10 klasės kalbėjimai

spausk čia

12 klasės kalbėjimai

spausk čia
2018

Pasirinkite potemę


215

Salomėja Nėris – pasmerkti ar išteisinti?

214

Kaip vaizduojamas žmogus lietuvių literatūroje?

213

Lietuvių tautos istorinis kelias Justino Marcinkevičiaus draminėje trilogijoje.

212

Nuolankumas – neigiama ar teigiama žmogaus savybė?

211

Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje.

210

Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

209

Ar rašytojo biografija daro įtaką jo kūrybai?

208

Gyventi sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

207

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

206

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

205

Tautos istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

204

Kaip literatūra padeda jaunam žmogui pažinti save ir suprasti kas yra svarbiausia?

203

Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais pagrįskite mintį, kad svarbiausias žmogaus poelgių teisėjas- sąžinė.

202

Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina.

201

Kova už tautiškumą lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie kovą už tautiškumą lietuvių literatūroje.

200

Tautos praeitis – dabarties pamatas. Kalbėjimas apie tautos praeitį ir dabartį.

199

Vertybių kaita lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertybių kaitą lietuvių literatūroje.

198

Ar senoji lietuvių literatūra gali būti įdomi šiuolaikiniam žmogui?

197

Kokią įtaką šiandienos visuomenei ir kultūrai daro Lietuvai nusipelnusios asmenybės?

196

Santykių šeimoje vaizdavimas lietuvių literatūroje.

195

Kalbėjimas apie sovietmetį Lietuvoje.

194

Egzistencinės vienatvės tema lietuvių literatūroje.

193

Tėvų įtaka vaikų gyvenime lietuvių literatūroje.

192

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

191

Veikėjų paveikslų įvairiapusiškumas XXa. lietuvių literatūroje.

190

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę tevynei lietuvių literatūroje.

189

Gyvenime yra svarbesnių dalykų nei visuomenės nustatytos taisyklės.

188

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

187

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingą?

186

Žmogaus ir gamtos ryšys praeityje ir šiandien lietuvių literatūroje.

185

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą?

184

Ar kovoti su blogiu ar su juo susitaikyti?

183

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

182

Kaip išlikti savimi ir sugebėti džiaugtis kritinėse situacijose?

181

Motinos paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie motinos paveikslą lietuvių literatūroje.

180

Memuarai puikus žanras norint papasakoti apie save, kitus žmones ir perteikti istoriją. Kalbėjimas apie memuarus.

179

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje.

178

Kokie egzistenciniai klausimai, kamuojantys literatūros veikėjus, aktualūs ir šiandien?

177

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Kalbėjimas apie karo poveikį lietuvių rašytojų kūrybai.

176

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie moterų paveikslius lietuvių literatūroje.

175

Kaip žmogus kuria tobulesnį pasaulį lietuvių literatūroje?

174

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

173

Lietuvos peizažas skirtingų epochų kūriniuose.

172

Idealizuotos Lietuvos paveikslas J. Radvano herojiniame epe ,,Radviliada” ir ironiškas požiūris į Lietuvą M. Ivaškevičiaus dramoje ,,Madagaskaras”.

171

Literatūra – rašytojo gyvenimo atspindys.

170

Kaip literatūroje vertinamas žmogaus siekis keisti pasaulį?

169

Ar lietuviai – patriotų tauta?

168

Koks žemdirbio pasaulis vaizduojamas lietuvių literatūroje?

167

Kalbėjimas apie tautą istorijoje ir literatūroje. Tauta istorijoje ir literatūroje.

166

Beprotybės interpretacija lietuvių literatūroje.

165

Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje.

164

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje.

163

Kokios senosios lietuvių literatūros idėjos yra svarbios šių dienų žmogui?

162

Emigranto kančią lietuvių literatūroje. Apie emigranto kančią lietuvių literatūroje.

161

Moters paveikslas lietuvių prozoje.

160

Pokario memuaristika – autentiškas egzistencinių patirčių liudijimas ir totalitarinių sistemų demaskavimas.

159

Kaltės ir atleidimo motyvas lietuvių literatūroje.

158

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

157

Lietuvių literatūros raida 1918–1940 metais. Kalbėjimas apie lietuvių literatūros raidą.

156

Vaiko patirtys lietuvių literatūroje.

155

Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.

154

Ko mus moko literatūra?

153

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje?

152

Kokios vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje?

151

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

150

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

149

Kaip literatūros tekstai formuoja požiūrį į tautos istoriją?

148

Katastrofų laikotarpio žmogaus prioritetai.

147

Kaip ironija padeda suvokti gyvenimo vertybes? Kalbėjimas apie gyvenimo vertybes.

146

Meilės tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę.

145

Patriotizmas tai taurus darbas savo tautai jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį.

144

Kaltės ir atsakomybės tema lietuvių literatūroje.

143

Laimės samprata (lietuvių) kultūrinėje tradicijoje ir literatūroje.

142

Kaip vaizduojamas pokario žmogus lietuvių literatūroje?

141

„Joks menas nesuteikia tiek informacijos apie žmogų kaip literatūra“ (V. Juknaitė). Pagriskite arba paneikite šią mintį, remdamiesi literatūros ir vaizduojamojo meno pavyzdziais.

140

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą? Kalbėjimas apie žmonių likimą ir praradimus.

139

Vaikystės patyrimai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vaikystės patyrimus lietuvių literatūroje.

138

Dvaras lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvarą lietuvių literatūroje.

137

Koks vaizduojamas tėvas ir jo santykis su šeima lietuvių literatūroje?

136

Ką šiandien reiškia būti lietuviu?

135

Daug žmonių emigravo ir vis emigruoja iš Lietuvos. Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę?

134

Pasakų motyvai S. Nėries eilėraščiuose ir poemose.

133

Kalbėjimas apie tėvo paveikslą. Tėvo paveikslas. Gero ir blogo tėvo palyginimas.

132

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas literatūroje.

131

Kaip lietuvių literatūroje vaizduojamas herojus? Kalbėjimas apie herojaus paveikslą lietuvių literatūroje.

130

Vienatvės patirtys lietuvių literatūroje.

129

Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui?

128

Namų ir pasaulio priešprieša. Kalbėjimas apie namų ir pasaulio priešpriešą.

127

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje.

126

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje.

125

Emigranto dalia lietuvių rašytojų biografijose ir kūryboje.

124

Ironija lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie ironiją lietuvių literatūroje.

123

Sovietmetis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie sovietmetį lietuvių literatūroje.

122

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

121

Ironija ir saviironija – raiškos bruožai, ypač būdingi moderniajai literatūrai. Pagrįskite šį teiginį pasirinktų autorių kūryba.

120

Laimės problema lietuvių literatūroje.

119

Kaip literatūra padeda pažinti tautos istoriją?

118

Tvirta ir profesionali kariuomenė – saugios valstybės garantas.

117

Žmogaus dvasinis grožis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvasinį grožį.

116

Žmogaus gerumo samprata lietuvių literatūroje.

115

Salomėjos Nėries stiliaus ypatybės. Kalbėjimas apie S. Nėries stiliaus ypatybes.

114

Laisvės, tėvynės meilės ir tiesos vertybės lietuvių literatūroje.

113

Asmens ir jo vertybių išbandymo vaizdavimas XX a. vidurio katastrofų laikotarpio literatūroje.

112

Gimtąją kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda tautai išlikti.

111

Negatyvi individo prigimtis lietuvių literatūroje.

110

Tragiškų istorinių įvykių atspindžiai lietuvių literatūroje.

109

Vienišumo ir meilės patirtys lietuvių literatūroje.

108

Ką išgyvena žmogus ne savo noru atskirtas nuo Tėvynės?

107

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį?

106

Ar pareiga viena iš svarbiausių vertybių?

105

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje?

104

Kalbėjimas apie žmogų nakties pasaulyje.

103

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje.

102

Kalbėjimas apie skriaudą ir kaltę lietuvių literatūroje.

101

Antanas Škėma – vienas ryškiausių egzodo rašytojų.

100

Žydų kultūros vaizdavimas lietuvių literatūroje.

99

Kuo pasitikėjimas kitu žmogumi gali praturtinti žmogaus gyvenimą? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

98

Didžiausius dvasios stebuklus kuria skausmas ir kančia. Įrodyk arba paneik šią mintį, remdamasis literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

97

Kaip aplinka nulemia žmogaus gyvenimą? Argumentuok savo atsakymą, remdamasis literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

96

Kodėl svarbu neišduoti savo vertybių? Įrodyk savo mintis, remdamasis literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

95

Sąmoningas apsisprendimas prievartos pasaulyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

94

Rašytojai – moraliniai visuomenės mokytojai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

93

Kaip lietuvių raštijos kūrėjų veikla pakeitė Lietuvą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

92

Žmogaus pasaulėjauta lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

91

Apie kokius dvasinio pasaulio turtus kalbama lietuvių literatūroje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

90

Gyvenimo vertės klausimai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

89

Kaip lietuvių literatūroje suprantamas kūrybinis įkvėpimas? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

88

Gyvenimo proza ir poezija J.Vaičiūnaitės poezijoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

87

Gimtosios kalbos tema Just.Marcinkevičiaus kūryboje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

86

Psichologinis vyro paveikslas XX a. pabaigos lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

85

Istorijos pasakojimas lietuvių memuaristikoje / dienoraščiuose. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

84

Psichologinis moters paveikslas šiuolaikinėje lietuvių moterų literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

83

Šeimos modeliai XXa. lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

82

Vertybių problema partizanų literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

81

Kokius veikėjų poelgius galite pavadinti lemtingais? Argumentuokite remdamiesi skirtingų istorinių laikotarpių literatūros kūriniais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

80

Meilės ir mirties vaizdavimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

79

Tautinės vertybės lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

78

Humaniškumo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

77

Išdidūs žmonės lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

76

Vaiko kelias į dvasinę brandą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

75

Laiminga ir nelaiminga meilė Lietuvos literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

74

Ar lietuviai – miško tauta? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

73

Literatūros kūrinys – istorinis ir politinis tautos gyvenimo veiksnys. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

72

Tradicijos ir modernumo sankirta literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

71

Kūrėjo gyvenimo faktai kūrinyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

70

Romantizmo idėjų žavesys ir jų aktualumas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

69

Kalbėjimas apie Renesanso ir Baroko epochos asmenybes. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

68

Kokią įtaką tautinio atgimimo laikotarpiu turi iškilios asmenybės? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

67

Patriotizmas – tai taurus darbas savo tautai, jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

66

Kodėl žmogui svarbūs prisiminimai? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

65

Žmogus prievartos pasaulyje. Kalbėjimas apie žmogų prievartos pasaulyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

64

Pasirinkimo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

63

Ar iš tiesų kančia padeda žmogui pažinti save? Įrodykite šią mintį literatūriniais pavyzdžiais. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

62

Žmogaus ir visuomenės netobulumo priežaščių ieškojimas ir atskleidimas lietuvių realizmo prozoje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

61

Siekis grąžinti kultūros tradicijas ir istorinę atmintį lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

60

Literatūra – istorinės patirties liudijimas. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

59

Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo įtaka rašytojų kūrybai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

58

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

57

Namų svarbos suvokimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

56

Kodėl žmogui svarbi tėvynė? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

55

Meilės galia lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilės galią lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

54

Moters dalia lietuvių moterų kūryboje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

53

Herojaus paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie herojų lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

52

Žmogus esi tiek, kiek tau rūpi kiti. Kalbėjimas apie žmogiškumą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

51

Kodėl žmonės susvetimėja? Susvetimėjimo tema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

50

Kodėl knyga yra nemirtinga ir informacinių technologijų amžiuje? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

49

Kaip literatūra gali suvienyti tautą? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

48

Renesanso epochą atstovaujančios asmenybės. Kalbėjimas apie renesanso epochos atstovaujančias asmenybes. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

47

Atjautos tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie atjautos temą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

46

Žemdirbio vertės akcentavimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

45

Dekalogo (dešimt Dievo įsakymų) atspindžiai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

44

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

43

Lietuvio paveikslas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

42

Kryptingai veikiančios asmenybės poveikis kultūrai ir visuomenei. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

41

Ar žiauri tikrovė gali pakeisti žmogaus vertybes? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

40

Kokius egzistencinius klausimus žmogui kelia grožinė lietuvių literatūra? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

39

Įdomiausi lietuvių literatūros kūriniai. Kalbėjimas apie įdomiausius lietuvių literatūros kūrinius. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

38

Praeitis – ateities mokytojas. Kalbėjimas apie praeitį, kaip ateities mokytoją. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

37

Žmogiškumo svarba lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie žmogiškumo svarbą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

36

Koks gimtojo krašto vaizdas atskleidžiamas lietuvių poetų eilėraščiuose? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

35

Valdovai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie valdovų paveikslus lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

34

Veidmainystė ir tikrumo santykis lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

33

Ilgesys ir kančia kaip kūrybinio įkvėpimo šaltiniai. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

32

Vyriškumo samprata lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vyriškumą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

31

Ką reiškia būti išmintingam? Kalbėjimas apie išmintingumą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

30

Romantinės pasaulėžiūros atšvaitai lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

29

Atminties galia lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie atminties galią lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

28

Įsipareigojimas tėvynei ir visuomenei lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

27

Asmeninės laimės siekis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie asmeninės laimės siekį lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

26

Gyvenimo kelio pasirinkimo problema lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

25

Ar meilė yra kūrėjo įkvėpimo šaltinis? Kalbėjimas apie meilę, kaip kurėjo įkvėpimo šaltinį. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

24

Išdavystė keičia žmogų. Kalbėjimas apie tai, kaip išdavystė keičia žmogų. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

23

Spaudos dradimo metų atspindžiai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie spaudos draudimą. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

22

Ar meilė įkvepia menininkus kurti? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

21

Žmogaus atramos “dūžtančių formų” pasaulyje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

20

Kodėl turėtume rūpintis gamta? Kalbėjimas apie gamtos svarbą lietuvių literatūroje. Žmogaus ir gamtos ryšis. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

19

Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literaturoje. Kalbėjimas apie žmogaus ir gamtos ryšį lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

18

Krikščioniškos etikos atskleidimas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

17

Darbo reikšmė ir prasmė lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

16

Amžinosios vertybės ir jų kaita lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

15

Kalbėjimas apie gyvybės vertę lietuvių literatūroje. Ko yra verta gyvybė? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

14

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje. Kalbėjimas apie žmogaus prigimties vertinimą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

13

Meilės tema literatūros puslapiuose. Kalbėjimas apie meilę literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

12

Kas įkvėpia kūrėją rašyti? Kalbėjimas apie kūrėjo įkvėpimo šaltinį. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

11

Laimės paieškos lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie laimės paieškas lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

10

Lietuvių visuomenės ir literatūros santykis kelyje į nepriklausomybę. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

9

Ar kenčia žmogus palikęs gimtuosius namus? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

8

Krikščioniškos vertybės lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie krikščionikąsias vertybes lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

7

Jauno žmogaus siekiai literatūroje. Kalbėjimas apie jauno žmgaus siekių vaizdavimą literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

6

Kodėl žmogus jaučiasi vienišas? Kalbėjimas apie vienatvę. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

5

Kokie Lietuvos rašytojai prisidėjo prie Sąjūdžio veikos, aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybę? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

4

Kalbėjimas apie jausmus ir protą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

3

Žiaurumas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie žiaurumus lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

2

Holokaustas – galimybė įvertinti savąjį žmogiškumą. Kalbėjimas apie žmogiškumą holokausto laikotarpiu. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

1

Meilės tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilės vaizdavimą lietuvių literatūroje. – 12 klasės (VBE) kalbėjimas
2017

Pasirinkite potemę


179

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

178

Gailestingumas lietuvių literatūroje.

177

Meilės samprata lietuvių literatūroje.

176

Baudžiavos vaizdavimas lietuvių literatūroje.

175

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra?

174

Lietuvos ir lietuvio įvaizdis lietuvių literatūroje

173

Tėvynės tema egzodo poezijoje.

172

Žmogaus ir Tėvynės tema literatūroje.

171

Tobulo pasaulio samprata literatūroje.

170

Savęs ieškojimas lietuvių literatūroje.

169

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

168

Ar literatūros ekranizacijos ir inscenizacijos padeda suprasti kūrinį?

167

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.

166

Aukštosios būties akimirkos lietuvių literatūroje.

165

Lietuviškoji tematika A. Mickevičiaus kūryboje.

164

Ar literatūrą galima vadinti istorinės patirties liudytoja?

163

Apie kokias vertybes kalbama lietuvių literatūroje?

162

Kaip lietuvių rašytojai apibūdina meilę?

161

Kuriuos lietuvių autorių kūrinius galima vadinti liūdnomis istorijomis?

160

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

159

Žemdirbiška pasaulėjautos tema K. Donelaičio ir Vaižganto kūryboje.

158

Nereikalingo žmogaus drama Jurgio Savickio kūryboje.

157

Koks žmogus vaizduojamas skirtingų epochų literatūroje?

156

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.

155

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

154

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

153

Kaip gyvenimo išbandymai pakeičia žmogų?

152

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literaturoje.

151

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje.

150

Ar literatūra padeda pažinti pasaulį ir save?

149

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje.

148

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

147

Praradimas kaip kūrinio įkvėpimo šaltinis.

146

Asmeninės laisvės problema lietuvių literatūroje.

145

Kam žmogui duota kalba? Argumentuotai paaiškinkite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

144

Moters įtaka vyrui lietuvių literatūroje.

143

Prisiminimų svarba literatūroje.

142

Tautinės tapatybės ženklai lietuvių literatūroje.

141

Moters vaizdavimas XX a. lietuvių literatūroje.

140

Žmogiškumo ir smurto akistatos situacijos XX a. lietuvių prozoje.

139

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje.

138

Istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

137

Už ką atsakingas žmogus?

136

Žmonių ryšio svarba lietuvių novelistikoje. Remdamiesi skaitytais kūriniais, aptarkite, kuo novelių veikėjai įdomus šiuolaikiniam skaitytojui.

135

Tauta istorijoje ir literatūroje. Pasirinkite 3 autorius ir aptarkite tautos likimą istoriniu ir literatūriniu aspektais.

134

Kaip išlikti žmogumi kritinėmis situacijomis?

133

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje.

132

Garbės samprata lietuvių literatūroje.

131

Namai ir benamystė XXa. vidurio poezijoje.

130

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo įtaka lietuvių rašytojų kūrybai.

129

Žmogaus pastangos pasipriešinti blogiui istorinių įvykių fone.

128

Tikėjimo svarba senosios lietuvių literatūros tekstuose.

127

Lietuvių literatūros kūrėjai – dvasininkai.

126

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.

125

Pagoniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo sankirtos.

124

Besiaukojančių žmonių paveikslai lietuvių literatūroje

123

Kokie idealai ginami lietuvių literatūroje?

122

Šatrijos Raganos kūrybos stiliaus ypatybės.

121

Žmogaus vertybės lietuvių literatūroje.

120

Tėvynės tema lietuvių literatūroje.

119

Gamtos ir žmogaus ryšys lietuvių literatūroje.

118

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

117

Žmogaus siekio kurti tobulesnį pasaulį išaukštinimas lietuvių literatūroje.

116

Justino Marcinkevičiaus kūrybos stiliaus ypatybės.

115

Ką Lietuvos kūrėjams reiškia būti lietuviu?

114

Individo brandos kelias Vinco Mikolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

113

Lietuvių inteligentų likimas XX a. vidurio okupacijų laikotarpiu.

112

Tarpukario 20-metis – lietuvių literatūros aukso amžius.

111

Pasirinkimo problema lietuvių literatūroje.

110

Antano Baranausko kūrybos stiliaus ypatybės.

109

Dorovės tema lietuvių literatūroje.

108

Patriotizmas lietuvių Literatūroje.

107

Maišto, kaip žmogaus tobulinimo variklio, vaizdavimas lietuvių literatūroje.

106

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

105

Mylintis žmogus XX a. literatūroje.

104

Ar iš tiesų didžiausias žmogaus troškimas – būti įvertintam? Pasamprotaukite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

103

Gamta lietuvių literatūroje.

102

Ar žmogus gali pasikeisti?

101

Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra?

100

M. Katiliškio stiliaus ypatybės.

99

Kuo įdomi J. Biliūno, J. Tumo – Vaižganto, A. Škėmos proza? Ką šių rašytojų kūryba mums kalba apie gyvenimą?

98

Meilė – pagrindinė laimės sąlyga. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

97

Kokį poveikį žmogui padarė sovietų ideologija?

96

Patriarchas lietuvių literatūroje.

95

Dvasinės stiprybės išbandymai lietuvių literatūros kūriniuose.

94

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

93

Didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

92

Moterų kurtos literatūros savitumas.

91

Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje.

90

Meilė – įkvėpimo šaltinis lietuvių literatūroje.

89

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

88

Moters vertybės atskleidžiamos lietuvių literatūroje.

87

Žmogus ir Dievas neoromantinėje literatūroje.

86

Kario paveikslas lietuvių literatūroje.

85

Kančia kaip dvasios išbandymas ribinėse situacijose. Pagrįskite lietuvių literatūros kūriniais.

84

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

83

Pavasario tema lietuvių literatūroje.

82

Tautosakos motyvai lietuvių literatūroje.

81

Meilės istorijos vaizduojamos lietuvių literatūroje

80

Gimtųjų namų praradimo tema lietuvių literatūroje.

79

Kokios išminties galima pasisemti iš tautosakos? Argumentuokite.

78

Našlaitystės motyvai lietuvių literatūroje ir Salomėjos Nėries lyrikoje.

77

Įsimintiniausi lietuvių personažai.

76

Lietuvos vedliai į nepriklausomybę.

75

Moters paveikslas lietuvių literatūroje.

74

Individo maištas lietuvių literatūroje.

73

Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?

72

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje.

71

Dvilypė žmogaus asmenybė lietuvių literatūroje

70

Meniškos prigimties žmogus XIX-XX a. lietuvių literatūroje.

69

Sovietmečio kritika moderniojoje lietuvių literatūroje.

68

Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje.

67

Moterys ir gyvenimo dramos lietuvių literatūroje

66

Moters likimas lietuvių literatūroje.

65

Tėvų įtaka vaikų gyvenime.

64

Žmogus ir tauta lietuvių poezijoje.

63

Kaip aprašoma asmenybės laikysena ribinėse situacijose lietuvių literatūroje?

62

Vidinių žmogaus išgyvenimų vaizdavimas lietuvių literatūroje.

61

Karo tema lietuvių literatūroje. Argumentuotai remdamiesi konkrečiais įvairių laikotarpių pavyzdžiais, papasakokite, kaip apie karą kalbama lietuvių literatūroje.

60

Meilės tema lietuvių literatūroje

59

Vertybės, atsiskleidžiančios katastrofų literatūroje.

58

Pareiga – viena iš svarbiausių vertybių lietuvių literatūroje.

57

Kitoks žmogus lietuvių literatūroje.

56

Kuo tautos praeitis svarbi ateičiai?

55

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

54

Šiuolaikinis žmogaus dvasinės paspirties šaltinis lietuvių literatūroje.

53

Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

52

Ar kaltės jausmas – dvasinio tobulėjimo veiksnys? Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais patvirtinkite ar paneikite šį teiginį.

51

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje

50

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

49

Ar keičiantis laikams, keičiasi ir tradicinės vertybės?

48

Dvilypės asmenybės XX a. vidurio lietuvių literatūroje.

47

“Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui”. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

46

Ar verta išsižadėti įsitikinimų? Patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

45

Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje.

44

Neoromantizmo apraiškos lietuvių literatūroje.

43

Skaudžios žmogaus patirties vaizdavimas katastrofų laikotarpio literatūroje.

42

Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną grėsmės akivaizdoje (prievartos pasaulyje).

41

Ar literatūra ugdo žmogaus moralę? Remkitės 2-3 lietuvių rašytojų kūryba.

40

Kokiomis spalvomis būtų galima nudažyti vaiko pasaulį? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

39

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje.

38

Kūrybos ir kūrėjo išaukštinimas lietuvių literatūroje.

37

Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje

36

Šeimos vertybės XX.a lietuvių literatūroje

35

Asmeninės dramos atspindžiai Salomėjos Nėries kūryboje.

34

Žmogaus praradimai ir atramos dūžtančiame pasaulyje

33

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

32

Žmogaus pasirinkimo tema lietuvių literatūroje.

31

Dažnai atrodo, kad šiuolaikinę literatūrą skaityti sudėtingiau negu senuosius klasikus, sakoma, kad jai reikia ypatingo pasirengimo. Pritarkite arba paneikite šį požiūrį, pateikite pavyzdžių.

30

Gyventi sau ar dėl kitų: ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus? Pagrįskite savo požiūrį literatūros pavyzdžiais.

29

,,Kančia prapuolusios būties žadintoja (Maceina)“ . Ką apie tai manote? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros kūriniais.

28

1930 m. buvo atlikta moksleivių apklausa. Į klausimą („Į kokį mirusįjį ar dar gyvenantį asmenį norėtum būti panašus ir kodėl?“) dauguma jaunimo atsakė taip: pirmą vietą skyrė Vytautui Didžiajam, paskui J.Basanavičiui, V. Kudirkai, Vaižgantui… Kaip Jums atrodo, kas nulėmė tokius mokinių atsakymus? / O kaip į šį klausimą atsakytų šių dienų moksleiviai? Kodėl?

27

Praeities autoriai kalba apie amžinus dalykus – žmogaus pašaukimą šioje žemėje, jo buvimo prasmę. Pagrįskite šį teiginį remdamiesi senosios literatūros pavyzdžiais.

26

Daujotytė yra pastebėjusi, kad moterų sukurta literatūra atskleidžia tą patį žmogaus gyvenimą, bet atskleidžia kitaip, atkreipia dėmesį į tai, kas vyrų apeinama, nepastebima – t.y. moterų paveikslai. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

25

Ar šiandien tebėra aktuali ir įdomi sovietmečiu kūrusių lietuvių rašytojų kūryba?

24

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

23

Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje.

22

Pasakotojas – išskirtinė kūrinio figūra. Pasirinkite kelis kūrinius ir apibūdinkite, kokie bruožai būdingi jų pasakotojui.

21

Laiko tėkmės išgyvenimas lyrikoje.

20

Rašytojas kalba ir kaip savo kartos atstovas. Pagrįskite, pasiremdami pasirinktų autorių kūryba.

19

Kaip literatūra vaizduoja kintančius gamtos ir žmogaus ryšius?

18

Kokias vertybes gina J. Apučio novelių pasakotojas?

17

Kasdienybės poetizavimas H. Radausko poezijoje.

16

Meilės poetizavimas S. Nėries poezijoje.

15

Istorijos tema Just. Marcinkevičiaus dramose.

14

Egzistenciniai klausimai V. Mačernio kūryboje.

13

Moters dvasinės stiprybės jėga S. Nėries ir J. Vaičiūnaitės poezijoje.

12

Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka?

11

Emigranto likimas A. Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir M. Ivaškevičiaus „Išvaryme“.

10

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje

9

„Teksto gelmėje visada slypi gyvenimo realybė, o galutinis interpretacijos tikslas – atrasti kūrinyje save, apmąstyti savo buvimo prasmę. Jei kūrinyje neradai savo buvimo tiesos – arba tu to kūrinio nesuvokei, arba tai ne kūrinys,“ – teigia literatūrologas R.Tamošaitis. Kurie kūriniai (kuris kūrinys) jums atvėrė buvimo tiesą, kaip padėjo suvokti save ir savo egzistencijos prasmę?

8

Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje.

7

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

6

Renesanso epochos ir šių dienų žmogaus pasaulėžiūros skirtumai ir panašumai

5

Literatūrologas Juozas Stonys teigia: „Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien šviesių ir tamsių spalvų derinius“. Pagrįskite šį teiginį, remdamiesi lietuvių literatūra

4

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje

3

Koks Lietuvos vaizdinys atsiveria Renesanso literatūroje?

2

Gamta H. Radausko poezijoje.

1

Darbo poetizavimas K. Donelaičio ir V. Kudirkos kūryboje.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 8-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai