių literatūroje. Argumentuotai remdamiesi konkrečiais įvairių laikotarpių pavyzdžiais, papasakokite, kaip apie karą kalbama lietuvių literatūroje.

118

Vidinių žmogaus išgyvenimų vaizdavimas lietuvių literatūroje.

117

Kaip aprašoma asmenybės laikysena ribinėse situacijose lietuvių literatūroje?

116

Žmogus ir tauta lietuvių poezijoje.

115

Tėvų įtaka vaikų gyvenime.

114

Moters likimas lietuvių literatūroje.

113

Moterys ir gyvenimo dramos lietuvių literatūroje

112

Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje.

111

Sovietmečio kritika moderniojoje lietuvių literatūroje.

110

Meniškos prigimties žmogus XIX-XX a. lietuvių literatūroje.

109

Dvilypė žmogaus asmenybė lietuvių literatūroje

108

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje.

107

Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?

106

Individo maištas lietuvių literatūroje.

105

Moters paveikslas lietuvių literatūroje.

104

Lietuvos vedliai į nepriklausomybę.

103

Įsimintiniausi lietuvių personažai.

102

Našlaitystės motyvai lietuvių literatūroje ir Salomėjos Nėries lyrikoje.

101

Kokios išminties galima pasisemti iš tautosakos? Argumentuokite.

100

Gimtųjų namų praradimo tema lietuvių literatūroje.

99

Meilės istorijos vaizduojamos lietuvių literatūroje

98

Tautosakos motyvai lietuvių literatūroje.

97

Pavasario tema lietuvių literatūroje.

96

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

95

Kančia kaip dvasios išbandymas ribinėse situacijose. Pagrįskite lietuvių literatūros kūriniais.

94

Kario paveikslas lietuvių literatūroje.

93

Žmogus ir Dievas neoromantinėje literatūroje.

92

Moters vertybės atskleidžiamos lietuvių literatūroje.

91

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

90

Meilė – įkvėpimo šaltinis lietuvių literatūroje.

89

Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje.

88

Moterų kurtos literatūros savitumas.

87

Didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

86

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

85

Dvasinės stiprybės išbandymai lietuvių literatūros kūriniuose.

84

Patriarchas lietuvių literatūroje.

83

Kokį poveikį žmogui padarė sovietų ideologija?

82

Meilė – pagrindinė laimės sąlyga. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

81

Kuo įdomi J. Biliūno, J. Tumo – Vaižganto, A. Škėmos proza? Ką šių rašytojų kūryba mums kalba apie gyvenimą?

80

M. Katiliškio stiliaus ypatybės.

79

Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra?

78

Ar žmogus gali pasikeisti?

77

Gamta lietuvių literatūroje.

76

Ar iš tiesų didžiausias žmogaus troškimas – būti įvertintam? Pasamprotaukite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

75

Mylintis žmogus XX a. literatūroje.

74

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

73

Maišto, kaip žmogaus tobulinimo variklio, vaizdavimas lietuvių literatūroje.

72

Patriotizmas lietuvių Literatūroje.

71

Dorovės tema lietuvių literatūroje.

70

Antano Baranausko kūrybos stiliaus ypatybės.

69

Pasirinkimo problema lietuvių literatūroje.

68

Tarpukario 20-metis – lietuvių literatūros aukso amžius.

67

Lietuvių inteligentų likimas XX a. vidurio okupacijų laikotarpiu.

66

Individo brandos kelias Vinco Mikolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

65

Ką Lietuvos kūrėjams reiškia būti lietuviu?

64

Justino Marcinkevičiaus kūrybos stiliaus ypatybės.

63

Žmogaus siekio kurti tobulesnį pasaulį išaukštinimas lietuvių literatūroje.

62

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

61

Gamtos ir žmogaus ryšys lietuvių literatūroje.

60

Tėvynės tema lietuvių literatūroje.

59

Žmogaus vertybės lietuvių literatūroje.

58

Šatrijos Raganos kūrybos stiliaus ypatybės.

57

Kokie idealai ginami lietuvių literatūroje?

56

Besiaukojančių žmonių paveikslai lietuvių literatūroje

55

Pagoniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo sankirtos.

54

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.

53

Lietuvių literatūros kūrėjai – dvasininkai.

52

Tikėjimo svarba senosios lietuvių literatūros tekstuose.

51

Žmogaus pastangos pasipriešinti blogiui istorinių įvykių fone.

50

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo įtaka lietuvių rašytojų kūrybai.

49

Namai ir benamystė XXa. vidurio poezijoje.

48

Garbės samprata lietuvių literatūroje.

47

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje.

46

Kaip išlikti žmogumi kritinėmis situacijomis?

45

Tauta istorijoje ir literatūroje. Pasirinkite 3 autorius ir aptarkite tautos likimą istoriniu ir literatūriniu aspektais.

44

Žmonių ryšio svarba lietuvių novelistikoje. Remdamiesi skaitytais kūriniais, aptarkite, kuo novelių veikėjai įdomus šiuolaikiniam skaitytojui.

43

Už ką atsakingas žmogus?

42

Istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

41

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje.

40

Žmogiškumo ir smurto akistatos situacijos XX a. lietuvių prozoje.

39

Moters vaizdavimas XX a. lietuvių literatūroje.

38

Tautinės tapatybės ženklai lietuvių literatūroje.

37

Prisiminimų svarba literatūroje.

36

Moters įtaka vyrui lietuvių literatūroje.

35

Kam žmogui duota kalba? Argumentuotai paaiškinkite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

34

Asmeninės laisvės problema lietuvių literatūroje.

33

Praradimas kaip kūrinio įkvėpimo šaltinis.

32

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

31

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje.

30

Ar literatūra padeda pažinti pasaulį ir save?

29

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje.

28

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literaturoje.

27

Kaip gyvenimo išbandymai pakeičia žmogų?

26

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

25

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

24

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.

23

Koks žmogus vaizduojamas skirtingų epochų literatūroje?

22

Nereikalingo žmogaus drama Jurgio Savickio kūryboje.

21

Žemdirbiška pasaulėjautos tema K. Donelaičio ir Vaižganto kūryboje.

20

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

19

Kuriuos lietuvių autorių kūrinius galima vadinti liūdnomis istorijomis?

18

Kaip lietuvių rašytojai apibūdina meilę?

17

Apie kokias vertybes kalbama lietuvių literatūroje?

16

Ar literatūrą galima vadinti istorinės patirties liudytoja?

15

Lietuviškoji tematika A. Mickevičiaus kūryboje.

14

Aukštosios būties akimirkos lietuvių literatūroje.

13

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.

12

Ar literatūros ekranizacijos ir inscenizacijos padeda suprasti kūrinį?

11

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

10

Savęs ieškojimas lietuvių literatūroje.

9

Tobulo pasaulio samprata literatūroje.

8

Žmogaus ir Tėvynės tema literatūroje.

7

Tėvynės tema egzodo poezijoje.

6

Lietuvos ir lietuvio įvaizdis lietuvių literatūroje

5

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra?

4

Baudžiavos vaizdavimas lietuvių literatūroje.

3

Meilės samprata lietuvių literatūroje.

2

Gailestingumas lietuvių literatūroje.

1

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai