Naudojimosi ir privatumo taisyklės


Bendroji dalis

 1. Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp www.KalbejimoTemos.lt tinklapio administracijos (toliau – KalbejimoTemos.lt ) ir tinklapio naudotojo (toliau – Naudotojas). Kiekvienas KalbejimoTemos.lt tinklapio naudotojas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Asmuo, kiekvieną kartą naudodamas tinklapį, parsisiųsdamas pavyzdinį kalbėjimą, atsiųsdamas kitus darbus ar skelbdamas kitą informaciją KalbejimoTemos.lt tinklapyje laikomas susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.
 2. KalbejimoTemos.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).
 3. Visos autorinės teisės į KalbejimoTemos.lt duomenų bazę ir svetainės dizainą priklauso KalbejimoTemos.lt teisėtam valdytojui. Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.
 4. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas KalbejimoTemos.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be KalbejimoTemos.lt rašytinio sutikimo.
 5. Naudotojas renkasi KalbejimoTemos.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, KalbejimoTemos.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui.
 6. Naudotojas KalbejimoTemos.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.
 7. Klientas, įsigyjęs mūsų siūlomus pavyzdinius darbus, sutinka, jog pinigai už intelektinę nuosavybę (už pavyzdinius darbus, kuriais prekiaujama KalbejimoTemos.lt tinklapyje) negali būti grąžinami.
 8. Jei kalbėjimas nėra parašytas, jį parašome per 1 mėnesį.

Darbų atsiuntimas

 1. Duomenų bazėje (www.KalbejimoTemos.lt tinklapyje) skelbiami darbai yra intelektinė nuosavybė. Naudotojas siųsdamąsis bet kokią informaciją iš KalbejimoTemos.lt tinklalapio sutinka, kad ši informacija be KalbejimoTemos.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.

Parsiųstų rašto darbų naudojimas

 1. Visa informacija, pavyzdiniai kalbėjimai, esantys KalbejimoTemos.lt informacinėje bazėje, yra skirti asmeniniam mokymuisi – kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos. Parsisiųsto pavyzdinio kalbėjimo kitos informacijos ar pateikties (ar jo dalies) naudojimas ir pristatymas kaip savo yra draudžiamas.
 2. Pavyzdinį kalbėjimą parsisiuntęs asmuo pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos, naudos parsiųstą informaciją kaip pavyzdį, idėjų šaltinį – žinių, mokymosi ar tyrimo tikslais, o naudodamas informaciją iš parsiųsto darbo savo rašomame darbe, privalo laikytis visų citavimo reikalavimų, bei nurodyti šaltinį iš kurio paimta informacija – KalbejimoTemos.lt darbo nuorodą.
 3. Naudotojas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.

Tiesioginė rinkodara

 1. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali atsiųsti atsisakymą el. paštu KalbejimoTemos@gmail.com.
 3. Elektroninių laiškų siuntimas nutraukiamas gavus Naudotojo atsisakymą gauti naujienlaiškius el. paštu.

Kodėl verta pirkti iš kalbejimotemos.lt?

 • Kalbėjimų rašyme turime 9-ių metų patirtį.
 • Visiems kalbėjimams yra paruošti išplėstiniai planai, skaidrės (pateiktys), galimi egzaminavimo klausimai bei informaciniai šaltiniai.
 • Gausite visokeriopą pagalbą ir konsultacijas, kaip reiktų elgtis viešojo kalbėjimo metu.
 • Visi kalbėjimai yra pakartotinai patikrinami profesionalaus redaktoriaus!

Naujausi atsiliepimai