12 klasės (PUPP) kalbėjimo potemės

12 klasė

Pasirinkite potemę


458

Ar kenčia žmogus palikęs gimtuosius namus?

457

Kaip krikščioniškosios vertybės atsispindi lietuvių literatūroje?

456

Laisvės ir prievartos tema.

455

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

454

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

453

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

452

Žmogaus laisvės samprata literatūroje.

451

Atjauta ir gailestis lietuvių literatūroje.

450

Praradimai kaip kūrybinis įkvėpimas lietuvių literatūroje.

449

Antikos mitų interpretacija Lietuvos literatūroje.

448

Talentingo žmogaus lemtis XX a. lietuvių literatūroje.

447

Krikščioniškoji etika lietuvių literatūroje.

446

Žmogaus pasirinkimas kritinėse situacijose.

445

Kodėl žmogui sunku be tėvynės?

444

Kūrybiniam įkvėpimui reikalingas praradimas.

443

Ar pats žmogus susikuria kalėjimą, kuriame gyvena?

442

Meilė ir žmogiškumas literatūroje.

441

Vienatvė – žmogaus draugė ar priešė?

440

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

439

Netekties tema literaturoje.

438

Individo ir bendruomenės santykis XX amžiuje.

437

Amžinųjų vertybių šviesa literatūroje.

436

Kokią gyvenimo prasmę įžvelgia skirtingų laikotarpių rašytojai?

435

Gyveni sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

434

Ar žiauri tikrovė gali pakeisti žmogaus vertybes?

433

Šeimos vertybės lietuvių literatūroje.

432

Meilė ir pareiga lietuvių literatūroje.

431

Jauno žmogaus siekiai lietuvių literatūroje.

430

Žemdirbio pasaulio vaizdavimas lietuvių literatūroje.

429

Tėvynės meilės ir pilietiškumo tema lietuvių literatūroje.

428

Tėvynės tema Salomėjos Nėries poezijoje.

427

Žmogaus ir tėvynės santykis lietuvių literatūroje.

426

Skaudūs asmeniniai išgyvenimai lietuvių literatūroje.

425

Pilietiškumo tema Lietuvos literatūroje.

424

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

423

Šeimos daroma įtaka asmenybės formavimuisi XXa. literatūroje.

422

Žmogaus likimas istorinių katastrofų laikotarpiu.

421

Apsisprendimo tema lietuvių literatūroje.

420

Ar autoriaus biografija padeda suprasti jo kūryba?

419

Dėl ko verta aukotis?

418

Susvetimėjimo tema literatūroje.

417

Ar įmanoma būti herojiška asmenybe ribinėse situacijose?

416

Meilė žmogaus gyvenimo variklis.

415

Su kokiais iššūkiais susiduria žmogus?

414

Du vagys. Pagal J. Biliūno ir J. Savickio noveles.

413

Kūrybingas liaudies žmogus lietuvių literatūroje.

412

Žmogiškumo tema lietuvių literatūroje.

411

Amžinosios vertybės lietuvių literatūroje.

410

Ar atlaidumas silpno žmogaus bruožas?

409

Neigiami personažai literatūroje. Kalbėjimas apie neigiamus personažus

408

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai?

407

Ar istorinės aplinkybės keičia žmogaus likimą?

406

Veikėjų paveikslai K. Donelaičio poemoje „Metai“.

405

Kodėl žmonėms sunku būti laimingiems?

404

Ar žiauri tikrovė gali pakeisti žmogaus vertybes?

403

Laisvė – viena svarbiausių egzistencinių sąvokų. Kalbėjimas apie laisvę.

402

Meilė gali būti ir kančia, ir stiprybė.

401

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

400

Kaip apibūdinama meilė lietuvių literatūroje? Meilės tema lietuvių literatūroje.

399

Savęs pažinimo svarba lietuvių literatūroje. Kodėl svarbu pažinti save?

398

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

397

Kokia veikla žmogaus gyvenimą daro prasmingą?

396

Pareigos ir asmeninės laimės tema lietuvių literatūroje.

395

Kokia veikla žmogaus gyvenimą daro prasmingą?

394

Salomėja Nėris – pasmerkti ar išteisinti?

393

Kaip vaizduojamas žmogus lietuvių literatūroje?

392

Lietuvių tautos istorinis kelias Justino Marcinkevičiaus draminėje trilogijoje.

391

Nuolankumas – neigiama ar teigiama žmogaus savybė?

390

Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje.

389

Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

388

Ar rašytojo biografija daro įtaką jo kūrybai?

387

Gyventi sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

386

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

385

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

384

Tautos istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

383

Kaip literatūra padeda jaunam žmogui pažinti save ir suprasti kas yra svarbiausia?

382

Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais pagrįskite mintį, kad svarbiausias žmogaus poelgių teisėjas- sąžinė.

381

Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina.

380

Kova už tautiškumą lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie kovą už tautiškumą lietuvių literatūroje.

379

Tautos praeitis – dabarties pamatas. Kalbėjimas apie tautos praeitį ir dabartį.

378

Vertybių kaita lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertybių kaitą lietuvių literatūroje.

377

Ar senoji lietuvių literatūra gali būti įdomi šiuolaikiniam žmogui?

376

Kokią įtaką šiandienos visuomenei ir kultūrai daro Lietuvai nusipelnusios asmenybės?

375

Santykių šeimoje vaizdavimas lietuvių literatūroje.

374

Kalbėjimas apie sovietmetį Lietuvoje.

373

Egzistencinės vienatvės tema lietuvių literatūroje.

372

Tėvų įtaka vaikų gyvenime lietuvių literatūroje.

371

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

370

Veikėjų paveikslų įvairiapusiškumas XXa. lietuvių literatūroje.

369

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę tevynei lietuvių literatūroje.

368

Gyvenime yra svarbesnių dalykų nei visuomenės nustatytos taisyklės.

367

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

366

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingą?

365

Žmogaus ir gamtos ryšys praeityje ir šiandien lietuvių literatūroje.

364

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą?

363

Ar kovoti su blogiu ar su juo susitaikyti?

362

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

361

Kaip išlikti savimi ir sugebėti džiaugtis kritinėse situacijose?

360

Motinos paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie motinos paveikslą lietuvių literatūroje.

359

Memuarai puikus žanras norint papasakoti apie save, kitus žmones ir perteikti istoriją. Kalbėjimas apie memuarus.

358

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje.

357

Kokie egzistenciniai klausimai, kamuojantys literatūros veikėjus, aktualūs ir šiandien?

356

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Kalbėjimas apie karo poveikį lietuvių rašytojų kūrybai.

355

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie moterų paveikslus lietuvių literatūroje.

354

Kaip žmogus kuria tobulesnį pasaulį lietuvių literatūroje?

353

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

352

Lietuvos peizažas skirtingų epochų kūriniuose.

351

Idealizuotos Lietuvos paveikslas J. Radvano herojiniame epe ,,Radviliada” ir ironiškas požiūris į Lietuvą M. Ivaškevičiaus dramoje ,,Madagaskaras”.

350

Literatūra – rašytojo gyvenimo atspindys.

349

Kaip literatūroje vertinamas žmogaus siekis keisti pasaulį?

348

Ar lietuviai – patriotų tauta? Patriotiškumo tema lietuvių literatūroje.

347

Koks žemdirbio pasaulis vaizduojamas lietuvių literatūroje?

346

Kalbėjimas apie tautą istorijoje ir literatūroje. Tauta istorijoje ir literatūroje.

345

Beprotybės interpretacija lietuvių literatūroje.

344

Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje.

343

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje.

342

Kokios senosios lietuvių literatūros idėjos yra svarbios šių dienų žmogui?

341

Emigranto kančią lietuvių literatūroje. Apie emigranto kančią lietuvių literatūroje.

340

Moters paveikslas lietuvių prozoje.

339

Pokario memuaristika – autentiškas egzistencinių patirčių liudijimas ir totalitarinių sistemų demaskavimas.

338

Kaltės ir atleidimo motyvas lietuvių literatūroje.

337

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

336

Lietuvių literatūros raida 1918–1940 metais. Kalbėjimas apie lietuvių literatūros raidą.

335

Vaiko patirtys lietuvių literatūroje.

334

Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.

333

Ko mus moko literatūra?

332

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje?

331

Kokios vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje?

330

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

329

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

328

Kaip literatūros tekstai formuoja požiūrį į tautos istoriją?

327

Katastrofų laikotarpio žmogaus prioritetai.

326

Kaip ironija padeda suvokti gyvenimo vertybes? Kalbėjimas apie gyvenimo vertybes.

325

Meilės tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę.

324

Patriotizmas tai taurus darbas savo tautai jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį.

323

Kaltės ir atsakomybės tema lietuvių literatūroje.

322

Laimės samprata (lietuvių) kultūrinėje tradicijoje ir literatūroje.

321

Kaip vaizduojamas pokario žmogus lietuvių literatūroje?

320

„Joks menas nesuteikia tiek informacijos apie žmogų kaip literatūra“ (V. Juknaitė). Pagriskite arba paneikite šią mintį, remdamiesi literatūros ir vaizduojamojo meno pavyzdziais.

319

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą? Kalbėjimas apie žmonių likimą ir praradimus.

318

Vaikystės patyrimai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vaikystės patyrimus lietuvių literatūroje.

317

Dvaras lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvarą lietuvių literatūroje.

316

Koks vaizduojamas tėvas ir jo santykis su šeima lietuvių literatūroje?

315

Ką šiandien reiškia būti lietuviu?

314

Daug žmonių emigravo ir vis emigruoja iš Lietuvos. Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę?

313

Pasakų motyvai S. Nėries eilėraščiuose ir poemose.

312

Kalbėjimas apie tėvo paveikslą. Tėvo paveikslas. Gero ir blogo tėvo palyginimas.

311

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas literatūroje.

310

Kaip lietuvių literatūroje vaizduojamas herojus? Kalbėjimas apie herojaus paveikslą lietuvių literatūroje.

309

Vienatvės patirtys lietuvių literatūroje.

308

Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui?

307

Namų ir pasaulio priešprieša. Kalbėjimas apie namų ir pasaulio priešpriešą.

306

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje.

305

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje.

304

Emigranto dalia lietuvių rašytojų biografijose ir kūryboje.

303

Ironija lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie ironiją lietuvių literatūroje.

302

Sovietmetis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie sovietmetį lietuvių literatūroje.

301

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

300

Ironija ir saviironija – raiškos bruožai, ypač būdingi moderniajai literatūrai. Pagrįskite šį teiginį pasirinktų autorių kūryba.

299

Laimės problema lietuvių literatūroje.

298

Kaip literatūra padeda pažinti tautos istoriją?

297

Tvirta ir profesionali kariuomenė – saugios valstybės garantas.

296

Žmogaus dvasinis grožis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvasinį grožį.

295

Žmogaus gerumo samprata lietuvių literatūroje.

294

Salomėjos Nėries stiliaus ypatybės. Kalbėjimas apie S. Nėries stiliaus ypatybes.

293

Laisvės, tėvynės meilės ir tiesos vertybės lietuvių literatūroje.

292

Asmens ir jo vertybių išbandymo vaizdavimas XX a. vidurio katastrofų laikotarpio literatūroje.

291

Gimtąją kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda tautai išlikti.

290

Negatyvi individo prigimtis lietuvių literatūroje.

289

Tragiškų istorinių įvykių atspindžiai lietuvių literatūroje.

288

Vienišumo ir meilės patirtys lietuvių literatūroje.

287

Ką išgyvena žmogus ne savo noru atskirtas nuo Tėvynės?

286

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį?

285

Ar pareiga viena iš svarbiausių vertybių?

284

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje?

283

Kalbėjimas apie žmogų nakties pasaulyje.

282

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje.

281

Kalbėjimas apie skriaudą ir kaltę lietuvių literatūroje.

280

Antanas Škėma – vienas ryškiausių egzodo rašytojų.

279

Žydų kultūros vaizdavimas lietuvių literatūroje.

278

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

277

Gailestingumas lietuvių literatūroje.

276

Meilės samprata lietuvių literatūroje.

275

Baudžiavos vaizdavimas lietuvių literatūroje.

274

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra?

273

Lietuvos ir lietuvio įvaizdis lietuvių literatūroje

272

Tėvynės tema egzodo poezijoje.

271

Žmogaus ir Tėvynės tema literatūroje.

270

Tobulo pasaulio samprata literatūroje.

269

Savęs ieškojimas lietuvių literatūroje.

268

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

267

Ar literatūros ekranizacijos ir inscenizacijos padeda suprasti kūrinį?

266

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.

265

Aukštosios būties akimirkos lietuvių literatūroje.

264

Lietuviškoji tematika A. Mickevičiaus kūryboje.

263

Ar literatūrą galima vadinti istorinės patirties liudytoja?

262

Apie kokias vertybes kalbama lietuvių literatūroje?

261

Kaip lietuvių rašytojai apibūdina meilę?

260

Kuriuos lietuvių autorių kūrinius galima vadinti liūdnomis istorijomis?

259

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

258

Žemdirbiška pasaulėjautos tema K. Donelaičio ir Vaižganto kūryboje.

257

Nereikalingo žmogaus drama Jurgio Savickio kūryboje.

256

Koks žmogus vaizduojamas skirtingų epochų literatūroje?

255

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.

254

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

253

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

252

Kaip gyvenimo išbandymai pakeičia žmogų?

251

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje.

250

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje.

249

Ar literatūra padeda pažinti pasaulį ir save?

248

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje.

247

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

246

Praradimas kaip kūrinio įkvėpimo šaltinis.

245

Asmeninės laisvės problema lietuvių literatūroje.

244

Kam žmogui duota kalba? Argumentuotai paaiškinkite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

243

Moters įtaka vyrui lietuvių literatūroje.

242

Prisiminimų svarba literatūroje.

241

Tautinės tapatybės ženklai lietuvių literatūroje.

240

Moters vaizdavimas XX a. lietuvių literatūroje.

239

Žmogiškumo ir smurto akistatos situacijos XX a. lietuvių prozoje.

238

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje.

237

Istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje. Praeities vaizdavimas.

236

Už ką atsakingas žmogus?

235

Žmonių ryšio svarba lietuvių novelistikoje. Remdamiesi skaitytais kūriniais, aptarkite, kuo novelių veikėjai įdomus šiuolaikiniam skaitytojui.

234

Tauta istorijoje ir literatūroje. Pasirinkite 3 autorius ir aptarkite tautos likimą istoriniu ir literatūriniu aspektais.

233

Kaip išlikti žmogumi kritinėmis situacijomis?

232

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje.

231

Garbės samprata lietuvių literatūroje.

230

Namai ir benamystė XXa. vidurio poezijoje.

229

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo įtaka lietuvių rašytojų kūrybai.

228

Žmogaus pastangos pasipriešinti blogiui istorinių įvykių fone.

227

Tikėjimo svarba senosios lietuvių literatūros tekstuose.

226

Lietuvių literatūros kūrėjai – dvasininkai.

225

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.

224

Pagoniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo sankirtos.

223

Besiaukojančių žmonių paveikslai lietuvių literatūroje

222

Kokie idealai ginami lietuvių literatūroje?

221

Šatrijos Raganos kūrybos stiliaus ypatybės.

220

Žmogaus vertybės lietuvių literatūroje.

219

Tėvynės tema lietuvių literatūroje.

218

Gamtos ir žmogaus ryšys lietuvių literatūroje.

217

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

216

Žmogaus siekio kurti tobulesnį pasaulį išaukštinimas lietuvių literatūroje.

215

Justino Marcinkevičiaus kūrybos stiliaus ypatybės.

214

Ką Lietuvos kūrėjams reiškia būti lietuviu?

213

Individo brandos kelias Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

212

Lietuvių inteligentų likimas XX a. vidurio okupacijų laikotarpiu.

211

Tarpukario 20-metis – lietuvių literatūros aukso amžius.

210

Pasirinkimo problema lietuvių literatūroje.

209

Antano Baranausko kūrybos stiliaus ypatybės.

208

Dorovės tema lietuvių literatūroje.

207

Patriotizmas lietuvių literatūroje.

206

Maišto, kaip žmogaus tobulinimo variklio, vaizdavimas lietuvių literatūroje.

205

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

204

Mylintis žmogus XX a. literatūroje. Meilės tema XX a. lietuvių literatūroje.

203

Ar iš tiesų didžiausias žmogaus troškimas – būti įvertintam? Pasamprotaukite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

202

Gamta lietuvių literatūroje.

201

Ar žmogus gali pasikeisti?

200

Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra?

199

M. Katiliškio stiliaus ypatybės.

198

Kuo įdomi J. Biliūno, J. Tumo – Vaižganto, A. Škėmos proza? Ką šių rašytojų kūryba mums kalba apie gyvenimą?

197

Meilė – pagrindinė laimės sąlyga. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

196

Kokį poveikį žmogui padarė sovietų ideologija?

195

Patriarchas lietuvių literatūroje.

194

Dvasinės stiprybės išbandymai lietuvių literatūros kūriniuose.

193

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

192

Didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

191

Moterų kurtos literatūros savitumas.

190

Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje.

189

Meilė – įkvėpimo šaltinis lietuvių literatūroje.

188

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

187

Moters vertybės atskleidžiamos lietuvių literatūroje.

186

Žmogus ir Dievas neoromantinėje literatūroje.

185

Kario paveikslas lietuvių literatūroje.

184

Kančia kaip dvasios išbandymas ribinėse situacijose. Pagrįskite lietuvių literatūros kūriniais.

183

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

182

Pavasario tema lietuvių literatūroje.

181

Tautosakos motyvai lietuvių literatūroje.

180

Meilės istorijos vaizduojamos lietuvių literatūroje

179

Gimtųjų namų praradimo tema lietuvių literatūroje.

178

Kokios išminties galima pasisemti iš tautosakos? Argumentuokite.

177

Našlaitystės motyvai lietuvių literatūroje ir Salomėjos Nėries lyrikoje.

176

Įsimintiniausi lietuvių personažai.

175

Lietuvos vedliai į nepriklausomybę.

174

Moters paveikslas lietuvių literatūroje.

173

Individo maištas lietuvių literatūroje.

172

Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?

171

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje.

170

Dvilypė žmogaus asmenybė lietuvių literatūroje

169

Meniškos prigimties žmogus XIX-XX a. lietuvių literatūroje.

168

Sovietmečio kritika moderniojoje lietuvių literatūroje.

167

Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje.

166

Moterys ir gyvenimo dramos lietuvių literatūroje

165

Moters likimas lietuvių literatūroje.

164

Tėvų įtaka vaikų gyvenime.

163

Žmogus ir tauta lietuvių poezijoje.

162

Kaip aprašoma asmenybės laikysena ribinėse situacijose lietuvių literatūroje?

161

Vidinių žmogaus išgyvenimų vaizdavimas lietuvių literatūroje.

160

Karo tema lietuvių literatūroje.

159

Meilės tema lietuvių literatūroje

158

Vertybės, atsiskleidžiančios katastrofų literatūroje.

157

Pareiga – viena iš svarbiausių vertybių lietuvių literatūroje.

156

Kitoks žmogus lietuvių literatūroje.

155

Kuo tautos praeitis svarbi ateičiai?

154

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

153

Šiuolaikinis žmogaus dvasinės paspirties šaltinis lietuvių literatūroje.

152

Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

151

Ar kaltės jausmas – dvasinio tobulėjimo veiksnys? Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais patvirtinkite ar paneikite šį teiginį.

150

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje

149

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

148

Ar keičiantis laikams, keičiasi ir tradicinės vertybės?

147

Dvilypės asmenybės XX a. vidurio lietuvių literatūroje.

146

„Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui“. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

145

Ar verta išsižadėti įsitikinimų? Patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

144

Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje.

143

Neoromantizmo apraiškos lietuvių literatūroje.

142

Skaudžios žmogaus patirties vaizdavimas katastrofų laikotarpio literatūroje.

141

Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną grėsmės akivaizdoje (prievartos pasaulyje).

140

Ar literatūra ugdo žmogaus moralę? Remkitės 2-3 lietuvių rašytojų kūryba.

139

Kokiomis spalvomis būtų galima nudažyti vaiko pasaulį? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

138

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje.

137

Kūrybos ir kūrėjo išaukštinimas lietuvių literatūroje.

136

Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje

135

Šeimos vertybės XX.a lietuvių literatūroje

134

Asmeninės dramos atspindžiai Salomėjos Nėries kūryboje.

133

Žmogaus praradimai ir atramos dūžtančiame pasaulyje

132

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

131

Žmogaus pasirinkimo tema lietuvių literatūroje.

130

Dažnai atrodo, kad šiuolaikinę literatūrą skaityti sudėtingiau negu senuosius klasikus, sakoma, kad jai reikia ypatingo pasirengimo. Pritarkite arba paneikite šį požiūrį, pateikite pavyzdžių.

129

Gyventi sau ar dėl kitų: ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus? Pagrįskite savo požiūrį literatūros pavyzdžiais.

128

,,Kančia prapuolusios būties žadintoja (Maceina)“ . Ką apie tai manote? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros kūriniais.

127

1930 m. buvo atlikta moksleivių apklausa. Į klausimą („Į kokį mirusįjį ar dar gyvenantį asmenį norėtum būti panašus ir kodėl?“) dauguma jaunimo atsakė taip: pirmą vietą skyrė Vytautui Didžiajam, paskui J.Basanavičiui, V. Kudirkai, Vaižgantui… Kaip Jums atrodo, kas nulėmė tokius mokinių atsakymus? / O kaip į šį klausimą atsakytų šių dienų moksleiviai? Kodėl?

126

Praeities autoriai kalba apie amžinus dalykus – žmogaus pašaukimą šioje žemėje, jo buvimo prasmę. Pagrįskite šį teiginį remdamiesi senosios literatūros pavyzdžiais.

125

Daujotytė yra pastebėjusi, kad moterų sukurta literatūra atskleidžia tą patį žmogaus gyvenimą, bet atskleidžia kitaip, atkreipia dėmesį į tai, kas vyrų apeinama, nepastebima – t.y. moterų paveikslai. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

124

Ar šiandien tebėra aktuali ir įdomi sovietmečiu kūrusių lietuvių rašytojų kūryba?

123

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

122

Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje.

121

Pasakotojas – išskirtinė kūrinio figūra. Pasirinkite kelis kūrinius ir apibūdinkite, kokie bruožai būdingi jų pasakotojui.

120

Laiko tėkmės išgyvenimas lyrikoje.

119

Rašytojas kalba ir kaip savo kartos atstovas. Pagrįskite, pasiremdami pasirinktų autorių kūryba.

118

Kaip literatūra vaizduoja kintančius gamtos ir žmogaus ryšius?

117

Kokias vertybes gina J. Apučio novelių pasakotojas?

116

Kasdienybės poetizavimas H. Radausko poezijoje.

115

Meilės poetizavimas S. Nėries poezijoje.

114

Istorijos tema Just. Marcinkevičiaus dramose.

113

Egzistenciniai klausimai V. Mačernio kūryboje.

112

Moters dvasinės stiprybės jėga S. Nėries ir J. Vaičiūnaitės poezijoje.

111

Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka?

110

Emigranto likimas A. Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir M. Ivaškevičiaus „Išvaryme“.

109

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje

108

„Teksto gelmėje visada slypi gyvenimo realybė, o galutinis interpretacijos tikslas – atrasti kūrinyje save, apmąstyti savo buvimo prasmę. Jei kūrinyje neradai savo buvimo tiesos – arba tu to kūrinio nesuvokei, arba tai ne kūrinys,“ – teigia literatūrologas R.Tamošaitis. Kurie kūriniai (kuris kūrinys) jums atvėrė buvimo tiesą, kaip padėjo suvokti save ir savo egzistencijos prasmę?

107

Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje.

106

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

105

Renesanso epochos ir šių dienų žmogaus pasaulėžiūros skirtumai ir panašumai

104

Literatūrologas Juozas Stonys teigia: „Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien šviesių ir tamsių spalvų derinius“. Pagrįskite šį teiginį, remdamiesi lietuvių literatūra

103

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje

102

Koks Lietuvos vaizdinys atsiveria Renesanso literatūroje?

101

Gamta H. Radausko poezijoje.

100

Darbo poetizavimas K. Donelaičio ir V. Kudirkos kūryboje.

99

Iliuzijų ir tikrovės konfliktas literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

98

Liudo Vasario poeto kelias. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

97

Darbas neatsiejamas nuo žmogaus gyvenimo. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

96

Kiek žmogus yra laisvas kurti savo likimą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

95

Kaip meilė gali pakeisti žmogaus gyvenimą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

94

Kurėjo ir kūrybos tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

93

Egzistencializmo idėjos literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

92

Jaunimo gyvenimo problemos lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

91

Kaip išlikti tauriam prievartos pasaulyje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

90

Skaudžių individualizuotų išgyvenimų atskleidimo būdai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

89

Visuomenė prieš individą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

88

Namai, kaip nekintanti vertybė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

87

Kodėl lietuvių rašytojų sovietmečio kūriniai vertinami prieštaringai? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

86

Žmogaus išgyvenimai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

85

Vyriškumo krizė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

84

Literatūra – istorinės patirties liudytoja. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

83

Psichologiniai veikėjų paveikslai literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

82

Ko galima pasimokyti iš lietuvių literatūros? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

81

Žmonių susvetimėjimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

80

Sūnaus ir tėvo ryšys lietuvių prozoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

79

Vyro ir moters meilė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

78

Literatūra – istorinės žmonijos patirties liudijimas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

77

Pozityvios asmenybės paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

76

Gamtos vaizdavimas 20a. lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

75

Žmogaus išgyvenimai ir tragedijos skirtingų laikotarpių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

74

Dėl ko verta gyventi? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

73

Žmonių susvetimėjimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

72

Gyvenimo pilnatvė ir dramatizmas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

71

Įspūdingiausi literatūros kūriniai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

70

Ar meilė tėvynei vis dar vertybė? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

69

Ar praradimas gali paskatinti kūrėją kurti? Pagrįsti lietuvių literatūros pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

68

Žmogaus išgyvenimas lietuvių poezijoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

67

Žmogus ribinėje situacijoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

66

Su kokiais iššūkiais susiduria žmogus? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

65

Pasiaukojimo tema literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

64

Krikščioniškoji etika lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

63

Kuo tautos praeitis svarbi dabarčiai? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

62

Stereotipų ir išankstinių nuostatų įtaka žmogui. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

61

Ar reikia mokytis pralaimėti? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

60

Mylimosios paveikslas: tarp realybės ir fantazijos. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

59

Kas gražu ir brangu lietuvių poezijoje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

58

Asmenybių vaidmuo formuojant Lietuvos kultūrą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

57

Likimo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

56

Ar žmogus gali keisti savo gyvenimą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

55

Skirtingos menininkų laikysenos istorijos kryžkelėse. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

54

Ką žmogui reiškia šeima? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

53

Lyrinio pasakojimo tradicijos J. Biliūno novelėse. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

52

Santykių šeimoje vaizdavimas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

51

Amžinosios vertybės lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

50

Meilė tėvynei, gamtai ir kūrybai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

49

Kodėl žmogui svarbi tėvynė? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

48

Ar maištas padeda taisyti pasaulį? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

47

Buvimo savimi tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

46

Kenčiantis žmogus lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

45

Žmogaus prigimties tema J. Savickio novelėse. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

44

Moters paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

43

Motinos vaizdinys lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

42

Nelaimingo ir kenčiančio žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

41

Pareiga ir žmogiškumas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

40

Žmogiškumo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

39

Vyrų paveikslai literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

38

Laimės samprata literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

37

Kurių autorių kūryba yra aktualiausia ir įdomiausia šių laikų žmogui? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

36

Vertybių krizės atspindžiai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

35

Kovotojo paveikslas literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

34

Žmogaus kančia ir vidiniai konfliktai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

33

Kaip gyvenimo prasmę supranta žmogus? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

32

Kaip suvokiama laisvė lietuvių literatūroje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

31

Mylinčio ir vienišo žmogaus tema literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

30

Kokios blogio priežastys atskleidžiamos lietuvių literatūroje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

29

Kurios Renesanso ir Baroko asmenybės mane žavi? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

28

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

27

Šeimos svarba ugdant jauno žmogaus vertybes. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

26

Muzikos vertė XX a. pirmosios pusės nepriklausomos Lietuvos literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

25

Kaip kenčia žmogus, palikęs gimtinę? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

24

Dvasinė stiprybė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

23

Žmogaus asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

22

Savidestrukcijos tema literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

21

Blogio ir gėrio priešpriešos vaizdavimas literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

20

Kas trukdo žmogui būti laisvam? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

19

Kaip vaizduojami namai ir šeima XX a. pr.-XX a. vid. lietuvių literatūroje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

18

Vyro ir moters pasaulis literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

17

Hamleto sindromas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

16

Kaip vaizdavo meilę XX amžiaus rašytojai? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

15

Dėl ko verta gyventi? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

14

Kaip tampama nusikaltėliais? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

13

Ar sunkumuose slypi galimybės? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

12

Kokią įtaka skaitytojui turi literatūra? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

11

Gamta lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

10

Stiprios asmenybės lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

9

Kuo sudėtingas ir gražus išskirtinio žmogaus gyvenimas? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

8

Moters vaidmuo lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

7

Kilnumo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

6

Atjauta ir kaltė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

5

Kokius gyvenimo prioritetus renkasi XVIII a. apšvietos epochos personažai? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

4

Kaimo vaizdavimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

3

Abejonės ir kančios motyvas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

2

Vaiko paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

1

Žmogaus pasirinkimo problema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai