12 klasės (PUPP) kalbėjimo potemės

12 klasė

Pasirinkite potemę


359

Ar kenčia žmogus palikęs gimtuosius namus?

358

Kaip krikščioniškosios vertybės atsispindi lietuvių literatūroje?

357

Laisvės ir prievartos tema.

356

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

355

Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?

354

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

353

Žmogaus laisvės samprata literatūroje.

352

Atjauta ir gailestis lietuvių literatūroje.

351

Praradimai kaip kūrybinis įkvėpimas lietuvių literatūroje.

350

Antikos mitų interpretacija Lietuvos literatūroje.

349

Talentingo žmogaus lemtis XX a. lietuvių literatūroje.

348

Krikščioniškoji etika lietuvių literatūroje.

347

Žmogaus pasirinkimas kritinėse situacijose.

346

Kodėl žmogui sunku be tėvynės?

345

Kūrybiniam įkvėpimui reikalingas praradimas.

344

Ar pats žmogus susikuria kalėjimą, kuriame gyvena?

343

Meilė ir žmogiškumas literatūroje.

342

Vienatvė – žmogaus draugė ar priešė?

341

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

340

Netekties tema literaturoje.

339

Individo ir bendruomenės santykis XX amžiuje.

338

Amžinųjų vertybių šviesa literatūroje.

337

Kokią gyvenimo prasmę įžvelgia skirtingų laikotarpių rašytojai?

336

Gyveni sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

335

Ar žiauri tikrovė gali pakeisti žmogaus vertybes?

334

Šeimos vertybės lietuvių literatūroje.

333

Meilė ir pareiga lietuvių literatūroje.

332

Jauno žmogaus siekiai lietuvių literatūroje.

331

Žemdirbio pasaulio vaizdavimas lietuvių literatūroje.

330

Tėvynės meilės ir pilietiškumo tema lietuvių literatūroje.

329

Tėvynės tema Salomėjos Nėries poezijoje.

328

Žmogaus ir tėvynės santykis lietuvių literatūroje.

327

Skaudūs asmeniniai išgyvenimai lietuvių literatūroje.

326

Pilietiškumo tema Lietuvos literatūroje.

325

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

324

Šeimos daroma įtaka asmenybės formavimuisi XXa. literatūroje.

323

Žmogaus likimas istorinių katastrofų laikotarpiu.

322

Apsisprendimo tema lietuvių literatūroje.

321

Ar autoriaus biografija padeda suprasti jo kūryba?

320

Dėl ko verta aukotis?

319

Susvetimėjimo tema literatūroje.

318

Ar įmanoma būti herojiška asmenybe ribinėse situacijose?

317

Meilė – žmogaus gyvenimo variklis.

316

Su kokiais iššūkiais susiduria žmogus?

315

Du vagys. Pagal J. Biliūno ir J. Savickio noveles.

314

Kūrybingas liaudies žmogus lietuvių literatūroje.

313

Žmogiškumo tema lietuvių literatūroje.

312

Amžinosios vertybės lietuvių literatūroje.

311

Ar atlaidumas silpno žmogaus bruožas?

310

Neigiami personažai literatūroje. Kalbėjimas apie neigiamus personažus

309

Ar visuomenei reikalingi rašytojai moralistai?

308

Ar istorinės aplinkybės keičia žmogaus likimą?

307

Veikėjų paveikslai K. Donelaičio poemoje „Metai“.

306

Kodėl žmonėms sunku būti laimingiems?

305

Ar žiauri tikrovė gali pakeisti žmogaus vertybes?

304

Laisvė – viena svarbiausių egzistencinių sąvokų. Kalbėjimas apie laisvę.

303

Meilė gali būti ir kančia, ir stiprybė.

302

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

301

Kaip apibūdinama meilė lietuvių literatūroje? Meilės tema lietuvių literatūroje.

300

Savęs pažinimo svarba lietuvių literatūroje. Kodėl svarbu pažinti save?

299

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

298

Kokia veikla žmogaus gyvenimą daro prasmingą?

297

Pareigos ir asmeninės laimės tema lietuvių literatūroje.

296

Kokia veikla žmogaus gyvenimą daro prasmingą?

295

Salomėja Nėris – pasmerkti ar išteisinti?

294

Kaip vaizduojamas žmogus lietuvių literatūroje?

293

Lietuvių tautos istorinis kelias Justino Marcinkevičiaus draminėje trilogijoje.

292

Nuolankumas – neigiama ar teigiama žmogaus savybė?

291

Vyro ir moters meilės tema lietuvių literatūroje.

290

Jauno žmogaus siekių vaizdavimas lietuvių literatūroje.

289

Ar rašytojo biografija daro įtaką jo kūrybai?

288

Gyventi sau ar dėl kitų, ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus?

287

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

286

Literatūra – istorinės patirties liudijimas.

285

Tautos istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje.

284

Kaip literatūra padeda jaunam žmogui pažinti save ir suprasti kas yra svarbiausia?

283

Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais pagrįskite mintį, kad svarbiausias žmogaus poelgių teisėjas- sąžinė.

282

Kūrybingos prigimties žmogaus santykis su gyvenimo rutina.

281

Kova už tautiškumą lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie kovą už tautiškumą lietuvių literatūroje.

280

Tautos praeitis – dabarties pamatas. Kalbėjimas apie tautos praeitį ir dabartį.

279

Vertybių kaita lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vertybių kaitą lietuvių literatūroje.

278

Ar senoji lietuvių literatūra gali būti įdomi šiuolaikiniam žmogui?

277

Kokią įtaką šiandienos visuomenei ir kultūrai daro Lietuvai nusipelnusios asmenybės?

276

Santykių šeimoje vaizdavimas lietuvių literatūroje.

275

Kalbėjimas apie sovietmetį Lietuvoje.

274

Egzistencinės vienatvės tema lietuvių literatūroje.

273

Tėvų įtaka vaikų gyvenime lietuvių literatūroje.

272

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

271

Veikėjų paveikslų įvairiapusiškumas XXa. lietuvių literatūroje.

270

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę tevynei lietuvių literatūroje.

269

Gyvenime yra svarbesnių dalykų nei visuomenės nustatytos taisyklės.

268

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

267

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingą?

266

Žmogaus ir gamtos ryšys praeityje ir šiandien lietuvių literatūroje.

265

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą?

264

Ar kovoti su blogiu ar su juo susitaikyti?

263

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

262

Kaip išlikti savimi ir sugebėti džiaugtis kritinėse situacijose?

261

Motinos paveikslas lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie motinos paveikslą lietuvių literatūroje.

260

Memuarai puikus žanras norint papasakoti apie save, kitus žmones ir perteikti istoriją. Kalbėjimas apie memuarus.

259

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje.

258

Kokie egzistenciniai klausimai, kamuojantys literatūros veikėjus, aktualūs ir šiandien?

257

Kaip karas paveikė lietuvių rašytojų kūrybą? Kalbėjimas apie karo poveikį lietuvių rašytojų kūrybai.

256

Moterų paveikslai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie moterų paveikslus lietuvių literatūroje.

255

Kaip žmogus kuria tobulesnį pasaulį lietuvių literatūroje?

254

Asmenybės laikysena ribinėse situacijose.

253

Lietuvos peizažas skirtingų epochų kūriniuose.

252

Idealizuotos Lietuvos paveikslas J. Radvano herojiniame epe ,,Radviliada” ir ironiškas požiūris į Lietuvą M. Ivaškevičiaus dramoje ,,Madagaskaras”.

251

Literatūra – rašytojo gyvenimo atspindys.

250

Kaip literatūroje vertinamas žmogaus siekis keisti pasaulį?

249

Ar lietuviai – patriotų tauta? Patriotiškumo tema lietuvių literatūroje.

248

Koks žemdirbio pasaulis vaizduojamas lietuvių literatūroje?

247

Kalbėjimas apie tautą istorijoje ir literatūroje. Tauta istorijoje ir literatūroje.

246

Beprotybės interpretacija lietuvių literatūroje.

245

Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje.

244

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje.

243

Kokios senosios lietuvių literatūros idėjos yra svarbios šių dienų žmogui?

242

Emigranto kančią lietuvių literatūroje. Apie emigranto kančią lietuvių literatūroje.

241

Moters paveikslas lietuvių prozoje.

240

Pokario memuaristika – autentiškas egzistencinių patirčių liudijimas ir totalitarinių sistemų demaskavimas.

239

Kaltės ir atleidimo motyvas lietuvių literatūroje.

238

Ką reiškia namai žmogui? Kalbėjimas apie namų reikšmę žmogui. Namų reikšmė žmogui.

237

Lietuvių literatūros raida 1918–1940 metais. Kalbėjimas apie lietuvių literatūros raidą.

236

Vaiko patirtys lietuvių literatūroje.

235

Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.

234

Ko mus moko literatūra?

233

Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje?

232

Kokios vertybės akcentuojamos skirtingų laikotarpių literatūroje?

231

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

230

Meilė tėvynei lietuvių literatūroje.

229

Kaip literatūros tekstai formuoja požiūrį į tautos istoriją?

228

Katastrofų laikotarpio žmogaus prioritetai.

227

Kaip ironija padeda suvokti gyvenimo vertybes? Kalbėjimas apie gyvenimo vertybes.

226

Meilės tema lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie meilę.

225

Patriotizmas tai taurus darbas savo tautai jos kalbai ir kultūrai. Pagrįskite arba paneikite šią mintį.

224

Kaltės ir atsakomybės tema lietuvių literatūroje.

223

Laimės samprata (lietuvių) kultūrinėje tradicijoje ir literatūroje.

222

Kaip vaizduojamas pokario žmogus lietuvių literatūroje?

221

„Joks menas nesuteikia tiek informacijos apie žmogų kaip literatūra“ (V. Juknaitė). Pagriskite arba paneikite šią mintį, remdamiesi literatūros ir vaizduojamojo meno pavyzdziais.

220

Kaip praradimai gali pakeisti žmonių likimą? Kalbėjimas apie žmonių likimą ir praradimus.

219

Vaikystės patyrimai lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie vaikystės patyrimus lietuvių literatūroje.

218

Dvaras lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvarą lietuvių literatūroje.

217

Koks vaizduojamas tėvas ir jo santykis su šeima lietuvių literatūroje?

216

Ką šiandien reiškia būti lietuviu?

215

Daug žmonių emigravo ir vis emigruoja iš Lietuvos. Ką atranda ir ką praranda žmogus, palikdamas tėvynę?

214

Pasakų motyvai S. Nėries eilėraščiuose ir poemose.

213

Kalbėjimas apie tėvo paveikslą. Tėvo paveikslas. Gero ir blogo tėvo palyginimas.

212

Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas literatūroje.

211

Kaip lietuvių literatūroje vaizduojamas herojus? Kalbėjimas apie herojaus paveikslą lietuvių literatūroje.

210

Vienatvės patirtys lietuvių literatūroje.

209

Kokios moralinės atramos reikalingos šiuolaikiniam žmogui?

208

Namų ir pasaulio priešprieša. Kalbėjimas apie namų ir pasaulio priešpriešą.

207

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje.

206

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje.

205

Emigranto dalia lietuvių rašytojų biografijose ir kūryboje.

204

Ironija lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie ironiją lietuvių literatūroje.

203

Sovietmetis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie sovietmetį lietuvių literatūroje.

202

Kito gyvybė yra šventa. Atimti ją – tai pasmerkti save sąžinės teismui.

201

Ironija ir saviironija – raiškos bruožai, ypač būdingi moderniajai literatūrai. Pagrįskite šį teiginį pasirinktų autorių kūryba.

200

Laimės problema lietuvių literatūroje.

199

Kaip literatūra padeda pažinti tautos istoriją?

198

Tvirta ir profesionali kariuomenė – saugios valstybės garantas.

197

Žmogaus dvasinis grožis lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie dvasinį grožį.

196

Žmogaus gerumo samprata lietuvių literatūroje.

195

Salomėjos Nėries stiliaus ypatybės. Kalbėjimas apie S. Nėries stiliaus ypatybes.

194

Laisvės, tėvynės meilės ir tiesos vertybės lietuvių literatūroje.

193

Asmens ir jo vertybių išbandymo vaizdavimas XX a. vidurio katastrofų laikotarpio literatūroje.

192

Gimtąją kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda tautai išlikti.

191

Negatyvi individo prigimtis lietuvių literatūroje.

190

Tragiškų istorinių įvykių atspindžiai lietuvių literatūroje.

189

Vienišumo ir meilės patirtys lietuvių literatūroje.

188

Ką išgyvena žmogus ne savo noru atskirtas nuo Tėvynės?

187

Kokie dalykai daro žmogaus gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį?

186

Ar pareiga viena iš svarbiausių vertybių?

185

Žmogaus santykis su Tėvyne lietuvių literatūroje?

184

Kalbėjimas apie žmogų nakties pasaulyje.

183

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje.

182

Kalbėjimas apie skriaudą ir kaltę lietuvių literatūroje.

181

Antanas Škėma – vienas ryškiausių egzodo rašytojų.

180

Žydų kultūros vaizdavimas lietuvių literatūroje.

179

Laisvės ir prievartos tema lietuvių literatūroje.

178

Gailestingumas lietuvių literatūroje.

177

Meilės samprata lietuvių literatūroje.

176

Baudžiavos vaizdavimas lietuvių literatūroje.

175

Kokias problemas kelia ir sprendžia lietuvių literatūra?

174

Lietuvos ir lietuvio įvaizdis lietuvių literatūroje

173

Tėvynės tema egzodo poezijoje.

172

Žmogaus ir Tėvynės tema literatūroje.

171

Tobulo pasaulio samprata literatūroje.

170

Savęs ieškojimas lietuvių literatūroje.

169

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

168

Ar literatūros ekranizacijos ir inscenizacijos padeda suprasti kūrinį?

167

Doro žmogaus samprata lietuvių literatūroje.

166

Aukštosios būties akimirkos lietuvių literatūroje.

165

Lietuviškoji tematika A. Mickevičiaus kūryboje.

164

Ar literatūrą galima vadinti istorinės patirties liudytoja?

163

Apie kokias vertybes kalbama lietuvių literatūroje?

162

Kaip lietuvių rašytojai apibūdina meilę?

161

Kuriuos lietuvių autorių kūrinius galima vadinti liūdnomis istorijomis?

160

Kas trukdo žmogui būti laisvam?

159

Žemdirbiška pasaulėjautos tema K. Donelaičio ir Vaižganto kūryboje.

158

Nereikalingo žmogaus drama Jurgio Savickio kūryboje.

157

Koks žmogus vaizduojamas skirtingų epochų literatūroje?

156

Kiekvienas individas privalėtų bent vieną poetą pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo: jei ne kaip vadovą po pasaulį, tai kaip kalbos matą“ (Josifas Brodskis). Kurį poetą jūs norėtumėte pažinti nuo pirmo iki paskutinio lapo? Kodėl? Pagrįskite savo mintis konkrečiais pavyzdžiais.

155

Praradimas kaip kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

154

Krikščioniškoji etika Lietuvos Literatūroje.

153

Kaip gyvenimo išbandymai pakeičia žmogų?

152

Skaudūs išgyvenimai lietuvių literatūroje.

151

Menininko paveikslas lietuvių literatūroje.

150

Ar literatūra padeda pažinti pasaulį ir save?

149

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje.

148

Kokį poveikį kultūrai ir visuomenei daro kryptingai veikianti asmenybė?

147

Praradimas kaip kūrinio įkvėpimo šaltinis.

146

Asmeninės laisvės problema lietuvių literatūroje.

145

Kam žmogui duota kalba? Argumentuotai paaiškinkite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

144

Moters įtaka vyrui lietuvių literatūroje.

143

Prisiminimų svarba literatūroje.

142

Tautinės tapatybės ženklai lietuvių literatūroje.

141

Moters vaizdavimas XX a. lietuvių literatūroje.

140

Žmogiškumo ir smurto akistatos situacijos XX a. lietuvių prozoje.

139

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje.

138

Istorijos atspindžiai lietuvių literatūroje. Praeities vaizdavimas.

137

Už ką atsakingas žmogus?

136

Žmonių ryšio svarba lietuvių novelistikoje. Remdamiesi skaitytais kūriniais, aptarkite, kuo novelių veikėjai įdomus šiuolaikiniam skaitytojui.

135

Tauta istorijoje ir literatūroje. Pasirinkite 3 autorius ir aptarkite tautos likimą istoriniu ir literatūriniu aspektais.

134

Kaip išlikti žmogumi kritinėmis situacijomis?

133

Vyro paveikslas lietuvių literatūroje.

132

Garbės samprata lietuvių literatūroje.

131

Namai ir benamystė XXa. vidurio poezijoje.

130

Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo įtaka lietuvių rašytojų kūrybai.

129

Žmogaus pastangos pasipriešinti blogiui istorinių įvykių fone.

128

Tikėjimo svarba senosios lietuvių literatūros tekstuose.

127

Lietuvių literatūros kūrėjai – dvasininkai.

126

Tėvo paveikslas lietuvių literatūroje.

125

Pagoniškojo ir krikščioniškojo tikėjimo sankirtos.

124

Besiaukojančių žmonių paveikslai lietuvių literatūroje

123

Kokie idealai ginami lietuvių literatūroje?

122

Šatrijos Raganos kūrybos stiliaus ypatybės.

121

Žmogaus vertybės lietuvių literatūroje.

120

Tėvynės tema lietuvių literatūroje.

119

Gamtos ir žmogaus ryšys lietuvių literatūroje.

118

Kas turėtų būti tikrasis žmogaus poelgių vertintojas: visuomenė, sąžinė ar Dievas?

117

Žmogaus siekio kurti tobulesnį pasaulį išaukštinimas lietuvių literatūroje.

116

Justino Marcinkevičiaus kūrybos stiliaus ypatybės.

115

Ką Lietuvos kūrėjams reiškia būti lietuviu?

114

Individo brandos kelias Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“.

113

Lietuvių inteligentų likimas XX a. vidurio okupacijų laikotarpiu.

112

Tarpukario 20-metis – lietuvių literatūros aukso amžius.

111

Pasirinkimo problema lietuvių literatūroje.

110

Antano Baranausko kūrybos stiliaus ypatybės.

109

Dorovės tema lietuvių literatūroje.

108

Patriotizmas lietuvių literatūroje.

107

Maišto, kaip žmogaus tobulinimo variklio, vaizdavimas lietuvių literatūroje.

106

Kaimo žmogus lietuvių literatūroje.

105

Mylintis žmogus XX a. literatūroje. Meilės tema XX a. lietuvių literatūroje.

104

Ar iš tiesų didžiausias žmogaus troškimas – būti įvertintam? Pasamprotaukite remdamiesi kultūrine ir literatūrine patirtimi.

103

Gamta lietuvių literatūroje.

102

Ar žmogus gali pasikeisti?

101

Ką apie laimingą žmogų kalba lietuvių literatūra?

100

M. Katiliškio stiliaus ypatybės.

99

Kuo įdomi J. Biliūno, J. Tumo – Vaižganto, A. Škėmos proza? Ką šių rašytojų kūryba mums kalba apie gyvenimą?

98

Meilė – pagrindinė laimės sąlyga. Pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

97

Kokį poveikį žmogui padarė sovietų ideologija?

96

Patriarchas lietuvių literatūroje.

95

Dvasinės stiprybės išbandymai lietuvių literatūros kūriniuose.

94

Ar didžiausia teisėja – sąžinė?

93

Didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

92

Moterų kurtos literatūros savitumas.

91

Dvaro vaizdavimas lietuvių literatūroje.

90

Meilė – įkvėpimo šaltinis lietuvių literatūroje.

89

Kokias vertybes iškelia lietuvių literatūra?

88

Moters vertybės atskleidžiamos lietuvių literatūroje.

87

Žmogus ir Dievas neoromantinėje literatūroje.

86

Kario paveikslas lietuvių literatūroje.

85

Kančia kaip dvasios išbandymas ribinėse situacijose. Pagrįskite lietuvių literatūros kūriniais.

84

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

83

Pavasario tema lietuvių literatūroje.

82

Tautosakos motyvai lietuvių literatūroje.

81

Meilės istorijos vaizduojamos lietuvių literatūroje

80

Gimtųjų namų praradimo tema lietuvių literatūroje.

79

Kokios išminties galima pasisemti iš tautosakos? Argumentuokite.

78

Našlaitystės motyvai lietuvių literatūroje ir Salomėjos Nėries lyrikoje.

77

Įsimintiniausi lietuvių personažai.

76

Lietuvos vedliai į nepriklausomybę.

75

Moters paveikslas lietuvių literatūroje.

74

Individo maištas lietuvių literatūroje.

73

Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?

72

Gaivališka prigimtis lietuvių literatūroje.

71

Dvilypė žmogaus asmenybė lietuvių literatūroje

70

Meniškos prigimties žmogus XIX-XX a. lietuvių literatūroje.

69

Sovietmečio kritika moderniojoje lietuvių literatūroje.

68

Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių literatūroje.

67

Moterys ir gyvenimo dramos lietuvių literatūroje

66

Moters likimas lietuvių literatūroje.

65

Tėvų įtaka vaikų gyvenime.

64

Žmogus ir tauta lietuvių poezijoje.

63

Kaip aprašoma asmenybės laikysena ribinėse situacijose lietuvių literatūroje?

62

Vidinių žmogaus išgyvenimų vaizdavimas lietuvių literatūroje.

61

Karo tema lietuvių literatūroje.

60

Meilės tema lietuvių literatūroje

59

Vertybės, atsiskleidžiančios katastrofų literatūroje.

58

Pareiga – viena iš svarbiausių vertybių lietuvių literatūroje.

57

Kitoks žmogus lietuvių literatūroje.

56

Kuo tautos praeitis svarbi ateičiai?

55

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

54

Šiuolaikinis žmogaus dvasinės paspirties šaltinis lietuvių literatūroje.

53

Gyvenimo prasmė atrandama įvairiose situacijose. Remdamiesi pavyzdžiais iš literatūros, papasakokite, kur rašytojai dažniausiai atranda gyvenimo prasmę.

52

Ar kaltės jausmas – dvasinio tobulėjimo veiksnys? Remdamiesi lietuvių literatūros kūriniais patvirtinkite ar paneikite šį teiginį.

51

Vaiko pasaulis lietuvių literatūroje

50

Lietuvių kalbą išsaugoti svarbu, nes ji padeda lietuvių tautai išlikti. Argumentuodami patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

49

Ar keičiantis laikams, keičiasi ir tradicinės vertybės?

48

Dvilypės asmenybės XX a. vidurio lietuvių literatūroje.

47

„Žmogus yra sukurtas pasaulio grožiui ir gerumui“. Paneikite arba pagrįskite šią mintį.

46

Ar verta išsižadėti įsitikinimų? Patvirtinkite arba paneikite šią mintį.

45

Žmogaus vidiniai konfliktai XX a. lietuvių literatūroje.

44

Neoromantizmo apraiškos lietuvių literatūroje.

43

Skaudžios žmogaus patirties vaizdavimas katastrofų laikotarpio literatūroje.

42

Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną grėsmės akivaizdoje (prievartos pasaulyje).

41

Ar literatūra ugdo žmogaus moralę? Remkitės 2-3 lietuvių rašytojų kūryba.

40

Kokiomis spalvomis būtų galima nudažyti vaiko pasaulį? Atsakymą pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.

39

Autobiografiškumas lietuvių literatūroje.

38

Kūrybos ir kūrėjo išaukštinimas lietuvių literatūroje.

37

Gyvenimo prasmės paieškos lietuvių literatūroje

36

Šeimos vertybės XX.a lietuvių literatūroje

35

Asmeninės dramos atspindžiai Salomėjos Nėries kūryboje.

34

Žmogaus praradimai ir atramos dūžtančiame pasaulyje

33

Ko šiuolaikinį žmogų moko literatūra?

32

Žmogaus pasirinkimo tema lietuvių literatūroje.

31

Dažnai atrodo, kad šiuolaikinę literatūrą skaityti sudėtingiau negu senuosius klasikus, sakoma, kad jai reikia ypatingo pasirengimo. Pritarkite arba paneikite šį požiūrį, pateikite pavyzdžių.

30

Gyventi sau ar dėl kitų: ką ir kodėl dažniausiai renkasi žmogus? Pagrįskite savo požiūrį literatūros pavyzdžiais.

29

,,Kančia prapuolusios būties žadintoja (Maceina)“ . Ką apie tai manote? Pagrįskite savo požiūrį lietuvių literatūros kūriniais.

28

1930 m. buvo atlikta moksleivių apklausa. Į klausimą („Į kokį mirusįjį ar dar gyvenantį asmenį norėtum būti panašus ir kodėl?“) dauguma jaunimo atsakė taip: pirmą vietą skyrė Vytautui Didžiajam, paskui J.Basanavičiui, V. Kudirkai, Vaižgantui… Kaip Jums atrodo, kas nulėmė tokius mokinių atsakymus? / O kaip į šį klausimą atsakytų šių dienų moksleiviai? Kodėl?

27

Praeities autoriai kalba apie amžinus dalykus – žmogaus pašaukimą šioje žemėje, jo buvimo prasmę. Pagrįskite šį teiginį remdamiesi senosios literatūros pavyzdžiais.

26

Moterų sukurta literatūra atskleidžia tą patį žmogaus gyvenimą, bet atskleidžia kitaip, atkreipia dėmesį į tai, kas vyrų apeinama, nepastebima – t.y. moterų paveikslai.

25

Ar šiandien tebėra aktuali ir įdomi sovietmečiu kūrusių lietuvių rašytojų kūryba?

24

Praradimas – katastrofų laikotarpio rašytojų kūrybinio įkvėpimo šaltinis.

23

Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje.

22

Pasakotojas – išskirtinė kūrinio figūra. Pasirinkite kelis kūrinius ir apibūdinkite, kokie bruožai būdingi jų pasakotojui.

21

Laiko tėkmės išgyvenimas lyrikoje.

20

Rašytojas kalba ir kaip savo kartos atstovas. Pagrįskite, pasiremdami pasirinktų autorių kūryba.

19

Kaip literatūra vaizduoja kintančius gamtos ir žmogaus ryšius?

18

Kokias vertybes gina J. Apučio novelių pasakotojas?

17

Kasdienybės poetizavimas H. Radausko poezijoje.

16

Meilės poetizavimas S. Nėries poezijoje.

15

Istorijos tema Just. Marcinkevičiaus dramose.

14

Egzistenciniai klausimai V. Mačernio kūryboje.

13

Moters dvasinės stiprybės jėga S. Nėries ir J. Vaičiūnaitės poezijoje.

12

Žmogus – istorijos kūrėjas ar istorijos auka?

11

Emigranto likimas A. Škėmos „Baltoje drobulėje“ ir M. Ivaškevičiaus „Išvaryme“.

10

Žmogaus prigimties vertinimas literatūroje

9

„Teksto gelmėje visada slypi gyvenimo realybė, o galutinis interpretacijos tikslas – atrasti kūrinyje save, apmąstyti savo buvimo prasmę. Jei kūrinyje neradai savo buvimo tiesos – arba tu to kūrinio nesuvokei, arba tai ne kūrinys,“ – teigia literatūrologas R.Tamošaitis. Kurie kūriniai (kuris kūrinys) jums atvėrė buvimo tiesą, kaip padėjo suvokti save ir savo egzistencijos prasmę?

8

Atsakomybės ir pareigos tema lietuvių literatūroje.

7

Ar galima dėti lygybės ženklą tarp autoriaus biografijos ir ja paremto kūrinio?

6

Renesanso epochos ir šių dienų žmogaus pasaulėžiūros skirtumai ir panašumai

5

Literatūrologas Juozas Stonys teigia: „Kai literatūrai ima rūpėti žmogaus vidaus pasaulio savitumas, ji negali moralizuodama skirstyti veikėjų vien į gerus ar blogus, negali pasaulyje matyti vien šviesių ir tamsių spalvų derinius“. Pagrįskite šį teiginį, remdamiesi lietuvių literatūra

4

Žmogaus santykis su tėvyne Lietuvos literatūroje

3

Koks Lietuvos vaizdinys atsiveria Renesanso literatūroje?

2

Gamta H. Radausko poezijoje.

1

Darbo poetizavimas K. Donelaičio ir V. Kudirkos kūryboje.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

  • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
  • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
  • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
  • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai