10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2018

Pasirinkite potemę


116

Salomėja Nėris – pasmerkti ar išteisinti?

115

Kaip vaizduojamas žmogus lietuvių literatūroje?

114

Lietuvių tautos istorinis kelias Justino Marcinkevičiaus draminėje trilogijoje.

113

Nuolankumas – neigiama ar teigiama žmogaus savybė?

112

Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje.

111

Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

110

Ar rašytojo biografija daro įtaką jo kūrybai?

109

Gyventi sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

108

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

107

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

106

Tautos istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

105

Kaip literatūra padeda jaunam žmogui pažinti save ir suprasti kas yra svarbiausia?

104

Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais pagrįskite mintį, kad svarbiausias žmogaus poelgių teisėjas- sąžinė.

103

Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina.

102

Kova už tautiškumą lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie kovą už tautiškumą lietuvių literatūroje.

101

Tautos praeitis – dabarties pamatas. Kalbėjimas apie tautos praeitį ir dabartį.

100

Vertybių kaita lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertybių kaitą lietuvių literatūroje.

99

Ar senoji lietuvių literatūra gali būti įdomi šiuolaikiniam žmogui?

98

Kokią įtaką šiandienos visuomenei ir kultūrai daro Lietuvai nusipelnusios asmenybės?

97

Santykių šeimoje vaizdavimas lietuvių literatūroje.

96

Kalbėjimas apie sovietmetį Lietuvoje.

95

Egzistencinės vienatvės tema lietuvių literatūroje.

94

Tėvų įtaka vaikų gyvenime lietuvių literatūroje.

93

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

92

Veikėjų paveikslų įvairiapusiškumas XXa. lietuvių literatūroje.

91

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę tevynei lietuvių literatūroje.

90

Gyvenime yra svarbesnių dalykų nei visuomenės nustatytos taisyklės.

89

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

88

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingą?

87

Žmogaus ir gamtos ryšys praeityje ir šiandien lietuvių literatūroje.

86

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą?

85

Ar kovoti su blogiu ar su juo susitaikyti?

84

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

83

Kaip išlikti savimi ir sugebėti džiaugtis kritinėse situacijose?

82

Motinos paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie motinos paveikslą lietuvių literatūroje.

81

Memuarai puikus žanras norint papasakoti apie save, kitus žmones ir perteikti istoriją. Kalbėjimas apie memuarus.

80

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje.

79

Kokie egzistenciniai klausimai, kamuojantys literatūros veikėjus, aktualūs ir šiandien?

78

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Kalbėjimas apie karo poveikį lietuvių rašytojų kūrybai.

77

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie moterų paveikslius lietuvių literatūroje.

76

Kaip žmogus kuria tobulesnį pasaulį lietuvių literatūroje?

75

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

74

Lietuvos peizažas skirtingų epochų kūriniuose.

73

Idealizuotos Lietuvos paveikslas J. Radvano herojiniame epe ,,Radviliada” ir ironiškas požiūris į Lietuvą M. Ivaškevičiaus dramoje ,,Madagaskaras”.

72

Literatūra – rašytojo gyvenimo atspindys.

71

Kaip literatūroje vertinamas žmogaus siekis keisti pasaulį?

70

Ar lietuviai – patriotų tauta?

69

Koks žemdirbio pasaulis vaizduojamas lietuvių literatūroje?

68

Kalbėjimas apie tautą istorijoje ir literatūroje. Tauta istorijoje ir literatūroje.

67

Beprotybės interpretacija lietuvių literatūroje.

66

Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje.

65

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje.

64

Kokios senosios lietuvių literatūros idėjos yra svarbios šių dienų žmogui?

63

Emigranto kančią lietuvių literatūroje. Apie emigranto kančią lietuvių literatūroje.

62

Moters paveikslas lietuvių prozoje.

61

Pokario memuaristika – autentiškas egzistencinių patirčių liudijimas ir totalitarinių sistemų demaskavimas.

60

Kaltės ir atleidimo motyvas lietuvių literatūroje.

59

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

58

Lietuvių literatūros raida 1918–1940 metais. Kalbėjimas apie lietuvių literatūros raidą.

57

Vaiko patirtys lietuvių literatūroje.

56

Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.

55

Ko mus moko literatūra?

54

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje?

53

Kokios vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje?

52

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

51

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

50

Kaip literatūros tekstai formuoja požiūrį į tautos istoriją?

49

Katastrofų laikotarpio žmogaus prioritetai.

48

Kaip ironija padeda suvokti gyvenimo vertybes? Kalbėjimas apie gyvenimo vertybes.

47

Meilės tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę.

46

Patriotizmas tai taurus darbas savo tautai jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį.

45

Kaltės ir atsakomybės tema lietuvių literatūroje.

44

Laimės samprata (lietuvių) kultūrinėje tradicijoje ir literatūroje.

43

Kaip vaizduojamas pokario žmogus lietuvių literatūroje?

42

„Joks menas nesuteikia tiek informacijos apie žmogų kaip literatūra“ (V. Juknaitė). Pagriskite arba paneikite šią mintį, remdamiesi literatūros ir vaizduojamojo meno pavyzdziais.

41

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą? Kalbėjimas apie žmonių likimą ir praradimus.

40

Vaikystės patyrimai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vaikystės patyrimus lietuvių literatūroje.

39

Dvaras lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvarą lietuvių literatūroje.

38

Koks vaizduojamas tėvas ir jo santykis su šeima lietuvių literatūroje?

37

Ką šiandien reiškia būti lietuviu?

36

Daug žmonių emigravo ir vis emigruoja iš Lietuvos. Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę?

35

Pasakų motyvai S. Nėries eilėraščiuose ir poemose.

34

Kalbėjimas apie tėvo paveikslą. Tėvo paveikslas. Gero ir blogo tėvo palyginimas.

33

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas literatūroje.

32

Kaip lietuvių literatūroje vaizduojamas herojus? Kalbėjimas apie herojaus paveikslą lietuvių literatūroje.

31

Vienatvės patirtys lietuvių literatūroje.

30

Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui?

29

Namų ir pasaulio priešprieša. Kalbėjimas apie namų ir pasaulio priešpriešą.

28

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje.

27

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje.

26

Emigranto dalia lietuvių rašytojų biografijose ir kūryboje.

25

Ironija lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie ironiją lietuvių literatūroje.

24

Sovietmetis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie sovietmetį lietuvių literatūroje.

23

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

22

Ironija ir saviironija – raiškos bruožai, ypač būdingi moderniajai literatūrai. Pagrįskite šį teiginį pasirinktų autorių kūryba.

21

Laimės problema lietuvių literatūroje.

20

Kaip literatūra padeda pažinti tautos istoriją?

19

Tvirta ir profesionali kariuomenė – saugios valstybės garantas.

18

Žmogaus dvasinis grožis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvasinį grožį.

17

Žmogaus gerumo samprata lietuvių literatūroje.

16

Salomėjos Nėries stiliaus ypatybės. Kalbėjimas apie S. Nėries stiliaus ypatybes.

15

Laisvės, tėvynės meilės ir tiesos vertybės lietuvių literatūroje.

14

Asmens ir jo vertybių išbandymo vaizdavimas XX a. vidurio katastrofų laikotarpio literatūroje.

13

Gimtąją kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda tautai išlikti.

12

Negatyvi individo prigimtis lietuvių literatūroje.

11

Tragiškų istorinių įvykių atspindžiai lietuvių literatūroje.

10

Vienišumo ir meilės patirtys lietuvių literatūroje.

9

Ką išgyvena žmogus ne savo noru atskirtas nuo Tėvynės?

8

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį?

7

Ar pareiga viena iš svarbiausių vertybių?

6

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje?

5

Kalbėjimas apie žmogų nakties pasaulyje.

4

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje.

3

Kalbėjimas apie skriaudą ir kaltę lietuvių literatūroje.

2

Antanas Škėma – vienas ryškiausių egzodo rašytojų.

1

Žydų kultūros vaizdavimas lietuvių literatūroje.
2017

Pasirinkite potemę


179

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

178

Gailestingumas lietuvių literatūroje.

177

Meilės samprata lietuvių literatūroje.

176

Baudžiavos vaizdavimas lietuvių literatūroje.

175

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra?

174

Lietuvos ir lietuvio įvaizdis lietuvių literatūroje

173

Tėvynės tema egzodo poezijoje.

172

Žmogaus ir Tėvynės tema literatūroje.

171

Tobulo pasaulio samprata literatūroje.

170

Savęs ieškojimas lietuvių literatūroje.

169

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

168

Ar literatūros ekranizacijos ir inscenizacijos padeda suprasti kūrinį?

167

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.

166

Aukštosios būties akimirkos lietuvių literatūroje.

165

Lietuviškoji tematika A. Mickevičiaus kūryboje.

164

Ar literatūrą galima vadinti istorinės patirties liudytoja?

163

Apie kokias vertybes kalbama lietuvių literatūroje?

162

Kaip lietuvių rašytojai apibūdina meilę?

161

Kuriuos lietuvių autorių kūrinius galima vadinti liūdnomis istorijomis?

160

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

159

Žemdirbiška pasaulėjautos tema K. Donelaičio ir Vaižganto kūryboje.

158

Nereikalingo žmogaus drama Jurgio Savickio kūryboje.

157

Koks žmogus vaizduojamas skirtingų epochų literatūroje?

156

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.

155

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

154

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

153

Kaip gyvenimo išbandymai pakeičia žmogų?

152

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literaturoje.

151

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje.

150

Ar literatūra padeda pažinti pasaulį ir save?

149

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje.

148

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

147

Praradimas kaip kūrinio įkvėpimo šaltinis.

146

Asmeninės laisvės problema lietuvių literatūroje.

145

Kam žmogui duota kalba? Argumentuotai paaiškinkite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

144

Moters įtaka vyrui lietuvių literatūroje.

143

Prisiminimų svarba literatūroje.

142

Tautinės tapatybės ženklai lietuvių literatūroje.

141

Moters vaizdavimas XX a. lietuvių literatūroje.

140

Žmogiškumo ir smurto akistatos situacijos XX a. lietuvių prozoje.

139

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje.

138

Istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

137

Už ką atsakingas žmogus?

136

Žmonių ryšio svarba lietuvių novelistikoje. Remdamiesi skaitytais kūriniais, aptarkite, kuo novelių veikėjai įdomus šiuolaikiniam skaitytojui.

135

Tauta istorijoje ir literatūroje. Pasirinkite 3 autorius ir aptarkite tautos likimą istoriniu ir literatūriniu aspektais.

134

Kaip išlikti žmogumi kritinėmis situacijomis?

133

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje.

132

Garbės samprata lietuvių literatūroje.

131

Namai ir benamystė XXa. vidurio poezijoje.

130

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo įtaka lietuvių rašytojų kūrybai.

129

Žmogaus pastangos pasipriešinti blogiui istorinių įvykių fone.

128

Tikėjimo svarba senosios lietuvių literatūros tekstuose.

127

Lietuvių literatūros kūrėjai – dvasininkai.

126

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.

125

Pagoniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo sankirtos.

124

Besiaukojančių žmonių paveikslai lietuvių literatūroje

123

Kokie idealai ginami lietuvių literatūroje?

122

Šatrijos Raganos kūrybos stiliaus ypatybės.

121

Žmogaus vertybės lietuvių literatūroje.

120

Tėvynės tema lietuvių literatūroje.

119

Gamtos ir žmogaus ryšys lietuvių literatūroje.

118

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

117

Žmogaus siekio kurti tobulesnį pasaulį išaukštinimas lietuvių literatūroje.

116

Justino Marcinkevičiaus kūrybos stiliaus ypatybės.

115

Ką Lietuvos kūrėjams reiškia būti lietuviu?

114

Individo brandos kelias Vinco Mikolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

113

Lietuvių inteligentų likimas XX a. vidurio okupacijų laikotarpiu.

112

Tarpukario 20-metis – lietuvių literatūros aukso amžius.

111

Pasirinkimo problema lietuvių literatūroje.

110

Antano Baranausko kūrybos stiliaus ypatybės.

109

Dorovės tema lietuvių literatūroje.

108

Patriotizmas lietuvių Literatūroje.

107

Maišto, kaip žmogaus tobulinimo variklio, vaizdavimas lietuvių literatūroje.

106

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

105

Mylintis žmogus XX a. literatūroje.

104

Ar iš tiesų didžiausias žmogaus troškimas – būti įvertintam? Pasamprotaukite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

103

Gamta lietuvių literatūroje.

102

Ar žmogus gali pasikeisti?

101

Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra?

100

M. Katiliškio stiliaus ypatybės.

99

Kuo įdomi J. Biliūno, J. Tumo – Vaižganto, A. Škėmos proza? Ką šių rašytojų kūryba mums kalba apie gyvenimą?

98

Meilė – pagrindinė laimės sąlyga. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

97

Kokį poveikį žmogui padarė sovietų ideologija?

96

Patriarchas lietuvių literatūroje.

95

Dvasinės stiprybės išbandymai lietuvių literatūros kūriniuose.

94

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

93

Didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

92

Moterų kurtos literatūros savitumas.

91

Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje.

90

Meilė – įkvėpimo šaltinis lietuvių literatūroje.

89

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

88

Moters vertybės atskleidžiamos lietuvių literatūroje.

87

Žmogus ir Dievas neoromantinėje literatūroje.

86

Kario paveikslas lietuvių literatūroje.

85

Kančia kaip dvasios išbandymas ribinėse situacijose. Pagrįskite lietuvių literatūros kūriniais.

84

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

83

Pavasario tema lietuvių literatūroje.

82

Tautosakos motyvai lietuvių literatūroje.

81

Meilės istorijos vaizduojamos lietuvių literatūroje

80

Gimtųjų namų praradimo tema lietuvių literatūroje.

79

Kokios išminties galima pasisemti iš tautosakos? Argumentuokite.

78

Našlaitystės motyvai lietuvių literatūroje ir Salomėjos Nėries lyrikoje.

77

Įsimintiniausi lietuvių personažai.

76

Lietuvos vedliai į nepriklausomybę.

75

Moters paveikslas lietuvių literatūroje.

74

Individo maištas lietuvių literatūroje.

73

Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?

72

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje.

71

Dvilypė žmogaus asmenybė lietuvių literatūroje

70

Meniškos prigimties žmogus XIX-XX a. lietuvių literatūroje.

69

Sovietmečio kritika moderniojoje lietuvių literatūroje.

68

Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje.

67

Moterys ir gyvenimo dramos lietuvių literatūroje

66

Moters likimas lietuvių literatūroje.

65

Tėvų įtaka vaikų gyvenime.

64

Žmogus ir tauta lietuvių poezijoje.

63

Kaip aprašoma asmenybės laikysena ribinėse situacijose lietuvių literatūroje?

62

Vidinių žmogaus išgyvenimų vaizdavimas lietuvių literatūroje.

61

Karo tema lietuvių literatūroje. Argumentuotai remdamiesi konkrečiais įvairių laikotarpių pavyzdžiais, papasakokite, kaip apie karą kalbama lietuvių literatūroje.

60

Meilės tema lietuvių literatūroje

59

Vertybės, atsiskleidžiančios katastrofų literatūroje.

58

Pareiga – viena iš svarbiausių vertybių lietuvių literatūroje.

57

Kitoks žmogus lietuvių literatūroje.

56

Kuo tautos praeitis svarbi ateičiai?

55

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

54

Šiuolaikinis žmogaus dvasinės paspirties šaltinis lietuvių literatūroje.

53

Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

52

Ar kaltės jausmas – dvasinio tobulėjimo veiksnys? Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais patvirtinkite ar paneikite šį teiginį.

51

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje

50

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

49

Ar keičiantis laikams, keičiasi ir tradicinės vertybės?

48

Dvilypės asmenybės XX a. vidurio lietuvių literatūroje.

47

“Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui”. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

46

Ar verta išsižadėti įsitikinimų? Patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

45

Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje.

44

Neoromantizmo apraiškos lietuvių literatūroje.

43

Skaudžios žmogaus patirties vaizdavimas katastrofų laikotarpio literatūroje.

42

Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną grėsmės akivaizdoje (prievartos pasaulyje).

41

Ar literatūra ugdo žmogaus moralę? Remkitės 2-3 lietuvių rašytojų kūryba.

40

Kokiomis spalvomis būtų galima nudažyti vaiko pasaulį? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

39

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje.

38

Kūrybos ir kūrėjo išaukštinimas lietuvių literatūroje.

37

Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje

36

Šeimos vertybės XX.a lietuvių literatūroje

35

Asmeninės dramos atspindžiai Salomėjos Nėries kūryboje.

34

Žmogaus praradimai ir atramos dūžtančiame pasaulyje

33

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

32

Žmogaus pasirinkimo tema lietuvių literatūroje.

31

Dažnai atrodo, kad šiuolaikinę literatūrą skaityti sudėtingiau negu senuosius klasikus, sakoma, kad jai reikia ypatingo pasirengimo. Pritarkite arba paneikite šį požiūrį, pateikite pavyzdžių.

30

Gyventi sau ar dėl kitų: ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus? Pagrįskite savo požiūrį literatūros pavyzdžiais.

29

,,Kančia prapuolusios būties žadintoja (Maceina)“ . Ką apie tai manote? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros kūriniais.

28

1930 m. buvo atlikta moksleivių apklausa. Į klausimą („Į kokį mirusįjį ar dar gyvenantį asmenį norėtum būti panašus ir kodėl?“) dauguma jaunimo atsakė taip: pirmą vietą skyrė Vytautui Didžiajam, paskui J.Basanavičiui, V. Kudirkai, Vaižgantui… Kaip Jums atrodo, kas nulėmė tokius mokinių atsakymus? / O kaip į šį klausimą atsakytų šių dienų moksleiviai? Kodėl?

27

Praeities autoriai kalba apie amžinus dalykus – žmogaus pašaukimą šioje žemėje, jo buvimo prasmę. Pagrįskite šį teiginį remdamiesi senosios literatūros pavyzdžiais.

26

Daujotytė yra pastebėjusi, kad moterų sukurta literatūra atskleidžia tą patį žmogaus gyvenimą, bet atskleidžia kitaip, atkreipia dėmesį į tai, kas vyrų apeinama, nepastebima – t.y. moterų paveikslai. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

25

Ar šiandien tebėra aktuali ir įdomi sovietmečiu kūrusių lietuvių rašytojų kūryba?

24

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

23

Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje.

22

Pasakotojas – išskirtinė kūrinio figūra. Pasirinkite kelis kūrinius ir apibūdinkite, kokie bruožai būdingi jų pasakotojui.

21

Laiko tėkmės išgyvenimas lyrikoje.

20

Rašytojas kalba ir kaip savo kartos atstovas. Pagrįskite, pasiremdami pasirinktų autorių kūryba.

19

Kaip literatūra vaizduoja kintančius gamtos ir žmogaus ryšius?

18

Kokias vertybes gina J. Apučio novelių pasakotojas?

17

Kasdienybės poetizavimas H. Radausko poezijoje.

16

Meilės poetizavimas S. Nėries poezijoje.

15

Istorijos tema Just. Marcinkevičiaus dramose.

14

Egzistenciniai klausimai V. Mačernio kūryboje.

13

Moters dvasinės stiprybės jėga S. Nėries ir J. Vaičiūnaitės poezijoje.

12

Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka?

11

Emigranto likimas A. Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir M. Ivaškevičiaus „Išvaryme“.

10

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje

9

„Teksto gelmėje visada slypi gyvenimo realybė, o galutinis interpretacijos tikslas – atrasti kūrinyje save, apmąstyti savo buvimo prasmę. Jei kūrinyje neradai savo buvimo tiesos – arba tu to kūrinio nesuvokei, arba tai ne kūrinys,“ – teigia literatūrologas R.Tamošaitis. Kurie kūriniai (kuris kūrinys) jums atvėrė buvimo tiesą, kaip padėjo suvokti save ir savo egzistencijos prasmę?

8

Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje.

7

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

6

Renesanso epochos ir šių dienų žmogaus pasaulėžiūros skirtumai ir panašumai

5

Literatūrologas Juozas Stonys teigia: „Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien šviesių ir tamsių spalvų derinius“. Pagrįskite šį teiginį, remdamiesi lietuvių literatūra

4

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje

3

Koks Lietuvos vaizdinys atsiveria Renesanso literatūroje?

2

Gamta H. Radausko poezijoje.

1

Darbo poetizavimas K. Donelaičio ir V. Kudirkos kūryboje.
1970

Pasirinkite potemę


99

Žmogaus ir šeimos santykis xx a. lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

98

Egzistencinės kančios ir vienatvės temos modernioje lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

97

Vienišumo ir atstumtumo išgyvenimas lietuvių poezijoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

96

Literatūra – rašytojo gyvenimo atspindys. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

95

Sovietmečio literatūros žmogus. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

94

Prarastos tėvynės tema lyrikoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

93

Autoriaus ir veikėjo sąsajos XX a. prozoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

92

Neigiami personažai literatūroje. Kalbėjimas apie neigiamus personažus. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

91

Tradicijos 20 amžiaus literatūroje. Kalbėjimas apie tradicijas 20 amžiaus literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

90

Meilės samprata lietuvių literatūroje. Meilės tema. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

89

Kaltės ir atgailos motyvai Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinyje „Prie didelio kelio“. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

88

Tautinės tapatybės ženklai Renesanso literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

87

Kaip skaitytoją veikia literatūra? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

86

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo kasdienybė. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

85

Baronienės Rainakienės paveikslas V. Mykolaičio Putino romane „Altorių šešėly“. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

84

Kuo pasitikėjimas kitu žmogumi gali praturtinti žmogaus gyvenimą? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

83

Didžiausius dvasios stebuklus kuria skausmas ir kančia. Įrodyk arba paneik šią mintį, remdamasis literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

82

Kaip aplinka nulemia žmogaus gyvenimą? Argumentuok savo atsakymą, remdamasis literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

81

Kodėl svarbu neišduoti savo vertybių? Įrodyk savo mintis, remdamasis literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

80

Sąmoningas apsisprendimas prievartos pasaulyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

79

Rašytojai – moraliniai visuomenės mokytojai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

78

Kaip lietuvių raštijos kūrėjų veikla pakeitė Lietuvą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

77

Žmogaus pasaulėjauta lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

76

Apie kokius dvasinio pasaulio turtus kalbama lietuvių literatūroje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

75

Gyvenimo vertės klausimai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

74

Kaip lietuvių literatūroje suprantamas kūrybinis įkvėpimas? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

73

Gyvenimo proza ir poezija J.Vaičiūnaitės poezijoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

72

Gimtosios kalbos tema Just.Marcinkevičiaus kūryboje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

71

Psichologinis vyro paveikslas XX a. pabaigos lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

70

Istorijos pasakojimas lietuvių memuaristikoje / dienoraščiuose. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

69

Psichologinis moters paveikslas šiuolaikinėje lietuvių moterų literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

68

Šeimos modeliai XXa. lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

67

Vertybių problema partizanų literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

66

Kokius veikėjų poelgius galite pavadinti lemtingais? Argumentuokite remdamiesi skirtingų istorinių laikotarpių literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

65

Meilės ir mirties vaizdavimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

64

Tautinės vertybės lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

63

Humaniškumo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

62

Išdidūs žmonės lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

61

Vaiko kelias į dvasinę brandą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

60

Laiminga ir nelaiminga meilė Lietuvos literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

59

Ar lietuviai – miško tauta? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

58

Literatūros kūrinys – istorinis ir politinis tautos gyvenimo veiksnys. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

57

Tradicijos ir modernumo sankirta literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

56

Kūrėjo gyvenimo faktai kūrinyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

55

Romantizmo idėjų žavesys ir jų aktualumas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

54

Kalbėjimas apie Renesanso ir Baroko epochos asmenybes. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

53

Kokią įtaką tautinio atgimimo laikotarpiu turi iškilios asmenybės? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

52

Patriotizmas – tai taurus darbas savo tautai, jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

51

Kodėl žmogui svarbūs prisiminimai? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

50

Žmogus prievartos pasaulyje. Kalbėjimas apie žmogų prievartos pasaulyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

49

Pasirinkimo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

48

Ar iš tiesų kančia padeda žmogui pažinti save? Įrodykite šią mintį literatūriniais pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

47

Žmogaus ir visuomenės netobulumo priežaščių ieškojimas ir atskleidimas lietuvių realizmo prozoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

46

Siekis grąžinti kultūros tradicijas ir istorinę atmintį lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

45

Literatūra – istorinės patirties liudijimas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

44

Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo įtaka rašytojų kūrybai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

43

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

42

Namų svarbos suvokimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

41

Kodėl žmogui svarbi tėvynė? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

40

Meilės galia lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilės galią lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

39

Moters dalia lietuvių moterų kūryboje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

38

Herojaus paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie herojų lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

37

Žmogus esi tiek, kiek tau rūpi kiti. Kalbėjimas apie žmogiškumą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

36

Kodėl žmonės susvetimėja? Susvetimėjimo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

35

Kodėl knyga yra nemirtinga ir informacinių technologijų amžiuje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

34

Kaip literatūra gali suvienyti tautą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

33

Renesanso epochą atstovaujančios asmenybės. Kalbėjimas apie renesanso epochos atstovaujančias asmenybes. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

32

Atjautos tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie atjautos temą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

31

Žemdirbio vertės akcentavimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

30

Dekalogo (dešimt Dievo įsakymų) atspindžiai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

29

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

28

Lietuvio paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

27

Kryptingai veikiančios asmenybės poveikis kultūrai ir visuomenei. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

26

Ar žiauri tikrovė gali pakeisti žmogaus vertybes? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

25

Kokius egzistencinius klausimus žmogui kelia grožinė lietuvių literatūra? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

24

Įdomiausi lietuvių literatūros kūriniai. Kalbėjimas apie įdomiausius lietuvių literatūros kūrinius. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

23

Praeitis – ateities mokytojas. Kalbėjimas apie praeitį, kaip ateities mokytoją. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

22

Žmogiškumo svarba lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie žmogiškumo svarbą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

21

Koks gimtojo krašto vaizdas atskleidžiamas lietuvių poetų eilėraščiuose? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

20

Valdovai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie valdovų paveikslus lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

19

Veidmainystė ir tikrumo santykis lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

18

Ilgesys ir kančia kaip kūrybinio įkvėpimo šaltiniai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

17

Vyriškumo samprata lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vyriškumą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

16

Ką reiškia būti išmintingam? Kalbėjimas apie išmintingumą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

15

Romantinės pasaulėžiūros atšvaitai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

14

Atminties galia lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie atminties galią lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

13

Įsipareigojimas tėvynei ir visuomenei lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

12

Asmeninės laimės siekis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie asmeninės laimės siekį lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

11

Gyvenimo kelio pasirinkimo problema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

10

Ar meilė yra kūrėjo įkvėpimo šaltinis? Kalbėjimas apie meilę, kaip kurėjo įkvėpimo šaltinį. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

9

Išdavystė keičia žmogų. Kalbėjimas apie tai, kaip išdavystė keičia žmogų. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

8

Spaudos dradimo metų atspindžiai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie spaudos draudimą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

7

Ar meilė įkvepia menininkus kurti? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

6

Žmogaus atramos “dūžtančių formų” pasaulyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

5

Kodėl turėtume rūpintis gamta? Kalbėjimas apie gamtos svarbą lietuvių literatūroje. Žmogaus ir gamtos ryšis. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

4

Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literaturoje. Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos ryšį lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

3

Krikščioniškos etikos atskleidimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

2

Darbo reikšmė ir prasmė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

1

Amžinosios vertybės ir jų kaita lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai